Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Hesekiel 32:1–32

32  Och vidare skedde det under det tolfte året, i tolfte månaden, på första dagen i månaden, att Jehovas ord kom till mig, och det löd:  ”Människoson, stäm upp en klagosång över farao, Egyptens kung, och säg till honom: ’Som ett manprytt ungt lejon bland nationerna har du tystats.+ Och du var som havsvidundret i haven,+ och du forsade fram* i dina floder* och rörde upp vattnen med dina fötter och grumlade deras floder.’  Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Nu skall jag breda ut mitt nät över dig+ genom en församling av många folk, och de* skall dra upp dig i mitt dragnät.+  Och jag skall låta dig ligga på land. Jag skall kasta dig på bara marken.+ Och jag skall låta himlens alla flygande skapelser slå sig ner på dig, och jag skall låta de vilda djuren på hela jorden äta sig mätta på dig.+  Och jag skall lägga ditt kött på bergen och fylla dalarna med avfallet* från dig.+  Och jag skall vattna landet med det som flyter från dig, med ditt blod,+ ända upp till bergen; och bäckfårorna skall bli fulla av dig.’  ’Och när du blir utsläckt, skall jag täcka över himlen och förmörka dess stjärnor. Solen skall jag täcka över med moln, och månen skall inte låta sitt ljus lysa.+  Alla lysande ljuskällor på himlen skall jag förmörka för din skull, och jag skall lägga mörker över ditt land’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.  ’Och jag skall skapa oro i hjärtat hos många folk, när jag för fångarna* från dig ut bland nationerna till länder som du inte känner.+ 10  Och jag skall få många folk att bli skräckslagna för din skull,+ och deras kungar skall rysa av fasa för din skull, när jag svänger mitt svärd inför deras ansikten,+ och de skall skälva varje ögonblick, var och en för sin egen själ, på den dag du faller.’+ 11  Ty detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Babylons kungs svärd skall komma över dig.+ 12  För väldiga mäns svärd skall jag låta din larmande hop falla; nationernas tyranner är de allesammans;+ och de skall skövla Egyptens stolthet, och hela hennes larmande hop skall förintas.+ 13  Och jag skall tillintetgöra alla hennes husdjur från deras plats vid de många vattnen,+ och en människas fot skall inte mer röra upp+ dem, inte heller skall ett husdjurs klövar röra upp dem.’ 14  ’På den tiden skall jag få deras vatten att klarna, och deras floder skall jag låta flyta som olja’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande. 15  ’När jag gör Egyptens land till en ödslig ödemark och landet blir ödelagt och tömt på det som fyller det,+ när jag slår ner alla invånarna i det, då skall de inse att jag är Jehova.+ 16  Detta är en klagosång, och man skall klagande sjunga den. Till och med nationernas döttrar skall klagande sjunga den; över Egypten och över hela dess larmande hop skall de klagande sjunga den’,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.” 17  Och vidare skedde det under det tolfte året,* på femtonde dagen i månaden, att Jehovas ord kom till mig, och det löd: 18  ”Människoson, brist ut i veklagan över Egyptens larmande hop och för ner den,+ henne och majestätiska nationers döttrar, till landet djupt nere,+ tillsammans med dem som far ner i gravens djup.+ 19  ’Är du ljuvligare än andra?+ Far ner och lägg dig hos de oomskurna!’+ 20  ’Mitt ibland dem som är slagna med svärd skall de falla.+ Åt svärd har hon blivit given. Släpa bort henne och alla hennes folkskaror. 21  De främsta av de väldiga männen skall tala ur Sheọls mitt till honom och till dem som har hjälpt honom.+ De skall fara ner;+ de skall lägga sig som de oomskurna, slagna med svärd. 22  Där är Assyrien och hela hennes församling.+ Hans gravplatser är runt omkring honom. Alla är de slagna, fallna för svärd.+ 23  Ty hennes gravplatser har förlagts till de innersta delarna av en djup grop,+ och hennes församling är runt omkring hennes grav, allesammans slagna, fallna för svärd, därför att de spred förfäran i de levandes land. 24  Där är Elam+ och hela hennes larmande hop runt omkring hennes grav, allesammans slagna, fallna för svärd, dessa som har farit ner oomskurna till landet djupt nere, dessa som spred förfäran omkring sig i de levandes land; och de skall bära sin förödmjukelse tillsammans med dem som far ner i gravens djup.+ 25  Mitt ibland slagna har de satt en säng+ åt henne, mitt i hela hennes larmande hop. Hennes gravplatser är runt omkring den. Alla är de oomskurna, slagna med svärd,+ ty de spred förfäran omkring sig i de levandes land; och de skall bära sin förödmjukelse tillsammans med dem som far ner i gravens djup. Mitt ibland slagna har han* blivit lagd. 26  Där är Mesek+ och Tubal+ och hela hennes larmande hop. Hennes gravplatser är runt omkring honom. Alla är de oomskurna, genomborrade med svärd, ty de spred förfäran omkring sig i de levandes land. 27  Och kommer de inte* att lägga sig hos de väldiga männen,+ dessa som har fallit av de oomskurna, som har farit ner till Sheọl med sina krigsvapen? Och man skall lägga deras svärd under deras huvuden, och deras missgärningar skall komma över deras ben,+ ty de väldiga männen var en förfäran i de levandes land.+ 28  Och du* – mitt ibland oomskurna skall du krossas, och du skall lägga dig hos dem som är slagna med svärd. 29  Där är Edom,+ hennes kungar och alla hennes hövdingar, som i sin väldighet blev lagda hos dem som är slagna med svärd;+ själva skall de lägga sig hos de oomskurna+ och hos dem som far ner i gravens djup. 30  Där är stamhövdingarna från norr, allesammans, och alla sidonierna,+ som har farit ner tillsammans med de slagna, skamsna på grund av den förfäran de spred genom sin väldighet. Och de skall lägga sig oomskurna hos dem som är slagna med svärd, och de skall bära sin förödmjukelse tillsammans med dem som far ner i gravens djup.+ 31  Det är dessa som farao skall se, och han skall bli tröstad i sorgen över hela sin larmande hop.+ Farao och hela hans militärstyrka skall bli slagna med svärd’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande. 32  ’Ty han* spred förfäran omkring sig* i de levandes land,+ och han skall läggas mitt ibland de oomskurna, hos dem som är slagna med svärd, ja farao och hela hans larmande hop’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.”

Fotnoter

El.: ”du frustade”.
”i dina floder”. Möjligen: ”under dina frustanden”; el.: ”genom dina näsborrar”, genom en texträttelse.
”de”, MSyVg; LXXVgc: ”jag”.
”avfallet”, M; LXX: ”blodet”; Sy: ”maskarna”; Vg: ”det ruttna blodet”.
”skaran av fångar”, LXX; MSy: ”[ditt] sammanbrott [el.: (dina) sönderbrutna delar]”.
LXX tillägger: ”i första månaden”; saknas i MTSyVg.
El.: ”den (det)”, M; TSyVg: ”de”.
El.: ”Och de kommer inte”.
”du”, mask. sing. i hebr.
”han”, genom en texträttelse i överensstämmelse med ett suffix på ordet ”förfäran” som anger mask. sing. i hebr.; MLXXSyVg: ”jag”.
Ordagr.: ”hans (sin) förfäran”, MLXXSy; MmarginalVg: ”min förfäran”.