Hesekiel 39:1–29

39  Och du, människoson, profetera mot Gog+ och säg: ’Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ”Se, jag är emot dig, Gog, du store hövding över Mesek*+ och Tubal.+  Och jag skall vända dig om och leda dig fram+ och få dig att dra upp från de mest avlägsna områdena i norr+ och föra dig in på Israels berg.  Och jag skall slå din båge ur din vänstra hand och låta dina pilar falla ur din högra hand.  På Israels berg skall du falla,+ du och alla dina styrkor och folken vid din sida. Jag ger dig till föda åt rovfåglar, fåglar, varje bevingad skapelse, och markens vilda djur.”’+  ’Du skall falla och bli liggande på bara marken,+ ty jag har talat’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.  ’Och jag skall sända eld över Magog*+ och över dem som bor i trygghet på öarna;+ och man skall inse att jag är Jehova.  Och mitt heliga namn skall jag göra känt mitt ibland mitt folk Israel, och jag skall inte mer låta mitt heliga namn bli vanhelgat;+ och nationerna skall inse att jag är Jehova,+ den Helige i Israel.’*+  ’Se! Det skall komma, och det skall inträffa’,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande. ’Detta är den dag som jag har talat om.+  Och invånarna i Israels städer skall gå ut och tända eld och göra ett bål av vapenrustningarna och de små sköldarna och de stora sköldarna, av bågarna och pilarna och handstavarna och lansarna; och de skall elda+ med dem i sju år. 10  Och de skall inte bära vedpinnar från marken eller samla ved från skogarna, ty med vapenrustningarna skall de tända upp eld och elda.’ ’Och de skall ta byte av dem som tog byte av dem+ och plundra dem som plundrade dem’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande. 11  ’Och det skall ske på den dagen att jag skall ge åt Gog+ en plats där,* en gravplats i Israel, dalen genom vilken man drar fram öster om havet, och den* skall spärra vägen för dem som drar fram därigenom. Och där skall de begrava Gog och hela hans larmande hop, och de skall kalla den ”Gogs larmande hops dal”.*+ 12  Och i sju månader skall de som är av Israels hus begrava dem för att rena landet.+ 13  Och allt landets folk skall utföra begravandet, och det skall bli till berömmelse för dem på den dag då jag förhärligar mig’,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande. 14  ’Och man skall avskilja män* för ständig tjänstgöring, vilka drar fram genom landet och tillsammans med dem som drar fram därigenom* begraver dem som har lämnats kvar på jordens yta, för att rena landet. De skall fortsätta att söka tills det har gått sju månader. 15  Och de som drar fram skall dra fram genom landet, och skulle någon få se ett människoben,* så skall han sätta upp ett märke bredvid det, tills de som utför begravandet har begravt det i ”Gogs larmande hops dal”.*+ 16  Och stadens namn skall också vara Hamọna.* Och de skall rena landet.’+ 17  Och du, människoson, detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Säg till fåglarna, varje bevingad skapelse, och till markens alla vilda djur:+ ”Församla er och kom. Samla er från alla håll till mitt slaktoffer, som jag slaktar åt er, ett stort slaktoffer på Israels berg.+ Och ni skall äta kött och dricka blod.+ 18  Kött av väldiga män skall ni äta,+ och blod av jordens hövdingar skall ni dricka – baggar, ungbaggar,+ och bockar och ungtjurar,+ göddjur från Basan allesammans.+ 19  Och ni skall äta fett tills ni blir mätta+ och dricka er druckna på blod från mitt slaktoffer som jag skall slakta åt er.”’ 20  ’Och ni skall bli mättade vid mitt bord med hästar och vagnförare,* väldiga män och alla slags krigare’,* lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.+ 21  ’Och jag skall visa min härlighet bland nationerna; och alla nationerna skall se min dom som jag har verkställt+ och min hand som jag har lagt på dem.+ 22  Och de som är av Israels hus skall inse att jag är Jehova, deras Gud, från den dagen och framgent.+ 23  Och nationerna skall inse att det var på grund av sin missgärning som de, Israels hus, gick i landsflykt,+ därför att de handlade trolöst mot mig, så att jag dolde mitt ansikte för dem+ och gav dem i deras motståndares hand, och de föll allesammans för svärd.+ 24  Efter deras orenhet och efter deras överträdelser handlade jag med dem,+ och jag dolde mitt ansikte för dem.’ 25  Därför, detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Nu skall jag föra tillbaka Jakobs fångna+ och vara barmhärtig mot hela Israels hus;+ och jag skall visa odelad hängivenhet för mitt heliga namn.+ 26  Och de skall ha burit sin förödmjukelse+ och all sin trolöshet som de har begått mot mig,+ när de bor på sin jord i trygghet,+ utan att någon skrämmer dem.+ 27  När jag för dem tillbaka från folken och jag samlar dem från deras fienders länder,+ då skall jag helga mig* bland dem inför många nationers ögon.’+ 28  ’Och de skall inse att jag är Jehova, deras Gud, när jag sänder dem bort i landsflykt till nationerna och för dem samman på deras jord+ och jag inte längre låter någon av dem bli kvar där.+ 29  Och jag skall inte mer dölja mitt ansikte för dem,+ ty jag skall utgjuta min ande över Israels hus’,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.”

Fotnoter

El.: ”du hövding över Rosh, Mesek”. Vg: ”du främste furste över Mesek”; T: ”du överhuvud, Meseks ypperste”; LXX: ”härskare över Rosh, Mesek”; Sy: ”ledare och överhuvud över Mesek”.
”Magog”, MTSyVg; LXX: ”Gog”. Se not till 38:2, ”... Magog”.
El.: ”att jag, Jehova, är helig i Israel”. Hebr.: ki-’anị Jehwạh qadhọ̄sh beJisra’ẹl.
”en plats med ett namn (rykte)”, ”en berömd plats”, LXXVg.
”den”, fem. i hebr.; syftar tillbaka på ”dalen”, som är fem. i hebr.
El.: ”Hamon-Gogs dal”.
”Och ... män”. Hebr.: we’anshẹ̄, plural form av ’ish.
”tillsammans med dem som drar fram därigenom”, MT; saknas i LXXSy.
”människo-”. Hebr.: ’adhạm.
Se not till v. 11, ”Gogs larmande hops dal”.
Betyder ”larmande hop”, ”folkmassa”, ”mängd”. Hebr.: Hamōnạh, femininformen av Hamọ̄n i v. 11, 15.
El.: ”ryttare”, i överensstämmelse med LXXSyVg; M: ”stridsvagn”.
Ordagr.: ”och varje krigsman”; ”-man” motsvaras av hebr. ’ish.
El.: ”då skall jag hålla mig själv helig (behandla mig själv som helig)”, ”visa min helighet”. Hebr.: weniqdạshti; grek.: kai hagiasthẹ̄somai; lat.: et sanctificạtus fụero.