Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Hesekiel 46:1–24

46  ”Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Vad den inre förgårdens port angår, den som vetter mot öster,+ skall den förbli stängd+ under de sex arbetsdagarna,+ och på sabbatsdagen skall den öppnas, och på nymånedagen skall den öppnas.+  Och hövdingen skall utifrån gå in på vägen genom portens förhall+ och ställa sig vid portens dörrpost;+ och prästerna skall frambära hans helbrännoffer och hans gemenskapsoffer, och han skall böja sig ner på portens tröskel;+ och han skall gå ut, men porten skall inte stängas förrän på kvällen.  Och vid ingången till denna port skall folket i landet* på sabbaterna och vid nymånarna böja sig ner inför Jehova.+  Och helbrännoffret som hövdingen skall föra fram åt Jehova på sabbatsdagen skall vara sex felfria bagglamm och en felfri bagge;+  och som sädesoffer en efa till baggen,+ och till bagglammen ett sädesoffer så stort som han är i stånd att ge,*+ och vad oljan angår, en hin till varje efa.+  Och på nymånedagen+ skall det vara en felfri ungtjur av nötboskapen och sex bagglamm och en bagge; det skall vara felfria djur.+  Och som sädesoffer skall han frambära en efa till ungtjuren och en efa till baggen, och till bagglammen så mycket som han har råd med;* och vad oljan angår, en hin till varje efa.+  Och när hövdingen+ kommer, skall han gå in på vägen genom portens förhall, och samma väg skall han gå ut.+  Och när folket i landet kommer och träder fram inför Jehova vid högtiderna,+ skall den som går in vägen genom den norra porten+ för att böja sig ner gå ut vägen genom den södra porten;+ och den som går in vägen genom den södra porten skall gå ut vägen genom porten mot norr. Ingen får gå tillbaka vägen genom den port som han kom in genom, ty han* skall gå ut rakt framför sig. 10  Och vad hövdingen mitt ibland dem angår, skall han gå in när de går in; och när de går ut skall han* gå ut.+ 11  Och vid högtiderna+ och vid festerna skall sädesoffret vara en efa till ungtjuren och en efa till baggen, och till bagglammen så mycket som han är i stånd att ge;* och vad oljan angår, en hin till varje efa.+ 12  Och om hövdingen som ett frivilligt offer skulle sörja för ett helbrännoffer,+ eller gemenskapsoffer som ett frivilligt offer åt Jehova, då skall man öppna för honom den port som vetter mot öster,+ och han skall sörja för sitt helbrännoffer och sina gemenskapsoffer, alldeles som han gör på sabbatsdagen.+ Och han skall gå ut, och man skall stänga porten sedan han har gått ut.+ 13  Och som ett helbrännoffer åt Jehova skall du* varje dag sörja för ett årsgammalt felfritt bagglamm.*+ Morgon efter morgon skall du* sörja för det. 14  Och som sädesoffer skall du* tillsammans med det morgon efter morgon sörja för en sjättedels efa, och vad oljan angår, en tredjedels hin till att stänka på det fina mjölet.+ Sädesoffret åt Jehova är en stadga som består till oöverskådlig tid, för beständigt. 15  Och de skall sörja för bagglammet och sädesoffret och oljan morgon efter morgon som ett ständigt* helbrännoffer.’ 16  Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Om hövdingen ger en gåva åt var och en* av sina söner som dennes arvedel, skall den bli hans söners egendom. Den är deras besittning genom arv. 17  Och om han ger en gåva av sin arvedel åt en* av sina tjänare,* då skall den tillhöra denne intill frihetsåret;*+ då skall den återgå till hövdingen. Det är bara hans söner som får behålla den arvedel som tillfaller dem.* 18  Och hövdingen får inte ta något av folkets arvedel, så att han tvingar dem bort från deras besittning.+ Av sin egen besittning skall han ge sina söner en arvedel, för att mitt folk inte skall drivas bort, var och en från sin besittning.’”+ 19  Han förde mig nu in genom den ingång+ som var vid sidan av porten, till de heliga matsalarna, dessa som tillhörde prästerna och som vette mot norr,+ och se, det var en plats där på de båda bakre sidorna* mot väster. 20  Och han sade sedan till mig: ”Detta är den plats där prästerna skall koka skuldoffret+ och syndoffret+ och där de skall baka sädesoffret,+ för att man inte skall bära ut något till den yttre förgården och så helga folket.”+ 21  Sedan förde han mig ut till den yttre förgården och lät mig gå fram till förgårdens fyra hörnstolpar, och se, det var en förgård vid förgårdens ena hörnstolpe och en förgård vid förgårdens andra hörnstolpe. 22  Vid förgårdens fyra hörnstolpar var det små förgårdar, 40 alnar långa och 30 breda. Alla fyra, byggda som hörn,* hade samma mått. 23  Och det var en rad med stenar runt omkring dem, runt omkring alla fyra, och det var anordnat kokplatser+ nedanför raden med stenar runt omkring. 24  Sedan sade han till mig: ”Detta är de kök där Husets tjänare kokar folkets slaktoffer.”+

Fotnoter

Se not till 7:27.
”så stort som han är i stånd att ge”. Ordagr.: ”hans hands gåva”.
Ordagr.: ”så som hans hand kan nå”. Se not till 3Mo 5:7, ”har råd med”.
”han”, MmarginalTLXXSyVg och över 100 hebr. hss; M: ”de”.
”han”, TLXXSyVg och 37 hebr. hss; M: ”de”.
Se not till v. 5.
”du”, MT; LXXSyVg och några hebr. hss: ”han”.
El.: ”ett ... bagglamm i dess första år”. Ordagr.: ”ett ... bagglamm, en son av sitt år”. Se 3Mo 12:6; 14:10.
”du”, MT; LXXVg: ”han”.
”du”, MT; LXXSyVg och 2 hebr. hss: ”han”.
El.: ”regelbundet”. Hebr.: tamịdh. Jfr not till Dan 8:11.
Ordagr.: ”åt en man”. Hebr.: le’ịsh.
”åt en”. Hebr.: le’achạdh.
El.: ”av sina slavar”. Hebr.: me‛avadhạw.
El.: ”frigivningsåret”. Se Jer 34:8, 15, 17.
”den arvedel som tillfaller dem”, LXXSy.
”på de båda bakre sidorna”, Mmarginal; M: ”vid deras baksida”.
”byggda som hörn”. Hebr.: mehuqtsa‛ọ̄th; saknas i LXXSyVg. I M är detta ord markerat med extraordinära punkter av soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) för att ange att ordet är oäkta och bör utelämnas. Se Tillägg 2A.