Hesekiel 28:1–26

28  Och Jehovas ord fortsatte att komma till mig, och det löd:  ”Människoson, säg till Tyros ledare: ’Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ”Eftersom ditt hjärta har blivit högmodigt+ och du säger: ’Jag är en gud.*+ På ett gudasäte* har jag satt mig,+ i hjärtat av det öppna havet’,+ fastän du bara är en jordemänniska*+ och inte en gud,+ och du gör ditt hjärta likt ett gudahjärta –  se, du är visare än Daniel.+ Det finns inga hemligheter som har visat sig vara för svåra för dig.+  Genom din vishet och genom din urskillning har du förvärvat förmögenhet åt dig, och du samlar guld och silver i dina förrådshus.+  Genom din stora vishet,+ genom dina handelsvaror,+ har du gjort din förmögenhet stor,+ och ditt hjärta blev med tiden högmodigt på grund av din förmögenhet.”’+  ’Därför, detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ”Eftersom du gör ditt hjärta likt ett gudahjärta,+  se, därför låter jag främlingar komma över dig,+ nationernas tyranner,+ och de skall dra sina svärd mot din sköna vishet och vanhelga din strålande prakt.+  De skall föra dig ner i gravens djup,+ och du skall dö en slagen mans död i hjärtat av det öppna havet.+  Kommer du verkligen att säga: ’Jag är gud’ inför den som dräper dig,+ fastän du bara är en jordemänniska och inte en gud,+ i händerna på dem som vanhelgar dig?”’ 10  ’Du skall dö de oomskurnas död för främlingars hand,+ ty jag har talat’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.” 11  Och Jehovas ord fortsatte att komma till mig, och det löd:   12  ”Människoson, stäm upp en klagosång över Tyros kung+ och säg till honom: ’Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ”Du beseglar en mönsterbild, är full av vishet+ och fulländat skön.+ 13  I Eden, Guds* trädgård,* befann du dig.+ Du var höljd i alla slags dyrbara stenar: rubin, topas och jaspis; krysolit,* onyx+ och jade; safir, turkos+ och smaragd; och dina infattningar och dina fästen på dig var konsthantverk i guld. På den dag då du skapades gjordes de redo. 14  Du är* den smorde, övertäckande* keruben,* och jag insatte* dig.* På Guds* heliga berg befann du dig.+ Mitt ibland eldstenar* gick du omkring. 15  Du var oklanderlig på dina vägar från den dag då du skapades+ till dess orättfärdighet blev funnen hos dig.+ 16  På grund av dina många handelsvaror+ fylldes ditt inre* med våld, och du började synda.+ Och jag skall driva bort dig som ohelig från Guds* berg, och jag skall tillintetgöra dig,+ du övertäckande kerub,* ur eldstenarnas* mitt. 17  Ditt hjärta blev högmodigt på grund av din skönhet.+ Du fördärvade din vishet på grund av din strålande prakt.+ Jag skall kasta dig till jorden.+ Jag skall ställa dig inför kungar, så att de kan se på dig.+ 18  Till följd av dina många missgärningar,+ på grund av det orätta i förbindelse med dina handelsvaror,+ har du vanhelgat* dina helgedomar. Och jag skall låta en eld utgå från din mitt. Den skall förtära dig.+ Och jag skall göra dig till aska på jorden inför ögonen på alla som ser dig.+ 19  Alla som känner dig bland folken skall stirra i förundran på dig.+ Du skall bli till plötsliga förskräckelser, och du är borta för alltid.”’”+ 20  Och Jehovas ord fortsatte att komma till mig, och det löd:   21  ”Människoson, vänd ditt ansikte mot Sidon+ och profetera mot henne. 22  Och du skall säga: ’Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ”Se, jag är emot dig,+ Sidon, och jag skall bli förhärligad i din mitt;+ och man skall inse att jag är Jehova, när jag verkställer straffdomar+ i henne och jag blir helgad i henne.+ 23  Och jag skall sända pest in i henne och blod på hennes gator.+ Och den slagne skall falla i hennes mitt för svärdet som kommer mot henne från alla håll;+ och man skall inse att jag är Jehova.+ 24  Och för Israels hus skall det aldrig mer visa sig vara någon elakartad tagg+ eller något smärtande törne från någon av dem som är runt omkring, från dem som nu behandlar dem med förakt; och man skall inse att jag är den suveräne Herren Jehova.”’ 25  ’Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ”När jag samlar Israels hus från de folk bland vilka de har skingrats,+ då skall jag bli helgad bland dem i nationernas ögon.+ Och de skall bo på sin jord,+ som jag gav åt min tjänare, åt Jakob.+ 26  Och de skall bo på den i trygghet+ och bygga hus+ och plantera vingårdar,+ och de skall bo i trygghet,+ när jag verkställer straffdomar över alla som behandlar dem med förakt runt omkring dem;+ och de skall inse att jag är Jehova, deras Gud.”’”*

Fotnoter

”en gud (gudom)”. Hebr.: ’el; grek.: Theọs; lat.: Dẹus.
”guda-”. Hebr.: ’elohịm; lat.: Dẹi.
El.: ”en människa”. Hebr.: ’adhạm; grek.: ạnthrōpos; lat.: họmo.
”Guds”. Hebr.: ’Elohịm; grek.: tou theou; lat.: Dẹi.
”trädgård”. Hebr.: gan; grek.: tou paradeisou; syr.: pardaiseh; lat.: paradịsi.
”krysolit”, Vg; hebr.: tarshịsh.
”Du är (var)”, MTVg; med en annan vokalisation: ”Tillsammans med”, i överensstämmelse med LXXSy och den arabiska övers.
El.: ”beskärmande”, ”beskyddande”.
”den smorde ... keruben”. Ordagr.: ”en smörjelses [möjligen: en utsträcknings] kerub”. Hebr.: kerụv mimshạch.
Ordagr.: ”gav”.
”Du är den smorde kungen i kungariket, och jag har gett dig storhet”, T; LXX: ”Tillsammans med keruben [in]satte jag dig”; Sy: ”Du var tillsammans med den smorde keruben som övertäcker, och jag [in]satte dig”; Vg: ”Du är keruben som breder ut [sina vingar] och beskyddar, och jag [in]satte dig.”
”Guds”. Hebr.: ’Elohịm; lat.: Dẹi.
El.: ”flammande (gnistrande) stenar”.
Ordagr.: ”fyllde de (man) ditt inre (din mitt)”, M; Sy: ”fyllde du ditt inre (din mitt)”; T: ”fylldes dina förrådshus”; LXX: ”fyllde du dina förrådshus”; Vg: ”fylldes ditt inre”.
”Guds”. Hebr.: ’Elohịm; grek.: tou theou; lat.: Dẹi.
”jag skall tillintetgöra dig, du övertäckande kerub”, MSy; Vg: ”jag har tillintetgjort dig, du beskyddande kerub”; LXX: ”keruben förde bort dig”.
El.: ”de flammande (gnistrande) stenarnas”.
”har du vanhelgat”, MSyVg; LXXB: ”har jag vanhelgat”.
El.: ”jag, Jehova, är deras Gud”. Hebr.: ’anị Jehwạh ’Elohēhẹm.