Hesekiel 23:1–49

23  Och Jehovas ord fortsatte att komma till mig,+ och det löd:  ”Människoson, det var två kvinnor, döttrar till en och samma mor.+  Och de började prostituera sig* i Egypten.+ I sin ungdom utövade de prostitution.*+ Där kramades deras bröst,+ och där tryckte man deras jungfrudoms barm.  Och deras namn var Ohọla,* den äldre,* och Oholịba,* hennes syster, och de blev mina+ och födde söner och döttrar.+ Och vad deras namn angår, är Ohọla Samaria,+ och Oholịba är Jerusalem.+  Och Ohọla började prostituera sig,*+ medan hon var underställd mig, och fortsatte att vara upptänd av begär efter sina älskare,+ efter assyrierna,+ som var nära,  ståthållare, klädda i blått, och befullmäktigade styresmän – eftertraktade unga män allesammans, ryttare, ridande på hästar.  Och hon fortsatte att bjuda ut sina prostitutionshandlingar åt dem, Assyriens yppersta söner allesammans; och hon orenade sig med alla dem som hon var upptänd av begär efter, med deras smutsiga avgudar.*+  Och hon övergav inte sina prostitutionshandlingar som hon hade fört med sig från Egypten; de hade ju legat med henne i hennes ungdom, och de hade tryckt hennes jungfrudoms barm och fortsatt att ösa ut sin otukt över henne.+  Därför gav jag henne i händerna på hennes älskare,+ i händerna på Assyriens söner, som hon hade varit upptänd av begär efter.+ 10  Det var de som blottade hennes nakenhet.+ De tog hennes söner och hennes döttrar,+ och henne dräpte de med svärd. Och hon blev ökänd* bland kvinnor, och man verkställde straffdomar på henne. 11  När hennes syster Oholịba fick se det,+ då gav hon uttryck åt sitt begär på ett fördärvligare sätt än hon och drev sin prostitution längre än hennes syster drev sin otukt.*+ 12  Hon var upptänd av begär efter Assyriens söner,+ ståthållare och befullmäktigade styresmän som var nära, klädda med fulländad smak, ryttare, ridande på hästar – eftertraktade unga män allesammans.+ 13  Och jag såg att hon hade orenat sig; båda följde samma väg.+ 14  Och hon fogade ständigt mer till sina prostitutionshandlingar, när hon fick se de män som var inristade på väggen,+ bilder+ av kaldéer, inristade med cinnober,+ 15  med bälten+ spända om sina höfter, med nedhängande turbaner på sina huvuden; de såg allesammans ut som krigare* och liknade Babylons* söner, kaldéer vad deras födelseland angår. 16  Och hon upptändes av begär efter dem vid det som hennes ögon såg,+ och hon sände budbärare till dem i Kaldeen.+ 17  Så kom Babylons söner till henne, till kärleksbetygelsernas säng, och orenade henne med sin otukt;+ och hon fortsatte att bli orenad genom dem, och sedan vände sig hennes själ med vämjelse bort från dem. 18  Och hon fortsatte att blotta sina prostitutionshandlingar* och att blotta sin nakenhet,+ så att min själ med vämjelse vände sig bort från henne, alldeles som min själ med vämjelse hade vänt sig bort från hennes syster.+ 19  Och hon begick fler och fler prostitutionshandlingar+ till den grad att hon drog sig till minnes sin ungdoms dagar,+ när hon prostituerade sig* i Egyptens land.+ 20  Och hon fortsatte att vara upptänd av begär, som bihustrur är när de tillhör en man vars lem* är som åsnehingstars lem och vars könsorgan är som hingstars könsorgan.+ 21  Och du riktade ständigt uppmärksamheten på din ungdoms tygellöshet, då man ju alltifrån tiden i Egypten+ har tryckt din barm på grund av* din ungdoms bröst.+ 22  Därför, Oholịba, detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Se, jag väcker upp mot dig dina älskare,+ som din själ med vämjelse har vänt sig bort från, och jag skall låta dem komma mot dig från alla håll,+ 23  Babylons+ söner och alla kaldéerna,+ Pekod+ och Shoa och Koa, alla Assyriens söner med dem, eftertraktade unga män, ståthållare och befullmäktigade styresmän allesammans, krigare* och tillkallade män, allesammans ridande på hästar. 24  Och de skall komma mot dig med rassel* av stridsvagnar och hjul+ och med en församling av folk, med stor sköld och liten sköld och hjälm. De skall ställa upp sig mot dig runt omkring, och jag skall överlämna domen åt dem, och de skall döma dig med sina domar.+ 25  Och jag skall ge uttryck åt min nitälskan mot dig,+ och de skall ingripa mot dig i raseri.+ Din näsa och dina öron skall de skära av, och återstoden av dig skall falla för svärd. Dina söner och dina döttrar+ skall de ta,+ och återstoden av dig skall förtäras av elden.+ 26  Och de skall dra av dig dina kläder+ och ta dina vackra föremål.+ 27  Och jag skall få din tygellöshet att upphöra hos dig+ och din prostitution* som du förde med dig från Egyptens land;+ och du skall inte lyfta upp dina ögon till dem, och Egypten skall du inte mer komma ihåg.’ 28  Ty detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Se, jag ger dig i händerna på dem som du hatar, i händerna på dem som din själ med vämjelse har vänt sig bort från.+ 29  Och de skall ingripa mot dig i hat och ta bort all din mödas frukt och lämna dig naken och bar;*+ och dina otuktshandlingars nakenhet och din tygellöshet och dina prostitutionshandlingar skall blottas.+ 30  Detta kommer man att göra* mot dig, därför att du som en prostituerad följde efter nationerna,+ på grund av att du orenade dig med deras smutsiga avgudar.+ 31  På din systers väg har du vandrat;+ och jag måste ge hennes bägare i din hand.’+ 32  Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Din systers bägare skall du dricka, den djupa och vida.+ Du skall bli till åtlöje och till spott och spe, eftersom bägaren rymmer mycket.+ 33  Av druckenhet och bedrövelse skall du fyllas, av häpnadens och ödeläggelsens bägare, din syster Samarias bägare. 34  Och du skall tvingas dricka den och tömma den,+ och du skall gnaga på dess lerskärvor, och dina bröst skall du riva sönder.+ ”Ty jag har talat”, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.’ 35  Därför, detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Eftersom du har glömt mig+ och kastar mig bakom din rygg,+ därför skall du också själv bära följderna av din tygellöshet och din prostitution.’”* 36  Och Jehova sade vidare till mig: ”Människoson, vill du döma+ Ohọla och Oholịba+ och tala om för dem vilka avskyvärdheter de har bedrivit?+ 37  Ty de har begått äktenskapsbrott,+ och det är blod på deras händer,+ ja, med sina smutsiga avgudar har de begått äktenskapsbrott.+ Och som mat åt dem* har de dessutom låtit sina söner, som de hade fött åt mig, gå genom elden.+ 38  Dessutom har de gjort detta mot mig: De har orenat+ min helgedom+ på den dagen, och mina sabbater har de vanhelgat.+ 39  Och när de hade slaktat sina söner åt sina smutsiga avgudar,+ gick de till och med in i min helgedom på den dagen för att vanhelga den,+ och se, detta är vad de har gjort inne i mitt hus.+ 40  Ja, de sände också bud till männen* som kom fjärran ifrån, till vilka det hade sänts en budbärare,+ och se, de kom,+ dessa för vilka du hade tvättat dig,+ sminkat dina ögon+ och prytt dig med smycken.+ 41  Och du satte dig på en härlig vilobädd,+ med dukat bord framför den,+ och där hade du ställt fram min rökelse+ och min olja.+ 42  Och ljudet av en sorglös folkhop hördes i henne,+ och till männen ur människomassan* förde man in drinkare+ från vildmarken, och de satte armband om kvinnornas handleder* och vackra kronor på deras huvuden.+ 43  Då sade jag om henne som var utsliten till följd av äktenskapsbrott:+ ’Nu fortsätter hon att utöva sin prostitution,* ja hon.’+ 44  Och de gick in till henne, alldeles som man går in till en kvinna som är en prostituerad; på det sättet gick de in till Ohọla och till Oholịba, tygellöshetens kvinnor.+ 45  Men rättfärdiga+ män skall döma henne* som man dömer kvinnor som begår äktenskapsbrott+ och som man dömer kvinnor som utgjuter blod;+ ty äktenskapsbryterskor är de, och det är blod på deras händer.+ 46  Ty detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Man skall föra upp en församling mot dem+ och utlämna* dem åt skräck och plundring.+ 47  Och församlingen skall kasta stenar på dem,+ och man skall hugga ner dem med sina svärd. Deras söner och deras döttrar skall man dräpa,+ och deras hus skall man bränna upp i eld.+ 48  Och jag skall få tygellösheten+ att upphöra i landet,+ och alla kvinnorna måste låta sig föras till rätta, så att de inte handlar i enlighet med er* tygellöshet.+ 49  Och man skall låta er tygellöshet komma över er,+ och de synder ni begått med era smutsiga avgudar skall ni bära; och ni skall inse att jag är den suveräne Herren Jehova.’”+

Fotnoter

El.: ”bedriva otukt (hor)”.
El.: ”bedrev de otukt (hor)”.
Betyder ”hennes tält [för tillbedjan]”.
Ordagr.: ”den stora”, fem. i hebr.
Betyder ”mitt tält [för tillbedjan] är i henne”.
El.: ”bedriva otukt”.
Se not till 6:4.
El.: ”ett rykte”. Ordagr.: ”ett namn”, i nedsättande bemärkelse, ett dåligt namn el. rykte.
Ordagr.: ”än [hennes systers] otuktshandlingar”. Hebr.: mizzenunẹ̄ ...; grek.: hypẹr tēn porneian ...; lat.: sụper fornicatiọnem ... Se Tillägg 5A.
El.: ”sköldbärare”. Ordagr.: ”tredjemän”. Hebr.: shalishịm; grek.: trissẹ̄, ”tredubbelt”; lat.: dụcum, ”ledare”. På assyriska lågreliefer har stridsvagnarna en besättning på tre man, varav den tredje är en vapendragare el. en som håller ett parasoll.
”Babylons”, Vg; MTSy: ”Babels”.
El.: ”sina otuktshandlingar”.
El.: ”hon bedrev otukt”.
Ordagr.: ”kött”.
”på grund av”. Genom en texträttelse: ”och kramat”.
El.: ”sköldbärare”. Se not till v. 15, ”krigare”.
Möjligen: ”en mängd”. Innebörden i det hebr. ordet är osäker.
El.: ”din otukt”.
Ordagr.: ”nakenhet och barhet”.
Ordagr.: ”[Det kommer att vara] ett görande av dessa ting (detta)”. Motsvaras i hebr. av en infinitivus absolutus, en verbform som inte anger vare sig tid el. person.
El.: ”din otukt”.
”dem”, mask. i hebr.; syftar tillbaka på ”smutsiga avgudar”.
”till männen”. Hebr.: la’anashịm, plur. av ’ish.
”människo-”. El.: ”en jordemänniskas”. Hebr.: ’adhạm.
Ordagr.: ”på deras händer”; ”deras” är fem. i hebr.
El.: ”bedriva sin otukt”.
Genom en texträttelse; M: ”dem”, mask. plur.; LXXSyVg: ”dem”, fem. plur.
”Man skall föra upp ... utlämna”. Motsvaras i hebr. av två verb i infinitivus absolutus, en verbform som inte anger vare sig tid el. person.
”er”, fem. plur. i hebr.