Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Hesekiel 45:1–25

45  ’Och när ni fördelar landet till arvedel,+ skall ni lämna ett bidrag åt Jehova,+ en helig del av landet;+ längden: den skall vara 25 000 alnar lång, och bredden: 10 000.*+ Det skall vara en helig del inom alla dess* gränser runt omkring.  Därav skall det för den heliga platsen* vara 500 gånger 500; fyrkantig skall den göras runt omkring;+ och 50 alnar skall den ha som betesmark på varje sida.+  Och av detta uppmätta område skall du mäta en längd på 25 000 och en bredd på 10 000,* och det är i detta område helgedomen* skall vara, det högheliga.+  Som en helig del av landet skall det tillhöra prästerna,+ helgedomens tjänare, dessa som närmar sig för att utföra tjänst för Jehova.+ Och det skall vara en plats åt dem för deras hus och en helig plats* för helgedomen.  Och 25 000 i längd och 10 000 i bredd+ – det skall tillhöra leviterna, Husets tjänare. Som besittning skall de ha 20 matsalar.+  Och som stadens besittning skall ni ge 5 000 i bredd och en längd på 25 000, exakt motsvarande det heliga bidraget.+ Det skall tillhöra hela Israels hus.  Och åt hövdingen skall det vara ett område på den ena sidan och ett område på den andra sidan om det heliga bidraget+ och om stadens besittning, bredvid det heliga bidraget och bredvid stadens besittning, något på den västra sidan västerut och något på den östra sidan österut. Och längden skall exakt motsvara en av andelarna, från den västra gränsen till den östra gränsen.+  Vad landet angår, skall det bli hans som en besittning i Israel. Och aldrig mer skall mina hövdingar behandla mitt folk illa,+ och landet skall de ge åt Israels hus med hänsyn till deras stammar.’+  Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Nu får det vara nog för er del, ni Israels hövdingar!’+ ’Skaffa bort våld och skövling,+ och handla rätt och rättfärdigt.+ Häv era exproprieringar av mitt folks egendom’,*+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande. 10  ’Exakt våg och en exakt efa och ett exakt batmått skall ni ha.+ 11  Vad efan och batmåttet angår, skall det vara en och samma fastställda mängd, så att en bat* rymmer en tiondels homer* och en efa* en tiondels homer;+ efter en homer skall den påbjudna mängden bestämmas. 12  Och en sikel*+ är 20 gera.*+ 20 siklar, 25 siklar, 15 siklar skall för er utgöra en mina.’* 13  ’Detta är det bidrag som ni skall lämna: en sjättedels efa av varje homer vete och en sjättedels efa av varje homer korn; 14  och vad den bestämda tilldelningen av oljan angår (olja mäts i bat): en tiondels batmått av varje kor, som innehåller tio bat och är en homer; ty tio bat är en homer. 15  Och ett får av småboskapen, av 200 av Israels boskapsbestånd,*+ till sädesoffret+ och till helbrännoffret+ och till gemenskapsoffren,+ för att bringa försoning för dem’,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande. 16  ’Allt folket i landet* har ansvaret att lämna detta bidrag+ till hövdingen i Israel.+ 17  Och hövdingen+ skall ha ansvaret för helbrännoffren+ och sädesoffret+ och dryckesoffret+ under högtiderna+ och under nymånarna+ och under sabbaterna,+ under alla Israels hus fester.+ Det är han som skall sörja för syndoffret och sädesoffret och helbrännoffret och gemenskapsoffren för att bringa försoning för Israels hus.’ 18  Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’I första månaden, på första dagen i månaden, skall du ta en felfri+ ungtjur av nötboskapen, och du skall rena helgedomen* från synd.+ 19  Och prästen skall ta något av syndoffrets blod och stryka det på Husets dörrpost*+ och på de fyra hörnen på den omgivande avsatsen på altaret+ och på dörrposten i porten till den inre förgården. 20  Och så skall du göra på sjunde dagen i månaden för var och en* som ouppsåtligt begår ett fel+ och för var och en som är oerfaren; och ni skall bringa försoning för Huset.+ 21  I första månaden, på fjortonde dagen i månaden, skall påsken inträda för er.+ Det är en sju dagar lång högtid då osyrat bröd* skall ätas.+ 22  Och på den dagen skall hövdingen sörja för en ungtjur som syndoffer+ för sig själv och för allt folket i landet. 23  Och under högtidens sju dagar+ skall han som ett helbrännoffer åt Jehova sörja för sju ungtjurar och sju baggar, felfria djur, dagligen under de sju dagarna,+ och som syndoffer en getabock dagligen.+ 24  Och som sädesoffer skall han sörja för en efa till varje ungtjur och en efa till varje bagge, och vad oljan angår, en hin till varje efa.+ 25  I sjunde månaden, på femtonde dagen i månaden, under högtiden,+ skall han sörja för detsamma som dessa offer under de sju dagarna,+ detsamma som syndoffret, som helbrännoffret och som sädesoffret och som oljan.’”

Fotnoter

”10 000”, MTSyVg; LXX: ”20 000”.
”dess”, fem. i hebr.; syftar tillbaka på ”bidrag”, som är fem. i hebr.
”den heliga platsen”. Hebr.: haqqọdhesh; grek.: hagịasma.
”10 000”, MTSyVg; LXXA,B: ”20 000”.
helgedomen”. Hebr.: hammiqdạsh.
”och en helig plats”. Hebr.: umiqdạsh; T: ”en stenlagd väg”.
El.: ”era fördrivningar bland mitt folk”.
Ett rymdmått för våta varor motsvarande omkr. 22 l; svarar mot efan, som är ett rymdmått för torra varor.
En homer motsvarar omkr. 220 l.
En efa motsvarar omkr. 22 l.
En sikel motsvarar omkr. 11,4 g.
En gera motsvarar omkr. 0,57 g.
Ordagr: ”minan”. Hebr.: hammanẹh.
”av ... boskapsbestånd”, genom en rättelse av M; el. möjligen, i överensstämmelse med LXX: ”från ... släkter”; M: ”från ... vattenrika [marker]”.
Se not till 7:27.
helgedomen”. Hebr.: hammiqdạsh; grek.: to hạgion; lat.: sanctuạrium.
”dörrpost”. Hebr.: mezuzạth.
Ordagr.: ”för (på grund av) en man”. Hebr.: me’ịsh.
El.: ”ojästa kakor”, dvs. tunna brödkakor av nygjord deg utan jäsämne. Hebr.: matstsọ̄th, plur.