Hesekiel 41:1–26

41  Så förde han mig in i templet,* och han grep sig an med att mäta sidopelarna, sex alnar var bredden på den ena sidan och sex alnar bredden på den andra sidan – det var bredden på sidopelaren.*  Och ingångens bredd var tio alnar, och ingångens sidor var fem alnar på den ena sidan och fem alnar på den andra sidan. Sedan mätte han dess längd: 40 alnar; och bredden: 20 alnar.  Och han gick innanför och mätte ingångens sidopelare: två alnar; och ingången: sex alnar; och ingångens bredd var sju alnar.  Och han mätte dess längd: 20 alnar; och dess bredd: 20 alnar,+ framför templet. Sedan sade han till mig: ”Detta är det allra heligaste.”*+  Och han mätte husets vägg: sex alnar. Och sidokammarens bredd var fyra alnar, runt omkring; runt om huset var det så, runt omkring.+  Och sidokamrarna låg sidokammare över sidokammare i tre våningar, och det trettio gånger; och de gick in i väggen som hörde till huset, det vill säga sidokamrarna runt omkring, för att de skulle vara fästade där, men de var inte fästade i husets vägg.+  Och utrymmet för sidokamrarna blev bredare och gick runt från våning till våning,* ty husets vindelgång gick från våning till våning runt omkring huset.+ Därför blev utrymmet mot huset bredare uppåt, och från* den nedersta våningen kunde man gå upp till den översta våningen+ genom den mellersta våningen.  Och jag såg att det var en hög plattform* till huset runt omkring. Sidokamrarnas grundvalar mätte en hel stav på sex alnar till sammanfogningen.+  Bredden på väggen som hörde till sidokammaren, mot utsidan, var fem alnar. Och det var ett utrymme som hade lämnats fritt* vid byggnaden med sidokamrarna som hörde till huset. 10  Och mellan matsalarna+ var bredden 20 alnar runt om huset, runt omkring. 11  Och ingången till sidokammaren låg mot det utrymme som hade lämnats fritt; det var en ingång mot norr och en ingång mot söder; och bredden på ytan av det utrymme som hade lämnats fritt var fem alnar, runt omkring. 12  Och den byggnad* som låg framför det avskilda området,* vars sida var mot väster,* var 70 alnar bred. Och byggnadens vägg var fem alnar bred, runt omkring; och dess längd var 90 alnar. 13  Och han mätte huset: det var 100 alnar långt; och det avskilda området och byggnaden och dess väggar: 100 alnar i längd. 14  Och bredden på husets framsida och det avskilda området mot öster var 100 alnar. 15  Och han mätte längden på byggnaden framför det avskilda området, som var där bakom, och dess gallerier på den ena sidan och på den andra sidan: 100 alnar. Också templet och den inre platsen+ och förgårdens förhallar; 16  trösklarna, och fönstren med avsmalnande karmar,+ och gallerierna var runt omkring de tre. Framför tröskeln var det träpanelning runt omkring,+ och från golvet* upp till fönstren; och fönstren var täckta. 17  Upp över ingången och ända till det inre huset och utanför och på hela väggen runt omkring, på det inre huset och utanför, var det mått; 18  och det var utskurna* keruber+ och palmfigurer,+ med en palmfigur mellan kerub och kerub, och varje kerub hade två ansikten.+ 19  Och ett människoansikte* var vänt mot palmfiguren på den ena sidan, och ett manprytt ungt lejons ansikte var vänt mot palmfiguren på den andra sidan;+ de var utskurna på hela huset runt omkring. 20  Från golvet upp över ingången var det utskurna keruber och palmfigurer, på templets* vägg. 21  Vad templet beträffar, var dörrposten fyrkantig;+ och framför den heliga platsen såg man något som såg ut som 22  ett altare av trä; det var tre alnar högt, och dess längd var två alnar,* och det hade hörnstolpar.+ Och dess längd och dess väggar var av trä. Så sade han till mig: ”Detta är bordet som står inför Jehova.”+ 23  Och templet* och den heliga platsen* hade två dörrar.+ 24  Och två dörrblad hörde till dörrarna; de två var vridbara. Den ena dörren hade två dörrblad, och den andra hade två dörrblad. 25  Och på dem, på tempeldörrarna, var det utskurna keruber och palmfigurer,+ lika dem som var utskurna på väggarna, och det var en baldakin av trä över förhallens framsida utanför. 26  Och det var fönster med avsmalnande karmar+ och palmfigurer på den ena sidan och på den andra sidan, längs sidorna i förhallen och i husets sidokamrar och på baldakinerna.

Fotnoter

templet”. Hebr.: hahēkhạl; grek.: ton naọn; lat.: tẹmplum. Se not till Mt 23:16.
”sidopelaren”, genom en texträttelse; M: ”tältet”.
El.: ”Detta är det högheliga.” Ordagr.: ”Detta är heligheternas helighet”, dvs. det heliga(ste) av de heliga tingen. Hebr.: zeh qọdhesh haqqodhashịm.
”från våning till våning”, enl. en texträttelse föreslagen i HAL, sid. 580; M: ”uppåt och uppåt”.
”från”, LXXSy; M: ”alltså [gick den nedersta upp ...]”; Vg: ”alltså [kunde man] från”.
Ordagr.: ”en höjd (upphöjning)”.
”ett utrymme som hade lämnats fritt (öppet)”. Hebr.: munnạch.
”Och den byggnad”. Hebr.: wehabbinjạn.
”det avskilda området”. Hebr.: haggizrạh.
Ordagr.: ”havet”, dvs. Medelhavet. Hebr.: hajjạm.
Ordagr.: ”och [från] jorden”. Hebr.: weha’ạrets.
El.: ”snidade”. Ordagr.: ”gjorda (tillverkade)”.
”Och ett människoansikte”. El.: ”Och en jordemänniskas ansikte”. Hebr.: ufenẹ̄ ’adhạm.
templets”. Hebr.: hahēkhạl. I M är detta ord markerat med extraordinära punkter av soferim (judiska skrivare el. skriftlärda), uppenbarligen för att ange att ordet av misstag infogats p.g.a. att följande mening börjar med samma ord. Se Tillägg 2A.
LXX tillägger: ”och bredden var två alnar”.
Ordagr.: ”till templet [var det]”. Hebr.: lahēkhạl; grek.: tōi naōi; lat.: in tẹmplo, ”i templet”. Se not till v. 1, ”templet”.
Ordagr.: ”och till den heliga platsen (helgedomen) [var det]”. Hebr.: welaqqọdhesh; grek.: kai tōi hagịōi; lat.: et in sanctuạrio, ”och i helgedomen”.