Hesekiel 16:1–63

16  Och Jehovas ord fortsatte att komma till mig, och det löd:  ”Människoson, låt Jerusalem få veta+ det avskyvärda hon har gjort.+  Och du skall säga: ’Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt till Jerusalem: ”Du härstammar från kanaanéernas land, där föddes du.+ Din far var amoré,+ och din mor var en hettitisk+ kvinna.  Och vad din födelse angår – på den dag du föddes+ blev din navelsträng inte avskuren, och du blev inte tvättad ren med vatten, och du blev inte alls ingniden med salt, och du blev över huvud taget inte lindad.  Inget öga bedrövades över dig, så att man gjorde något av detta för dig, av medömkan med dig,+ utan du kastades på marken, ty man fann din själ motbjudande på den dag du föddes.  Och jag kom gående förbi dig och fick se dig sprattla i ditt blod, och jag sade då till dig där du låg i ditt blod: ’Du skall leva!’+ Ja, jag sade då till dig där du låg i ditt blod: ’Du skall leva!’  Jag gjorde dig till en mycket stor mängd,* som det som spirar upp på marken, så att du växte upp+ och blev stor och trädde in med den finaste utsmyckning.+ Brösten blev fullt utvecklade, och ditt hår växte kraftigt, medan du ännu var naken och bar.”’*  ’Och jag kom gående förbi dig och fick se dig, och se, din tid var kommen, tiden för kärleksbetygelser.+ Då bredde jag ut min mantelflik över dig+ och skylde din nakenhet och avlade en ed inför dig och ingick ett förbund med dig’,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande, ’och så blev du min.+  Dessutom tvättade jag dig med vatten+ och sköljde av dig blodet och smorde in dig med olja.+ 10  Vidare klädde jag dig i en broderad klädnad+ och satte på dig skor av sälskinn+ och svepte dig i fint linne+ och höljde dig i dyrbart tyg. 11  Och så prydde jag dig med smycken och satte armband+ om dina handleder och en kedja+ kring din hals. 12  Dessutom satte jag en ring+ i din näsa och örringar i dina öron+ och en vacker krona på ditt huvud.+ 13  Och du fortsatte att pryda dig med guld och silver, och din klädsel var fint linne och dyrbart tyg och en broderad klädnad.+ Du åt fint mjöl och honung och olja,+ och du blev mycket, mycket skön, och så småningom blev du lämpad för en kunglig ställning.’”+ 14  ”’Och så gick ryktet om dig ut bland nationerna på grund av din skönhet, ty den var fulländad till följd av min prakt som jag hade lagt på dig’,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.” 15  ”’Men du förlitade dig på din skönhet+ och blev en prostituerad* på grund av ditt namn+ och utöste dina prostitutionshandlingar* över var och en som gick förbi;+ din skönhet* blev hans. 16  Och du tog en del av dina kläder och gjorde dig brokiga offerhöjder,+ och du prostituerade dig* på dem+ – något sådant förekommer ju inte, och det bör inte ske.* 17  Och du tog dina vackra föremål, av mitt guld och av mitt silver, som jag hade gett dig,+ och gjorde dig mansbilder+ och utövade prostitution med dem.*+ 18  Så tog du dina broderade klädnader och övertäckte dem; och min olja och min rökelse+ satte du fram för dem. 19  Och mitt bröd som jag hade gett dig – fint mjöl och olja och honung som jag hade låtit dig äta+ – det satte du fram för dem till en rogivande* lukt,+ och det fortsatte att ske’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.” 20  ”’Och du tog dina söner och dina döttrar, som du hade fött åt mig,+ och frambar dessa som slaktoffer åt dem till att förtäras+ – var det inte nog med dina prostitutionshandlingar?* 21  Nej, du slaktade mina söner,*+ och genom att låta dem gå genom elden gav du dessa åt dem.+ 22  Och i alla dina avskyvärdheter och dina prostitutionshandlingar kom du inte ihåg din ungdoms dagar, när du var naken och bar; sprattlande i ditt blod låg du där.+ 23  Så efter all din ondska (”ve, ve dig”,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande) 24  byggde du dig en upphöjning* och gjorde dig en höjd på varje torg.+ 25  I varje gathörn byggde du din höjd,+ och du gjorde din skönhet till något avskyvärt+ och skrevade med benen för var och en som gick förbi,+ ja, du gjorde dina prostitutionshandlingar talrika.+ 26  Och sedan bjöd du som prostituerad ut dig åt Egyptens söner,+ dina grannar med stor lem,*+ och du fortsatte att låta din prostitution överflöda för att kränka mig. 27  Och se, jag skall räcka ut min hand mot dig,+ och jag skall minska din bestämda tilldelning+ och utlämna dig åt själens begär+ hos de kvinnor som hatar dig,+ filistéernas döttrar,+ de kvinnor som har blivit förödmjukade på grund av ditt tygellösa uppförande.+ 28  Och så bjöd du som prostituerad ut dig åt Assyriens söner, eftersom du inte kunde mättas,+ och du fortsatte att utöva prostitution med dem och blev ändå inte mätt. 29  Så du lät din prostitution överflöda till Kạnaans land,+ till kaldéerna;+ och inte ens genom detta blev du mätt. 30  Vad jag är uppfylld av raseri+ mot dig’,* lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande, ’därför att du gör allt detta, en härsklysten prostituerad kvinnas+ verk! 31  När du byggde din upphöjning i varje gathörn och gjorde din höjd på varje torg, var du ändå inte som en prostituerad, eftersom du inte ville ta emot skökolön. 32  En hustru som begår äktenskapsbrott* tar främlingar i stället för sin egen man.+ 33  Till alla prostituerade har man för vana att ge en gåva,+ men du däremot ger själv gåvor åt alla dina älskare,+ och du erbjuder dem mutor för att de skall komma till dig från alla håll till dina prostitutionshandlingar.+ 34  Och i ditt fall sker det motsatta till vad som gäller andra kvinnor, vid dina prostitutionshandlingar, och efter ditt mönster har ingen prostitution utövats, eftersom du rentav ger skökolön när ingen skökolön har getts åt dig, och alltså sker det på motsatt vis.’ 35  Därför, du prostituerade,+ hör Jehovas ord.+ 36  Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Eftersom din sinnliga lusta* har blivit utgjuten+ och dina könsdelar+ blottas genom dina prostitutionshandlingar inför dina älskare+ och inför alla dina avskyvärda smutsiga avgudar,*+ ja tillsammans med blodet av dina söner som du gav åt dem,+ 37  se, därför samlar jag alla dina älskare som du var till behag och alla som du älskade samt alla som du hatade, ja, jag skall samla dem mot dig från alla håll och blotta dina könsdelar för dem, och de skall se dina könsdelar helt och hållet.+ 38  Och jag skall döma dig som man dömer de kvinnor som begår äktenskapsbrott+ och utgjuter blod,+ och jag skall ge dig raseriets och svartsjukans blod.+ 39  Och jag skall ge dig i deras hand, och de skall riva ner din upphöjning,+ och dina höjder skall brytas ner,+ och de skall klä av dig dina kläder+ och ta dina vackra föremål+ och lämna dig kvar naken och bar. 40  Och de skall föra upp en församling mot dig+ och kasta stenar på dig+ och slakta dig med sina svärd.+ 41  Och de skall bränna upp dina hus i eld+ och verkställa straffdomar i dig inför ögonen på många kvinnor;+ och jag skall få dig att upphöra att vara en prostituerad,+ och dessutom skall du inte mer ge skökolön. 42  Och jag skall stilla mitt raseri på dig,+ och min svartsjuka skall vika bort från dig;+ och jag skall förbli i ro och inte mer känna mig kränkt.’ 43  ’Eftersom du inte kom ihåg din ungdoms dagar,+ utan gjorde mig upprörd genom allt detta,+ se, så skall jag för min del låta din väg komma över ditt eget huvud’,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande, ’och du skall inte bedriva någon tygellöshet jämsides med alla dina avskyvärdheter. 44  Se! Alla som använder ordspråk+ mot dig skall använda det ordspråk som lyder: ”Sådan mor, sådan dotter!”+ 45  Du är din mors dotter,+ hon som fann sin man och sina söner motbjudande.+ Och du är dina systrars syster, de som fann sina män och sina söner motbjudande. Er mor, ni kvinnor, var hettitiska,+ och er far var amoré.’”+ 46  ”’Och din äldre syster är Samaria+ med sina underlydande städer,*+ hon som bor till vänster om dig, och din syster som är yngre än du, hon som bor till höger om dig, är Sodom+ med sina underlydande städer.+ 47  Men det var inte på deras vägar som du vandrade och inte efter deras avskyvärdheter som du gjorde.+ Efter en mycket kort tid handlade du till och med mer fördärvligt än de på alla dina vägar.+ 48  Så sant jag lever’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande, ’din syster Sodom, hon med sina underlydande städer, har inte gjort så som du gjorde, du och dina underlydande städer.+ 49  Se! Detta visade sig vara din syster Sodoms missgärning: Stolthet,+ bröd i överflöd+ och bekymmerslös ro,+ det hade kommit henne och hennes underlydande städer+ till del, och den betrycktes+ och den fattiges hand stärkte hon inte.+ 50  Och de* fortsatte att vara högmodiga+ och att bedriva det som var avskyvärt inför mig,+ och till sist avlägsnade jag dem, alldeles som jag ansåg lämpligt.*+ 51  Och Samaria+ har inte syndat hälften så mycket som du har syndat, men du fortsatte att låta dina avskyvärdheter överflöda mer än de gjorde, så att du fick dina systrar att framstå som rättfärdiga på grund av alla dina avskyvärdheter som du bedrev.+ 52  Bär också du din förödmjukelse för att du har argumenterat till förmån för dina systrar. På grund av dina synder, varigenom du har handlat mer avskyvärt än de, är de rättfärdigare än du.+ Och skäms också du och bär din förödmjukelse, eftersom du får dina systrar att framstå som rättfärdiga.’ 53  ’Och jag skall låta deras fångna,+ Sodoms och hennes underlydande städers fångna och Samarias och hennes underlydande städers fångna, vända tillbaka; jag skall också låta dina fångna vända tillbaka* i deras mitt,+ 54  så att du får bära din förödmjukelse+ och känner dig förödmjukad på grund av allt vad du har gjort, i det du blev till tröst för dem.+ 55  Och dina systrar, Sodom och hennes underlydande städer, skall vända tillbaka till sitt förra tillstånd, och Samaria och hennes underlydande städer skall vända tillbaka till sitt förra tillstånd, och du själv och dina egna underlydande städer skall vända tillbaka till ert förra tillstånd.+ 56  Och din syster Sodom hörde man inte något om från din mun på din stolthets dag,+ 57  innan din egen ondska blottades,+ alldeles som på den tid då smädelse kom från Arams*+ döttrar och alla runt omkring henne, filistéernas döttrar,+ de som behandlar dig med förakt på alla sidor.+ 58  Din tygellöshet+ och dina avskyvärdheter skall du själv bära’,+ lyder Jehovas uttalande.” 59  ”Ty detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Ja, jag skall göra med dig alldeles som du har gjort,+ eftersom du föraktade eden genom att bryta mitt förbund.*+ 60  Men jag skall komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdoms dagar,+ och jag skall upprätta åt dig ett förbund som består till oöverskådlig tid.+ 61  Och du skall komma ihåg dina vägar+ och känna dig förödmjukad, när du tar emot dina systrar, både de som är äldre än du och de som är yngre än du, och jag skall ge dem till döttrar åt dig,+ men inte på grund av ditt förbund.’+ 62  ’Och jag skall upprätta mitt förbund med dig;+ och du skall inse att jag är Jehova, 63  så att du kommer ihåg och skäms+ och inte mer får någon orsak att öppna din mun+ på grund av din förödmjukelse, när jag bringar försoning+ för dig för allt vad du har gjort’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.”

Fotnoter

Ordagr.: ”en myriad”, ”tio tusen”.
Ordagr.: ”och du [var] nakenhet och barhet”.
El.: ”en otuktig kvinna”.
El.: ”dina otuktiga handlingar”.
”din skönhet”. Ordagr.: ”den”.
El.: ”du bedrev otukt”.
Innebörden i det hebr. uttrycket är osäker. LXX: ”och du skall inte på några villkor gå in, och det skall på inga villkor ske”; Vg: ”alldeles som det inte har skett och inte heller skall ske”.
El.: ”och bedrev otukt (hor) med dem”, ”och sprang efter dem i trolöshet”. Hebr.: wattizni-vạm; lat.: et fornicạta es in ẹis.
El.: ”blidkande”, ”lugnande”.
El.: ”dina otuktshandlingar”.
”mina söner”, MSyVg; LXX och 8 hebr. hss: ”dina söner”.
El.: ”en torus”, ”en vulst”, på ett altares sockel, uppenbarligen för omoraliska syften.
El.: ”stort könsorgan”. Ordagr.: ”stort kött”. Jfr 3Mo 15:2, 3.
Möjligen: ”O hur svagt är inte ditt hjärta!”
”som begår äktenskapsbrott”, dvs. har könsumgänge med någon annan än sin äkta man. Hebr.: hammena’ạfeth; grek.: moikhōmẹnē; lat.: adụltera. Se not till Mt 5:32, ”begår äktenskapsbrott”.
El.: ”din vällust”. Möjligen: ”din menstruation”.
Se not till 6:4.
”underlydande städer”. Ordagr.: ”döttrar”.
”de”, fem. i hebr.; syftar tillbaka på ”Sodom” och hennes ”underlydande städer [ordagr.: döttrar]”. Jfr not till v. 46.
Ordagr.: ”jag såg”, MLXX; Vg: ”du har sett”.
”jag skall också låta ... vända tillbaka”, TLXXSyVg.
”Arams (Syriens)”, MTLXXVg; Sy, många hebr. hss och tryckta utgåvor: ”Edoms”.
”mitt förbund”, LXXSy; ”mitt” saknas i M.