Hesekiel 13:1–23

13  Och Jehovas ord fortsatte att komma till mig, och det löd:  ”Människoson, profetera om Israels profeter som profeterar,+ och säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta:+ ’Hör Jehovas ord.+  Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ”Ve de oförståndiga+ profeterna, som vandrar efter sin egen ande,*+ när de inte har sett något!+  Dina profeter, Israel, har blivit som rävar på förhärjade platser.+  Ni skall inte ställa er i bräscherna+ i muren, och ni skall inte bygga upp en stenmur+ till skydd för Israels hus för att kunna hålla stånd i striden* på Jehovas dag.”+  ”De har skådat en osann syn och en lögnaktig spådom,+ dessa som säger: ’Jehovas uttalande lyder’, fastän Jehova inte har sänt dem, och ändå har de väntat sig att få ett ord förverkligat.+  Är det inte en osann syn som ni har skådat och en lögnaktig spådom som ni har uttalat när ni har sagt: ’Jehovas uttalande lyder’, fastän jag inte har talat?”’+  ’Därför, detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ”’Eftersom ni har talat osanning och i en syn har skådat lögn, se, därför är jag emot er’,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.”  Och min hand är emot de profeter som i en syn skådar osanning och som spår lögn.+ De skall inte förbli i mitt folks förtroliga+ krets, och de skall inte bli uppskrivna i Israels hus förteckning,*+ och de skall inte komma till Israels jord;+ och ni* skall inse att jag är den suveräne Herren Jehova,+ 10  därför, ja, därför att de har lett mitt folk vilse genom att säga: ”Det är fred!” när det inte är någon fred,+ och det är någon som bygger en skiljevägg, men förgäves+ är det andra som putsar den med vit kalk.’+ 11  Säg till dem som putsar den med vit kalk att den kommer att falla. Ett översvämmande störtregn skall komma, och ni hagelstenar, ni skall falla,* och en väldig stormvind* skall bryta igenom.+ 12  Och se, väggen skall falla. Skall man då inte säga till er: ’Var är putsen som ni putsade med?’*+ 13  Därför, detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Jag skall också i mitt raseri låta en väldig stormvind bryta lös, och genom min vrede skall det komma ett översvämmande störtregn, och genom mitt raseri skall det komma hagelstenar till en utrotning.+ 14  Och jag skall riva ner den vägg som ni har putsat* med vit kalk och jämna den med marken, och dess grundval skall blottläggas.+ Och staden* skall falla, och ni skall få ett slut i dess mitt; och ni skall inse att jag är Jehova.’+ 15  ’Och jag skall tömma ut mitt raseri över väggen och över dem som putsar den med vit kalk, och jag skall säga till er: ”Väggen är inte mer, och de som putsade den är inte mer,+ 16  de profeter i Israel som profeterar för Jerusalem och som skådar för henne en syn om fred,+ när det inte är någon fred”’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.+ 17  Och du, människoson, vänd ditt ansikte+ mot ditt folks döttrar, som uppträder som profetissor+ efter sitt eget hjärta,+ och profetera mot dem. 18  Och du skall säga: ’Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ”Ve de kvinnor som syr band för alla armbågar* och gör slöjor för huvudet på alla, både stora och små, för att jaga och fånga själar!*+ Är de själar som ni kvinnor jagar och fångar sådana som tillhör mitt folk, och de själar som tillhör er sådana som ni bevarar vid liv? 19  Och skall ni vanhelga mig inför mitt folk för några nävar korn och för några bitar bröd,+ för att döda de själar som inte borde dö+ och för att bevara vid liv de själar som inte borde leva, genom att ni ljuger för mitt folk, som hör på lögn?”’+ 20  Därför, detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Se, jag är emot era band, ni kvinnor, som ni jagar och fångar själarna med som om de var flygande skapelser, och jag skall slita bort dem från era armar och släppa* de själar som ni jagar och fångar, själar* som om de var flygande skapelser.+ 21  Och jag skall slita bort era slöjor och befria mitt folk ur er hand, och de skall inte mer vara i er hand som ett jaktbyte; och ni skall inse att jag är Jehova.+ 22  Eftersom ni har gjort den rättfärdiges hjärta missmodigt med lögn,+ fastän jag inte själv hade vållat honom smärta, och eftersom ni har stärkt den gudlöses händer,+ så att han inte skulle vända om från sin onda väg och bevaras vid liv,+ 23  därför skall ni kvinnor inte mer skåda osanna syner+ och utöva spådom;+ och jag skall befria mitt folk ur er hand,+ och ni skall inse att jag är Jehova.’”+

Fotnoter

”sin egen ande”. Hebr.: ruchạm; lat.: spịritum sụum; grek.: kardịas autọ̄n, ”sitt eget hjärta”.
El.: ”kriget”.
Ordagr.: ”skrift”.
”ni”, MTSyVg; LXX: ”de”.
Enl. M; LXX: ”och jag skall sända slungstenar mot deras sammanfogningar, och de skall falla”; Vg: ”och jag skall sända mycket stora stenar som störtar ner ovanifrån”.
Ordagr.: ”och en vind (vindstöt) av stormar”. Hebr.: werụach se‛arọ̄th; grek.: kai pneuma exairon; lat.: et vẹntum procẹllae.
El.: ”Var är nu vitkalkningen som ni strök på?”
El.: ”bestrukit”.
Ordagr.: ”den”, fem. sing. i hebr. och kan alltså inte syfta tillbaka på ”vägg”, som är mask. i hebr.; syftar troligen på staden Jerusalem.
Ordagr.: ”handleder”.
”själar”. Hebr.: nefashọ̄th, fem. plur.; grek.: psykhạs; lat.: ạnimas.
”släppa”. Ordagr.: ”sända bort”.
”själar”. Hebr.: nefashịm, mask., plur. av nẹfesh, som är fem. Enda stället i M där denna form av ordet förekommer; skall därför troligen läsas som chofshịm, ”frigivna”.