Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Hesekiel 22:1–31

22  Och Jehovas ord fortsatte att komma till mig, och det löd:  ”Och du, människoson, vill du döma,+ vill du döma staden som bär på blodskuld*+ och ställa henne inför alla hennes avskyvärdheter?+  Och du skall säga: ’Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ”Du stad, som utgjuter blod+ i din mitt tills din tid kommer+ och som har gjort smutsiga avgudar hos dig för att bli oren:+  genom det blod som du har utgjutit har du ådragit dig skuld,+ och genom de smutsiga avgudar som du har gjort har du blivit oren.+ Och du låter dina dagar närma sig, och du skall nå dina år. Därför skall jag göra dig till en stad som nationerna smädar och utsätta dig för spott och spe i alla länder.+  De länder som är nära och de som är fjärran skall utsätta dig för spott och spe, du med orent namn och stor förvirring.+  Se! Hos dig använder var och en av Israels hövdingar+ sin arm för att utgjuta blod.+  Hos dig behandlar man sin far och mor med förakt.+ Den bofaste främlingen bedrar man i din mitt.+ Hos dig behandlar man den faderlöse och änkan illa.”’”+  ”’Mina heliga platser har du föraktat, och mina sabbater har du vanhelgat.+  Hos dig finns det baktalare,* och de vill utgjuta blod;+ och hos dig har man hållit måltid på bergen.+ Tygellöshet har man bedrivit i din mitt.+ 10  Hos dig har man blottat en fars nakenhet;+ hos dig har man förödmjukat en kvinna som är oren under sin menstruation.+ 11  Och med sin medmänniskas hustru har en man gjort något avskyvärt,+ och sin egen svärdotter har en man orenat genom tygellöshet;+ och hos dig har en man förödmjukat sin syster, sin egen fars dotter.+ 12  Hos dig har man tagit mutor för att utgjuta blod.+ Ränta+ och ockerränta har du tagit,+ och med våld skaffar du dig vinning+ av dina medmänniskor genom bedrägeri,+ och mig har du glömt’,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande. 13  ’Och se, jag slog ihop mina händer+ över den orätta vinning som du har skaffat dig+ och över de blodsdåd som har skett* i din mitt.+ 14  Kommer ditt hjärta att kunna hålla stånd+ eller dina händer att vara starka nog i de dagar då jag griper in mot dig?+ Jag, Jehova, har talat, och jag skall gripa in.+ 15  Och jag skall skingra dig bland nationerna och sprida ut dig i länderna,+ och jag skall skaffa bort* din orenhet* från dig.+ 16  Och du skall bli vanhelgad genom dig själv inför nationernas ögon, och du skall inse att jag är Jehova.’”+ 17  Och Jehovas ord fortsatte att komma till mig, och det löd:   18  ”Människoson, för mig har de som är av Israels hus blivit som slaggskum.+ De är allesammans koppar och tenn och järn och bly mitt i en smältugn. Slaggskum i mängd, silverslagg, har de blivit.+ 19  Därför, detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Eftersom ni allesammans har blivit som slaggskum+ i mängd, se, därför samlar jag ihop er mitt i Jerusalem.+ 20  Liksom man samlar ihop silver och koppar och järn+ och bly och tenn mitt i en smältugn, för att blåsa+ på det med eld och få det att smälta,+ så skall jag samla ihop er i min vrede och i mitt raseri, och jag skall blåsa* och få er att smälta. 21  Och jag skall föra er samman och blåsa på er med min förgrymmelses eld,+ och ni skall smältas i hennes* mitt.+ 22  Liksom man smälter silver mitt i en smältugn, så skall ni smältas i hennes mitt; och ni skall inse att jag, Jehova, har tömt ut mitt raseri över er.’”+ 23  Och Jehovas ord fortsatte att komma till mig, och det löd:   24  ”Människoson, säg till henne: ’Du är ett land som inte har renats, ett land som det inte faller regn över på fördömelsens dag.+ 25  Det är en sammansvärjning av hennes profeter i hennes mitt;+ de är som rytande lejon som sliter sönder rov.+ De förtär själar.+ Skatter och dyrbarheter tar de ständigt.+ De har gjort många till änkor i hennes mitt.+ 26  Hennes präster har våldfört sig på min lag,+ och de fortsätter att vanhelga mina heliga platser.+ De gör ingen åtskillnad mellan heligt och icke heligt,*+ och de undervisar inte om skillnaden mellan orent och rent,+ och de har slutit sina ögon för mina sabbater,+ och jag blir vanhelgad mitt ibland dem.+ 27  Hennes furstar i hennes mitt är som vargar som sliter sönder rov, de utgjuter blod+ och tillintetgör själar* i syfte att skaffa sig orätt vinning.+ 28  Och hennes profeter har putsat åt dem med vit kalk,+ de har i syner skådat osanning+ och spått lögn åt dem+ och sagt: ”Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt”, när det inte är Jehova som har talat. 29  Folket i landet har begått bedrägeri+ och ryckt åt sig rov,+ och den betryckte och den fattige har de behandlat illa,+ och den bofaste främlingen har de bedragit utan rättvisa.’+ 30  ’Då sökte jag efter en man* bland dem som skulle kunna reparera stenmuren+ och ställa sig i bräschen+ inför mig till försvar för landet, för att jag inte skulle fördärva det;+ men jag fann ingen. 31  Därför skall jag utösa min fördömelse+ över dem. Med min förgrymmelses eld skall jag utrota dem.+ Deras väg skall jag låta komma över deras eget huvud’,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.”

Fotnoter

El.: ”den blodbefläckade staden”. Ordagr.: ”blodstaden”. Hebr.: ‛ir haddamịm.
Ordagr.: ”baktaleriets (förtalets) män”. Hebr.: ’anshẹ̄ rakhịl.
Ordagr.: ”och över ditt blod som har varit”; i hebr. är ”ditt blod” sing., men verbet ”har varit” är plur.
Ordagr.: ”göra slut på”.
”din orenhet”. Hebr.: tum’athẹkh; grek.: akatharsịa sou. Se noter till 2Kor 12:21 och Gal 5:19, ”orenhet”.
”blåsa”, genom en texträttelse; M: ”lägga (ner)”, utan objekt.
El.: ”dess”, fem. i hebr.; syftar tillbaka på staden Jerusalem.
”icke heligt”. El.: ”profant”, ”allmänt”.
”själar”. Hebr.: nefashọ̄th; lat.: ạnimas. Se Tillägg 4A.
”en man”. Hebr.: ’ish.