Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Hesekiel 35:1–15

35  Och Jehovas ord fortsatte att komma till mig, och det löd:  ”Människoson, vänd ditt ansikte+ mot Seirs bergstrakt+ och profetera mot den.+  Och du skall säga till den: ’Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ”Se, jag är emot dig, du Seirs bergstrakt,+ och jag skall räcka ut min hand mot dig+ och göra dig till en ödslig ödemark, ja en öde trakt.+  Dina städer lägger jag i ruiner, och själv blir du en ödslig ödemark;+ och du skall inse att jag är Jehova,+  därför att du har hyst en fiendskap+ som består till oöverskådlig tid och du överlämnade Israels söner i svärdets våld*+ under deras ofärds tid,+ vid den tid då straffet för deras missgärning var slutgiltigt.”’*+  ’Därför, så sant jag lever’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande, ’till blod skall jag göra dig, och blod skall förfölja dig.+ Sannerligen, blod har du hatat, och blod skall förfölja dig.*+  Och jag skall göra Seirs bergstrakt till en ödslig ödemark, ja en öde trakt,+ och jag skall från den utrota den som drar därigenom och den som vänder tillbaka.+  Och jag skall fylla dess berg med dess slagna; på dina kullar och i dina dalar och i alla dina bäckfåror – där skall de som är slagna med svärd falla.+  Jag skall göra dig till ödsliga ödemarker som består till oöverskådlig tid, och dina städer skall inte vara bebodda;+ och ni skall inse att jag är Jehova.’+ 10  Eftersom du sade: ’Dessa båda nationer och dessa båda länder – de skall bli mina, och vi skall ta dem i besittning’,+ fastän Jehova var där,+ 11  ’därför, så sant jag lever’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande, ’skall jag handla i enlighet med din vrede och i enlighet med din svartsjuka, som du har gett uttryck åt till följd av dina hatfulla känslor mot dem;+ och jag skall göra mig känd bland dem* när jag dömer dig.+ 12  Och du skall inse att jag, Jehova, har hört alla de respektlösa ord som du har sagt om Israels berg,+ när du sade: ”De* har lagts öde. Åt oss har de blivit givna till föda.”+ 13  Och ni uppträdde stormodigt mot mig med er mun,*+ och ni brukade många ord mot mig.+ Jag har själv hört dem.’+ 14  Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Samtidigt som hela jorden gläder sig gör jag dig till en ödslig ödemark. 15  Du gladde dig över att Israels hus arvedel lades öde. Därför skall jag göra likadant med dig.+ En ödslig ödemark skall du bli, du Seirs bergstrakt, ja hela Edom, alltsammans;+ och de skall inse att jag är Jehova.’”+

Fotnoter

Ordagr.: ”händer”.
Ordagr.: ”vid tiden för slutets (ändens) missgärning”.
El.: ”Eftersom du inte har hatat blod, så skall blod förfölja dig.”
”bland dem”, MTSyVg; LXX: ”för dig”.
”De”, Mmarginal; MT: ”Hon”.
El.: ”ni var stora i munnen mot mig”.