Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Hesekiel 47:1–23

47  Och så småningom förde han mig tillbaka till Husets ingång,+ och se, vatten+ kom ut från ett ställe under Husets tröskel österut,+ ty Husets framsida vette mot öster. Och vattnet flöt ner från ett ställe under Huset, från Husets högra sida, söder om altaret.  Och han förde mig så småningom ut vägen genom den norra porten+ och tog mig med runt på vägen utanför till den yttre porten som vette mot öster,+ och se, vatten+ rann sakta fram från högra sidan.  När mannen* gick ut mot öster med ett mätsnöre i handen,+ mätte han upp 1 000 alnar och lät mig vada genom vattnet; vattnet nådde till fotknölarna.*  Och han mätte upp 1 000 alnar till och lät mig sedan vada genom vattnet; vattnet nådde till knäna. Och han mätte upp 1 000 alnar till och lät mig vada genom vattnet; vattnet nådde till höfterna.  Och han mätte upp 1 000 alnar till. Det var nu en ström som jag inte kunde vada över, ty vattnet hade stigit så högt att det var vatten till att simma i, en ström som man inte kunde vada över.  Då sade han till mig: ”Har du sett detta, människoson?” Sedan lät han mig gå och lät mig vända tillbaka* till strömmens strand.  När jag vände tillbaka, se, då var det på strömmens strand en stor mängd träd, på den ena sidan och på den andra sidan.+  Då sade han till mig: ”Detta vatten går ut till det östra området och skall flyta ner genom Ạraba.*+ Och det skall komma till havet.+ När det leds ut i havet,+ blir vattnet* där friskt.  Och det skall ske att alla levande själar,* som det vimlar av i vattnet,+ får liv* överallt dit strömmen av dubbel storlek* kommer. Och det skall vara en stor mängd fisk, ty detta vatten skall komma dit, och vattnet i havet skall bli friskt,+ och allt skall leva där strömmen kommer. 10  Och det skall ske att fiskare skall stå utmed det från En-Gedi+ ända upp till En-Ẹglajim. Det skall bli en torkplats för dragnät där. Deras fiskar, enligt sina arter,* skall vara som fiskarna i Stora havet*+ – en stor mängd. 11  Det finns sankmarker och vattenhål där, och de skall inte bli friska.+ Åt saltet skall de överlämnas.+ 12  Och utmed strömmen, längs dess strand på den ena sidan och på den andra sidan, skall alla slags träd till föda växa upp.+ Deras löv skall inte vissna,+ och deras frukt skall inte ta slut.+ Varje månad bär de ny frukt, ty vattnet till dem – det går ut från helgedomen.*+ Och deras frukt skall visa sig vara till föda och deras löv till läkedom.”+ 13  Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ”Detta är det område som ni skall anvisa åt er till arvedel som landet för Israels tolv stammar, med två markandelar åt Josef.+ 14  Och ni skall ta det i arv, var och en detsamma som sin broder, det land som jag, i det jag lyfte upp min hand i en ed,+ lovade att ge era förfäder;+ och detta land skall tillfalla er som arvedel.+ 15  Och detta är landets gräns mot norra sidan: från Stora havet längs vägen till Hetlon,+ när man kommer till Sedad,+ 16  Hamat,+ Berọta,+ Sịbrajim, som ligger mellan Damaskus+ gräns och Hamats gräns; Hạser-Hạttikon, som ligger mot Haurạns+ gräns. 17  Och gränsen från havet skall vara Hasar-Enon,*+ Damaskus gräns och mot norr – norrut, och Hamats gräns.+ Detta är norra sidan. 18  Och östra sidan går mellan Haurạn+ och Damaskus+ och mellan Gịlead+ och Israels land, Jordan;*+ från gränsen till östra havet skall ni mäta. Detta är östra sidan. 19  Och södra* sidan, mot söder:* från Tamar+ till vattnen vid Mẹribat-Kạdes,+ längs regnflodsdalen+ till Stora havet. Detta är sidan mot söder, mot Negev.* 20  Och västra sidan är Stora havet, från gränsen rakt fram till ingången mot Hamat.*+ Detta är västra sidan.” 21  ”Och ni skall utskifta detta land åt er, åt Israels tolv stammar. 22  Och ni skall fördela det till arvedel åt er+ och åt de bofasta främlingarna, som bor som främlingar mitt ibland er+ och som har blivit fäder till söner mitt ibland er. Och de skall bli för er som en infödd bland Israels söner. Tillsammans med er skall de få en arvedel sig tilldelad mitt ibland Israels stammar.+ 23  Och i den stam där den bofaste främlingen har bosatt sig som främling, där skall ni ge honom hans arvedel”, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.

Fotnoter

mannen”. Hebr.: ha’ịsh.
”vattnet nådde till fotknölarna”. Ordagr.: ”fotknölars (vristers) vatten”.
”lät mig vända tillbaka”, MTVg; Sy: ”lät mig sätta mig [vid]”; saknas i LXX.
El.: ”ökenslätten”. Se not till 5Mo 1:1, ”på ökenslätterna”.
”ut i det stinkande vattnet, och vattnet blir”, Sy.
Ordagr.: ”varje levande själ”. Hebr.: khol-nẹfesh chajjạh; grek.: pạsa psykhẹ̄ tōn zōiōn; lat.: ọmnis ạnima vịvens. Se not till 1Mo 2:7, ”en levande själ”; Tillägg 4A.
”får liv”. El.: ”skall komma till liv”, ”skall leva”. Hebr.: jichjẹh.
Ordagr.: ”de två strömmarna”, M; TSy: ”strömmens vatten”; LXX: ”floden”; Vg: ”strömmen”.
”enligt sina arter (slag)”. Hebr.: leminạh; lat.: spẹcies.
Dvs. Medelhavet.
helgedomen”. Hebr.: hammiqdạsh.
”Hasar-Enon”, M; LXX: ”Ainans gård”.
Möjligen längs med Jordan.
”södra”. Hebr.: nẹghev.
”mot söder”. Hebr.: tēmạnah.
El.: ”mot söder”, dvs. den sydliga delen av det utlovade landet. Se not till 1Mo 12:9.
”till ingången mot Hamat”. Möjligen: ”Lebo-Hamat”. Hebr.: levọ̄’ Chamạth. Se not till Jos 13:5, ”ända till ... Hamat”; KBL, sid. 470, under לבא (Lavọ’).