Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Hesekiel 4:1–17

 Och du, människoson, ta en tegelsten och lägg den framför dig, och på den skall du rista in en stad, Jerusalem.+  Och du skall belägra den+ och bygga en belägringsmur mot den+ och kasta upp* en belägringsvall mot den+ och slå upp härläger mot den och sätta upp murbräckor mot den runt omkring.+  Och du, ta en bakplåt av järn och sätt den som en järnvägg mellan dig och staden, och du skall vända ditt ansikte mot den, och den skall vara under belägring, och du skall belägra den. Det är ett tecken för Israels hus.+  Och du, lägg dig på din vänstra sida och lägg Israels hus missgärning på den.+ Under det antal dagar du ligger på den sidan bär du deras missgärning.  Och jag skall ge dig de år de begått missgärning+ till ett antal av 390 dagar,+ och du skall bära Israels hus missgärning.  Och du skall fullborda dem. Och du skall i det andra fallet lägga dig på din högra sida, och du skall bära Judas hus missgärning i 40 dagar.+ En dag för ett år, en dag för ett år, det har jag gett dig.+  Och mot Jerusalems belägring skall du vända ditt ansikte,+ med blottad arm, och du skall profetera mot det.  Och se, jag skall lägga rep+ omkring dig, så att du inte kan vända dig från den ena sidan till den andra, förrän du har fullbordat din belägrings dagar.  Och du, ta vete+ och korn och bondbönor+ och linser+ och hirs och spelt+ och lägg det i samma kärl och baka bröd* av det, för det antal dagar som du ligger på sidan; 390 dagar skall du äta det.+ 10  Och din mat som du äter skall vara efter vikt – 20 siklar om dagen.+ Tid efter annan skall du äta den. 11  Och vatten skall du bara dricka efter mått, en sjättedels hin.* Tid efter annan skall du dricka. 12  Och i form av en rund kornkaka+ skall du äta det; och med gödselkakor av människoavföring*+ som bränsle skall du baka det inför ögonen på dem.” 13  Och Jehova sade vidare: ”Just så skall Israels söner äta sitt bröd orent+ bland de nationer dit jag skall skingra dem.”+ 14  Då sade jag: ”Ack, suveräne Herre Jehova! Se, min själ är inte orenad;+ från min ungdom+ ända till nu har jag inte ätit något självdött djur eller något rivet djur, och inget orent kött har kommit i min mun.”+ 15  Då sade han till mig: ”Se, jag har gett dig kreatursgödsel i stället för gödselkakor från människor, och du skall baka ditt bröd över den.” 16  Och han sade vidare till mig: ”Människoson, se, i Jerusalem bryter jag sönder stavarna till de ringformade bröden*+ – och de skall tvingas äta bröd efter vikt och med ängslan,+ och vatten skall de dricka efter mått och med fasa+ 17  för att de skall sakna bröd och vatten och se häpet på varandra och ruttna bort i sin missgärning.+

Fotnoter

Ordagr.: ”hälla (gjuta) ut”.
El.: ”och gör dig mat”.
En hin motsvarar omkr. 3,67 l.
”människo-”. Ordagr.: ”jordemänniskans”. Hebr.: ha’adhạm.
Dvs. ”de stavar kring vilka ringformade bröd är upphängda”. Ordagr.: ”brödstaven”.