Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Hesekiel 1:1–28

 Och det skedde under det trettionde året, i fjärde månaden, på femte dagen i månaden, medan jag var mitt ibland de landsflyktiga+ vid floden Kebar,+ att himlen öppnades,+ och jag fick se syner från Gud.*+  På femte dagen i månaden – det var under det femte året av kung Jehojạkins* landsflykt+  kom Jehovas ord+ uttryckligen till Hesekiel,+ son till prästen Busi, i kaldéernas land+ vid floden Kebar, och där kom Jehovas hand över honom.+  Då såg jag, och se, det var en stormvind*+ som kom från norr, en stor molnmassa+ och fladdrande eld,+ och den* hade ett klart ljussken runt omkring, och i dess* mitt var något som såg ut som elektrum,* i eldens mitt.+  Och i dess mitt var något som liknade fyra levande skapelser,*+ och så såg de ut: de liknade jordemänniskor.*  Och var och en hade fyra ansikten+ och var och en av dem fyra vingar.+  Och deras fötter var raka, och deras fotsulor var som en kalvs fotsula;+ och de glimmade som glansen av* blankpolerad koppar.+  Och det var människohänder* under deras vingar på deras fyra sidor,+ och alla fyra hade ansikten och vingar.+  Deras vingar slöt sig till* varandra. De vände sig inte när de gick; de gick var och en rakt fram.+ 10  Och vad beträffar det som deras ansikten liknade, hade alla fyra ett människoansikte+ med ett lejonansikte+ till höger,+ och alla fyra hade ett tjuransikte+ till vänster;+ och alla fyra hade ett örnansikte.+ 11  Så var deras ansikten. Och deras vingar+ var utbredda uppåt. Var och en hade två som slöt sig till varandra, och två täckte deras kroppar.+ 12  Och de gick var och en rakt fram.+ Varthelst anden* ville gå, dit gick de.+ De vände sig inte när de gick.+ 13  Och vad beträffar det som de levande skapelserna* liknade, såg de ut som brinnande eldkol.+ Något som såg ut som facklor+ rörde sig fram och tillbaka mellan de levande skapelserna, och elden lyste klart, och ur elden gick det ut blixtar.+ 14  Och när de levande skapelserna gick ut och kom tillbaka, såg det ut som blixtar.+ 15  Medan jag fortsatte att se på de levande skapelserna, se, då var det ett hjul på jorden bredvid var och en av de levande skapelserna,+ vid vars och ens fyra ansikten.+ 16  Hjulens utseende+ och deras konstruktion var som glansen av krysolit;+ och alla fyra var likadana. Och deras utseende och deras konstruktion var som om ett hjul var mitt i* ett annat hjul.+ 17  När de gick, kunde de gå åt alla fyra hållen.*+ De vände sig inte när de gick.+ 18  Och deras hjulringar hade sådan höjd att de framkallade fruktan; och deras hjulringar var fulla av ögon, runt omkring på alla fyra.+ 19  Och när de levande skapelserna gick, gick hjulen bredvid dem, och när de levande skapelserna lyfte sig upp från jorden, lyfte sig hjulen.+ 20  Varthelst anden ville gå, dit gick de, ja dit anden ville gå; och hjulen lyfte sig tätt bredvid dem, ty den levande skapelsens ande var i hjulen. 21  När de gick, gick dessa; och när de stod stilla, stod dessa stilla; och när de lyfte sig upp från jorden, lyfte sig hjulen tätt bredvid dem, ty den levande skapelsens ande var i hjulen.+ 22  Och över de levande skapelsernas huvuden var något som liknade en utsträckt platta+ lik glansen av skräckinjagande is, utspänd över deras huvuden där ovan.+ 23  Och under den utsträckta plattan var deras vingar raka, den ena intill den andra. Var och en hade två vingar som täckte deras kroppar på den ena sidan, och var och en hade två som täckte deras kroppar på den andra sidan. 24  Och jag hörde så ljudet av deras vingar, ett ljud likt det av stora vattenmassor,+ likt ljudet av den Allsmäktige, när de gick, ljudet av tumult,+ likt ljudet av ett läger.+ När de stod stilla, sänkte de sina vingar. 25  Och det ljöd en röst ovanför den utsträckta plattan som var över deras huvud. (När de stod stilla, sänkte de sina vingar.) 26  Och ovanför den utsträckta plattan som var över deras huvud var det något som såg ut som safirsten,+ något som liknade en tron.+ Och på det som liknade en tron, ovanför, uppe på den, var det någon som till utseendet liknade en jordemänniska.+ 27  Och jag fick se något som liknade glansen av elektrum,+ något som såg ut som eld inuti det, runt omkring,+ från det som såg ut som hans höfter och uppåt; och från det som såg ut som hans höfter och nedåt såg jag något som såg ut som eld, och han var omgiven av ett klart ljussken. 28  Där var något som såg ut som bågen+ som uppstår i en molnmassa på en regnvädersdag. Så såg det klara ljusskenet ut runt omkring. Så tedde sig anblicken av Jehovas härlighet.+ När jag fick se detta, föll jag ner på mitt ansikte,+ och jag hörde rösten av en som talade.

Fotnoter

”Gud”. Hebr.: ’Elohịm.
El.: ”Jojakins”. Hebr.: Jōjakhịn (kortform av Jehōjakhịn); grek.: Iōakịm.
”-vind”. Hebr.: rụach. Se not till 1Mo 1:2, ”verksamma kraft”.
”den”, mask. i hebr.; syftar tillbaka på ”molnmassa”, mask. i hebr.
”dess”, fem. i hebr.; syftar uppenbarligen tillbaka på ”eld”, fem. i hebr.
Ordagr.: ”elektrumet”. Hebr.: hachashmạl; grek.: ēlẹktrou; lat.: elẹctri. En glänsande, i naturen förekommande legering av guld och silver.
El.: ”gestalter”, ”väsen”.
”jordemänniskor”. Hebr.: ’adhạm.
El.: ”som glöden av”. Ordagr.: ”som ögat (utseendet) av”. Hebr.: ke‛ẹ̄n.
”människo-”. El.: ”en jordemänniskas”. Hebr.: ’adhạm.
”slöt sig till”. El.: ”vidrörde”.
anden”. Hebr.: harụach; grek.: to pneuma; lat.: spịritus. Jfr not till v. 4, ”-vind”.
”de levande skapelserna”. Hebr.: hachajjọ̄th, fem. plur.; grek.: tōn zōiōn; samma ord som i Upp 4:6–9; lat.: animạlium.
”mitt i”. El.: ”inne i”. Möjligen bestod varje hjul av två hjul som var centrerade i rät vinkel mot varandra.
El.: ”på sina fyra sidor”.