Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Hesekiel 40:1–49

40  Under det tjugofemte året av vår landsflykt,+ vid årets början, på tionde dagen i månaden, under det fjortonde året efter stadens fall,+ på just den dagen kom Jehovas hand över mig,+ och han förde mig dit.+  I syner från Gud* förde han mig till Israels land och satte ner mig på ett mycket högt berg,+ och på det var något likt en stads uppbyggnad söderut.*+  Och han förde mig dit, och se, där var en man.* Hans utseende var som koppars utseende,+ och han hade ett snöre av lingarn och en mätstav* i handen,+ och han stod i porten.*  Och mannen sade till mig: ”Människoson,*+ se med dina ögon, och hör med dina öron, och inrikta ditt hjärta på allt som jag visar dig, ty det är för att jag skall visa dig allt detta som du har förts hit. Berätta allt vad du ser för Israels hus.”+  Och se, det var en mur utanför huset hela vägen runt om. Och i handen hade mannen en mätstav* på sex alnar – varje aln var en aln och en handsbredd.* Och han mätte bredden på det som var byggt:* en stav; och höjden: en stav.  Sedan kom han till porten, vars framsida vette mot öster,+ och gick uppför dess trappsteg. Och han mätte portens tröskel:+ en stav bred, och den andra tröskeln: en stav bred.  Och vaktkammaren var en stav lång och en stav bred, och mellan vaktkamrarna+ var det fem alnar; och portens tröskel vid förhallen längst in i porten var en stav.  Och han mätte förhallen längst in i porten: en stav.+  Så mätte han portens förhall: åtta alnar; och dess sidopelare:* två alnar; och förhallen var längst in i porten. 10  Och vaktkamrarna i porten mot öster var tre på den ena sidan och tre på den andra sidan. De tre hade samma mått, och sidopelarna hade samma mått, på den ena sidan och på den andra sidan. 11  Sedan mätte han portingångens bredd: tio alnar; portens längd: tretton alnar. 12  Och det avgränsade området framför vaktkamrarna var en aln, och det var ett avgränsat område på en aln på vardera sidan. Och vaktkammaren var sex alnar på den ena sidan och sex alnar på den andra sidan. 13  Och vidare mätte han porten från taket på den ena vaktkammaren till taket på den andra: en bredd på 25 alnar;+ ingång låg mitt emot ingång. 14  Sedan mätte han upp sidopelarna till 60 alnar, fram till förgårdens sidopelare i portarna runt omkring.* 15  Och från framsidan av ingångsporten till framsidan av den inre portens förhall var det 50 alnar. 16  Och det var fönster med avsmalnande karmar+ till vaktkamrarna och till deras sidopelare mot portens insida runt omkring, och så var det till förhallarna. Och fönstren var runt omkring mot insidan, och på sidopelarna var det palmfigurer.+ 17  Och han förde mig så in på den yttre förgården, och se, där var matsalar+ och en stenläggning gjord till förgården runt omkring. Det var 30 matsalar på stenläggningen.+ 18  Och stenläggningen vid sidan av portarna motsvarade exakt portarnas längd – den nedre stenläggningen. 19  Sedan mätte han bredden från framsidan av den nedre porten till framsidan av den inre förgården. Utanför var det 100 alnar, mot öster och mot norr. 20  Och den yttre förgården hade en port vars framsida vette mot norr. Han mätte dess längd och dess bredd. 21  Och den hade tre vaktkamrar på den ena sidan och tre på den andra sidan. Och dess sidopelare och dess förhall hade samma mått som de i den första porten. Dess längd var 50 alnar, och dess bredd var 25 alnar. 22  Och dess fönster och dess förhall och dess palmfigurer+ hade samma mått som de i den port vars framsida vette mot öster. Och på sju trappsteg kunde man gå upp i den, och dess förhall låg framför dem. 23  Och mitt emot porten mot norr fanns en port in till den inre förgården; så var det också i öster. Och han mätte alltså från port till port: 100 alnar. 24  Sedan förde han mig mot söder,* och se, det var en port mot söder,+ och han mätte dess sidopelare och dess förhall: de hade samma mått som de andra. 25  Och den och dess förhall hade fönster runt omkring, likadana som de andra fönstren. Längden var 50 alnar, och bredden var 25 alnar. 26  Och det var sju trappsteg på vilka man kunde gå upp till den,+ och dess förhall låg framför dem. Och det var palmfigurer på dess sidopelare, en på den ena sidan och en på den andra sidan. 27  Och den inre förgården hade en port mot söder. Och han mätte från port till port mot söder: 100 alnar. 28  Så förde han mig in på den inre förgården genom den södra porten. Och han mätte den södra porten: den hade samma mått som de andra. 29  Och dess vaktkamrar och dess sidopelare och dess förhall hade samma mått som de andra. Och den och dess förhall hade fönster runt omkring. Längden var 50 alnar, och bredden var 25 alnar.+ 30*  Och det var förhallar runt omkring; längden var 25 alnar och bredden fem alnar. 31  Och dess förhall låg ut mot den yttre förgården, och det var palmfigurer på dess sidopelare,+ och dess trappa hade åtta steg.+ 32  Och han förde mig så in på den inre förgården östra vägen, och han mätte porten: den hade samma mått som de andra. 33  Och dess vaktkamrar och dess sidopelare och dess förhall hade samma mått som de andra, och den och dess förhall hade fönster runt omkring. Längden var 50 alnar och bredden 25 alnar. 34  Och dess förhall låg ut mot den yttre förgården, och det var palmfigurer på dess sidopelare, på den ena sidan och på den andra sidan. Och dess trappa hade åtta steg. 35  Sedan förde han mig in i den norra porten+ och mätte den: den hade samma mått som de andra,+ 36  dess vaktkamrar, dess sidopelare och dess förhall. Och den hade fönster runt omkring. Längden var 50 alnar och bredden 25 alnar. 37  Och ut mot den yttre förgården var dess sidopelare, och det var palmfigurer på dess sidopelare, på den ena sidan och på den andra sidan.+ Och dess trappa hade åtta steg. 38  Och det var en matsal med en ingång vid portarnas sidopelare. Det var där man sköljde helbrännoffret.+ 39  Och i portens förhall var det två bord på den ena sidan och två bord på den andra sidan, för att man skulle slakta helbrännoffret+ och syndoffret+ och skuldoffret på dem.+ 40  Och på utsidan, när man går upp till den norra portens ingång, var det två bord. Och på den andra sidan, som hör till portens förhall, var det två bord. 41  Det var fyra bord på den ena sidan och fyra bord på den andra sidan, vid sidan av porten – åtta bord, på vilka man brukade slakta. 42  Och de fyra borden* för helbrännoffret var av huggen sten. Längden var en och en halv aln och bredden en och en halv aln och höjden en aln. På dem lade man också de redskap som man slaktade helbrännoffret och slaktoffret med. 43  Och avställningshyllorna var en handsbredd, stadigt fästade på insidan, runt omkring; och på borden lade man* offergåvornas* kött.+ 44  Och på utsidan av den inre porten var sångarnas+ matsalar, i den inre förgården, som är vid sidan av den norra porten. Och deras framsida vette mot söder. Det var en vid sidan av den östra* porten. Framsidan vette mot norr. 45  Och han sade till mig: ”Den här matsalen, vars framsida vetter mot söder, är för de präster som tar sig an plikterna i huset.+ 46  Och den matsal vars framsida vetter mot norr är för de präster som tar sig an plikterna vid altaret.+ Det är Sadoks söner,+ de av Levis söner som får närma sig Jehova för att utföra tjänst för honom.”+ 47  Sedan mätte han den inre förgården. Längden var 100 alnar och bredden 100 alnar – den var kvadratisk. Och altaret stod framför huset. 48  Och han förde mig sedan in i husets förhall,+ och han mätte förhallens sidopelare, fem alnar på den ena sidan och fem alnar på den andra sidan. Och portens bredd var tre alnar på den ena sidan och tre alnar på den andra sidan. 49  Förhallens längd var 20 alnar och bredden elva* alnar. Och man gick upp till den på trappsteg.* Och det var pelare vid sidoposterna, en på den ena sidan och en på den andra sidan.+

Fotnoter

”I syner från Gud”. Hebr.: bemar’ọ̄th ’Elohịm.
El.: ”mot Negev”.
”en man”. Hebr.: ’ish; grek.: anẹ̄r; lat.: vir.
”och en mätstav”. Ordagr.: ”och ett måttets vassrör”. Hebr.: uqenẹh hammiddạh. Se not till v. 5, ”en mätstav”.
El.: ”i portgången (vid porten)”, enl. beskrivningen.
”Människoson”. Hebr.: ben-’adhạm; grek.: huiẹ anthrọ̄pou; lat.: fịli họminis.
”en mätstav”. Hebr.: qenẹh hammiddạh; grek.: kạlamos ...; lat.: cạlamus mensụrae. Jfr not till Gal 6:16, ”efter detta rättesnöre”, och Upp 11:1.
”en aln och en handsbredd”. En vanlig aln (omkr. 44,5 cm) och en handsbredd (omkr. 7,4 cm) motsvarade en lång aln (omkr. 51,8 cm). ”En mätstav på sex alnar” var alltså omkr. 3,11 m lång.
”det som var byggt”. Hebr.: habbinjạn; LXX: ”yttermuren”.
El.: ”utsprång”.
”Och den fria platsen i portens förhall utanför var 20 alnar, och portens vaktkamrar låg runt omkring”, LXXB.
”söder”. Ordagr.: ”södern”. Hebr.: haddarọ̄m.
V. 30, som inte finns i LXXIt och några hebr. hss, anses vara en dittografi (oriktig dubbelskrivning) av v. 29.
Exakt var dessa fyra bord vid den norra porten stod anges inte.
”lade man”, Sy; saknas i MVg.
Ordagr.: ”offergåvans”. Hebr.: haqqorvạn; lat.: oblatiọnis. Se Mk 7:11.
”östra”, MTSyVg; LXX: ”södra”.
”elva”, MTSyVg; LXX: ”tolv”.
”på tio trappsteg”, LXX; Vg: ”på åtta trappsteg”.