Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Hesekiel 42:1–20

42  Så förde han mig ut+ till den yttre förgården* på vägen mot norr.+ Och han förde mig till huset med matsalar+ som låg framför det avskilda området*+ och som låg framför byggnaden* mot norr.  På långsidan på 100 alnar var den norra ingången, och bredden var 50 alnar.  Mitt för de 20 alnar, som hörde till den inre förgården,+ och mitt för stenläggningen,+ som hörde till den yttre förgården, var det galleri+ mitt emot galleri i tre våningar.  Och framför matsalarna var det en tio alnar bred gång till det inre,+ en väg på en aln,* och ingångarna till dem var mot norr.  Och de översta matsalarna var kortare, ty gallerierna tog bort mer utrymme från dem än från de nedersta och de mellersta, vad byggnaden angår.  De var nämligen i tre våningar,+ och de hade inga pelare, sådana pelare som i förgårdarna. Därför togs mer utrymme bort från de översta än från de nedersta och de mellersta när det gällde golvet.  Och stenmuren som var utanför var tätt intill matsalarna mot den yttre förgården framför de andra matsalarna. Dess längd var 50 alnar.  Ty längden på matsalarna som låg ut mot den yttre förgården var 50 alnar, och se, framför templet 100 alnar.  Och nedanför dessa matsalar var ingången österut, när man gick in till dem från den yttre förgården. 10  I bredden av förgårdens stenmur mot öster, framför det avskilda området+ och framför byggnaden, var det matsalar.+ 11  Och det var en väg framför dem; den såg ut som den vid matsalarna som låg mot norr;+ så var deras längd, och så var deras bredd; och alla deras utgångar var lika, och deras grundplaner var lika, och deras ingångar var lika. 12  Och som ingångarna till de matsalar som låg mot söder var ingången vid början av vägen, vägen framför den motsvarande stenmuren mot öster, när man går in till dem.+ 13  Och han sade sedan till mig: ”Matsalarna i norr och matsalarna i söder som ligger framför det avskilda området,+ de är de heliga matsalarna,* där prästerna som närmar sig+ Jehova äter det högheliga.+ Där lägger de det högheliga i förvar och sädesoffret och syndoffret och skuldoffret, ty platsen är helig.+ 14  När de, prästerna, har kommit in, så skall de inte gå ut från den heliga platsen* till den yttre förgården, utan där skall de lägga sina kläder i förvar, de kläder som de vanligtvis utför tjänst i,+ ty de är något heligt. De skall klä sig i andra kläder+ och kan så närma sig det som har med folket att göra.” 15  Och han avslutade mätningarna av det inre huset, och han förde mig ut vägen genom den port vars framsida vette mot öster,+ och han mätte det hela runt omkring. 16  Han mätte den östra sidan* med mätstaven. Den var 500 stavar,* efter mätstaven,+ runt omkring. 17  Han mätte den norra sidan: 500 stavar,* efter mätstaven, runt omkring. 18  Den södra sidan mätte han: 500 stavar,* efter mätstaven. 19  Han gick runt till den västra sidan.* Han mätte 500 stavar, efter mätstaven. 20  På de fyra sidorna* mätte han det. Det hade en mur runt omkring,+ med en längd på 500 stavar och en bredd på 500 stavar,*+ till att utgöra en skiljelinje mellan det som är heligt* och det som inte är heligt.+

Fotnoter

”den yttre förgården”, MTLXXSyVg; LXXBagster: ”den inre förgården”.
”det avskilda området”. Hebr.: haggizrạh.
byggnaden”. Hebr.: habbinjạn.
”en väg på en aln”, MTVg; LXXSy: ”längden var hundra alnar”. Se not till 40:5, ”en aln och en handsbredd”.
El.: ”helgedomens matsalar”, i överensstämmelse med LXX.
”från den heliga platsen (helgedomen)”. Hebr.: mehaqqọdhesh; grek.: ek tou hagịou.
Ordagr.: ”vinden”. Hebr.: rụach; lat.: vẹntum.
”stavar”, MTSyVg; saknas i LXX. Se 40:5.
”stavar”, MTSyVg; LXX: ”alnar”.
”stavar”, MTSyVg; saknas i LXX.
”den västra sidan”. Ordagr.: ”havets vind”, dvs. sidan mot Medelhavet, mot väster.
El.: ”Åt de fyra väderstrecken [ordagr.: vindarna]”.
”alnar”, LXX.
”det som är heligt”. El.: ”helgedomen”. Hebr.: haqqọdhesh; lat.: sanctuạrium.