Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Hesekiel 21:1–32

21 * Och Jehovas ord fortsatte att komma till mig, och det löd:  ”Människoson, vänd ditt ansikte mot Jerusalem och predika+ mot de heliga platserna,+ och profetera mot Israels jord.+  Och du skall säga till Israels jord: ’Detta är vad Jehova har sagt: ”Se, jag är emot dig,+ och jag skall dra ut mitt svärd ur dess skida+ och utrota den rättfärdige och den ondskefulle hos dig.+  För att jag skall utrota den rättfärdige och den ondskefulle hos dig – därför skall mitt svärd fara ut ur sin skida mot allt kött från söder till norr.+  Och allt kött skall inse att jag, Jehova, har dragit ut mitt svärd ur dess skida.+ Det skall inte mer vända tillbaka.”’+  Och du, människoson, sucka med skakande höfter.*+ Ja, med bitterhet skall du sucka inför deras ögon.+  Och om de säger till dig: ’Över vad suckar du?’+ skall du svara: ’Över ett meddelande.’+ Ty det skall komma,+ och varje hjärta skall smälta,+ och alla händer skall sjunka, och varje ande skall bli missmodig, och alla knän skall drypa av vatten.*+ ’Se! Det skall komma,+ och det skall inträffa’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.”  Och Jehovas ord fortsatte att komma till mig, och det löd:  ”Människoson, profetera och säg: ’Detta är vad Jehova* har sagt: ”Säg: ’Ett svärd, ett svärd!+ Det har blivit vässat,+ och det är också polerat. 10  För att företa ett slaktande har det blivit vässat; för att det skall blänka* har det blivit polerat.’”’”+ ”Eller skall vi jubla?”+ ”’Förkastar det min sons+ spira,+ som det förkastar varje träd?+ 11  Och man lämnar det till att poleras, till att svingas med handen. Svärdet – det har blivit vässat, och det har blivit polerat, så att det kan sättas i en dråpares hand.+ 12  Ropa högt och tjut,+ du människoson, ty det har riktats emot mitt folk;+ det är emot alla Israels hövdingar.+ De har kastats åt svärdet tillsammans med mitt folk.+ Slå dig därför på låret.+ 13  Ty en prövning har gjorts,+ och vad händer om det också förkastar spiran?+ Denna* skall inte fortsätta att finnas till’,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande. 14  Och du, människoson – profetera, och slå handflata mot handflata,+ och ’Ett svärd!’ skall upprepas tre gånger.+ Det är det svärd som dräper. Det är det svärd som dräper den store, det som omringar dem.+ 15  För att hjärtat skall smälta+ och det skall bli många som faller vid alla deras portar+ skall jag utföra ett slaktande med svärdet. Ack ve, det är gjort till att blänka,* slipat till att slakta!+ 16  Visa din skärpa;*+ gå åt höger! Inta din ställning; gå åt vänster! Gå varthelst ditt ansikte är vänt! 17  Också jag skall slå handflata mot handflata,+ och jag skall stilla mitt raseri.+ Jag, Jehova, har talat.” 18  Och Jehovas ord fortsatte att komma till mig, och det löd: 19  ”Och du, människoson, märk ut två vägar som Babylons* kungs svärd kan följa.+ Från ett och samma land skall de båda gå ut, och hugg ut* en vägvisare;*+ hugg ut den vid början av vägen till staden. 20  Du skall märka ut en väg som svärdet kan följa mot Ammons söners Rabba,+ och en mot Juda, mot det befästa Jerusalem.+ 21  Ty Babylons kung har gjort halt vid vägskälet,* vid början av de båda vägarna, för att tillgripa spådom.+ Han har skakat pilarna. Han har frågat med hjälp av terafịmbilderna;*+ han har sett på levern. 22  I hans högra hand är nu spådomen för Jerusalem – att sätta upp murbräckor,+ öppna munnen till ett dräpande,* höja upp ljudet av en larmsignal,+ sätta upp murbräckor mot portar, kasta upp en belägringsvall, bygga en belägringsmur.+ 23  Men det är för dem, i deras ögon, som en osann spådom+ – för dessa som har svurit dem eder;+ men han väcker upp minnet av deras missgärning+ för att de skall bli fångade.+ 24  Därför, detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Eftersom ni väcker upp minnet av er missgärning genom att era överträdelser blir avtäckta, så att era synder kan ses i alla era gärningar, ja, eftersom minnet av er blir uppväckt,+ skall ni gripas med våld.’*+ 25  Och du, du dödligt sårade, Israels ondskefulle hövding,+ vars dag har kommit vid den tid då straffet för din missgärning är slutgiltigt,+ 26  detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Ta av turbanen, och lyft av kronan.+ Detta* skall inte mer vara detsamma.*+ Gör det som är lågt högt,+ och gör den höge låg.+ 27  En ruin, en ruin, en ruin* skall jag göra det* till.+ Inte heller detta* skall tillhöra någon, förrän han kommer som har den lagliga rätten,+ och jag skall ge det* åt honom.’+ 28  Och du, människoson, profetera och säg: ’Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt om Ammons söner och om smäleken från dem.’ Och du skall säga: ’Ett svärd, ett svärd som är draget för ett slaktande, polerat för att förtära,* för att blänka,+ 29  därför att man i syner skådar osanning åt dig,* därför att man spår lögn åt dig,+ för att lägga dig på de slagnas halsar, de ondskefulla män vilkas dag har kommit vid den tid då straffet för deras missgärning är slutgiltigt.+ 30  Stick tillbaka det i dess skida. På den plats där du blev skapad, i det land du härstammar från,+ skall jag döma dig. 31  Och jag skall utösa min fördömelse över dig. Med min förgrymmelses eld skall jag blåsa på dig,+ och jag skall ge dig i händerna på oförnuftiga män, som är mästare i att fördärva.+ 32  Du skall bli bränsle åt elden.+ Ditt blod skall vara mitt i landet. Du skall inte bli ihågkommen, ty jag, Jehova, har talat.’”+

Fotnoter

I TSyVg börjar kap. 21 här.
Ordagr.: ”med höfters sammanbrott”.
Dvs. därför att man urinerar på grund av fruktan.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
El.: ”för att det skall blixtra”. Ordagr.: ”för att det skall ha en blixt”. Hebr.: lema‛an-hejeh-lạh bạroq.
Ordagr.: ”Den”, mask. i hebr.; syftar tillbaka på ”spiran”, som är mask. i hebr., inte på ”svärdet”, som är fem. i hebr.
Ordagr.: ”gjort till (som) en blixt”. Jfr not till v. 10.
”Visa din skärpa”, fem. i hebr.; riktat till ”svärdet”.
”Babylons”, LXXVg; MTSy: ”Babels”.
”hugg ut”. Motsvaras i hebr. av en infinitivus absolutus, en verbform som inte anger vare sig tid el. person.
Ordagr.: ”en hand”.
Ordagr.: ”vid vägens mor”.
”terafimbilderna”, M; LXX: ”de skulpterade bilderna”; Vg: ”avgudarna”.
El.: ”ett stridsrop (härskri)”, genom en omkastning av två bokstäver.
Ordagr.: ”med hand”.
”Detta”. Hebr.: zo’th, fem.
”detsamma”. Ordagr.: ”detta”, fem. i hebr.
El.: ”en förvridning (förvrängning, omvälvning)”.
”det”, fem. i hebr.
”detta”. Hebr.: zo’th, fem.
Dvs. det som rätteligen tillhör honom.
El.: ”polerat för utrotning”.
”dig”, fem. i hebr.; syftar uppenbarligen på Rabba i Ammon.