Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Haggaj 2:1–23

 I sjunde+ månaden, på tjugoförsta dagen i månaden, kom Jehovas ord genom profeten Haggaj,+ och det löd:  ”Jag ber dig, tala till Serubbạbel,+ Seạltiels+ son, ståthållaren i Juda,+ och till översteprästen Josua,+ Jehosạdaks+ son, och till de kvarvarande av folket och säg:  ’Vem bland er som är kvar har sett detta hus i dess forna härlighet?+ Och hur tycker ni att det ser ut nu? Är det inte som ingenting i era ögon i jämförelse med det?’+  ’Men var nu stark, Serubbạbel’, lyder Jehovas uttalande, ’och var stark,+ Josua, Jehosạdaks son, du överstepräst.’ ’Och var starka, alla ni som hör till folket i landet’,* lyder Jehovas uttalande, ’och arbeta.’+ ’Ty jag är med er’,+ lyder härarnas Jehovas uttalande.  ’Kom ihåg det som jag slöt förbund med er om,* när ni drog ut ur Egypten+ och när min ande+ stod mitt ibland er. Var inte rädda.’”+  ”Ty detta är vad härarnas Jehova har sagt: ’Än en gång – om en liten tid+ – och jag sätter himlen och jorden och havet och den torra marken i gungning.’+  ’Och jag skall sätta alla nationerna i gungning,* och alla nationernas dyrbara skatter* skall komma in;*+ och jag skall fylla detta hus med härlighet’,+ har härarnas Jehova sagt.  ’Mitt är silvret, och mitt är guldet’,+ lyder härarnas Jehovas uttalande.  ’Härligheten hos detta senare hus skall bli större än hos det förra’,+ har härarnas Jehova sagt. ’Och på denna plats skall jag ge frid’,+ lyder härarnas Jehovas uttalande.” 10  På tjugofjärde dagen i nionde månaden av Darịus andra år kom Jehovas ord till profeten Haggaj,+ och det löd: 11  ”Detta är vad härarnas Jehova har sagt: ’Jag ber dig, fråga prästerna angående lagen+ och säg: 12  ”Om en man* bär heligt kött i fliken på sin klädnad och han så med fliken kommer i beröring med bröd eller kokt mat eller vin eller olja eller någon annan mat, blir det då heligt?”’”+ Och prästerna svarade då och sade: ”Nej!” 13  Och Haggaj sade vidare: ”Om en som är oren genom en avliden själ* kommer i beröring med något av detta, blir det då orent?”+ Prästerna svarade då och sade: ”Det blir orent.” 14  Då svarade Haggaj och sade: ”’Så är detta folk, och så är denna nation inför mig’,+ lyder Jehovas uttalande, ’och så är allt vad deras händer har arbetat med och vad de än frambär där. Det är orent.’+ 15  ’Men nu ber jag er: Låt ert hjärta+ ge akt på det som sker från denna dag och framgent. Innan sten blev lagd på sten i Jehovas tempel,*+ 16  från den tidpunkt då detta hände – kom man till en hög på tjugo mått, visade det sig vara tio; kom man till presskaret för att ösa upp femtio mått ur vinpressen, visade det sig vara tjugo;+ 17  jag slog er med svedning av säden+ och med mjöldagg+ och med hagel,+ ja allt vad era händer har arbetat med,+ och det var ingen hos er som vände sig till mig’,+ lyder Jehovas uttalande – 18  ’Jag ber er, låt ert hjärta+ ge akt på det som sker från denna dag och framgent, från tjugofjärde dagen i nionde månaden, från den dag då grunden till Jehovas tempel blev lagd;+ låt ert hjärta ge akt på detta: 19  Är säden ännu i spannmålsgropen?*+ Och vinstocken och fikonträdet och granatäppelträdet och olivträdet har ännu inte burit frukt, eller hur? Från denna dag skall jag skänka välsignelse.’”+ 20  Och Jehovas ord kom för andra gången till Haggaj+ på tjugofjärde dagen i månaden,+ och det löd: 21  ”Säg till Serubbạbel, ståthållaren i Juda:+ ’Jag sätter himlen och jorden i gungning.*+ 22  Och jag skall omstörta kungarikens troner och förinta styrkan hos nationernas kungariken;+ och jag skall omstörta vagnarna och dem som far på dem, och hästarna och deras ryttare skall störta ner,+ var och en för sin broders svärd.’”+ 23  ”’På den dagen’, lyder härarnas Jehovas uttalande, ’skall jag ta dig, min tjänare Serubbạbel,+ Seạltiels+ son’, lyder Jehovas uttalande; ’och jag skall göra dig till en sigillring,+ ty dig har jag utvalt’,+ lyder härarnas+ Jehovas uttalande.”

Fotnoter

folket i landet”. Hebr.: ‛am ha’ạrets. Senare använt som ett uttryck för förakt och ringaktning. Jfr Joh 7:47–49.
Ordagr.: ”Ordet (Saken) som jag skar med er”.
El.: ”skall skaka alla nationerna”.
”dyrbara (åtråvärda) skatter [el.: ”dyrbarheter”]”, genom en ändring i vokalisationen; M: ”dyrbara skatt (dyrbarhet)”, sing., men uppenbarligen använt i kollektiv betydelse, eftersom det åtföljande verbet i hebr. står i plur.
El.: ”och de, alla nationernas dyrbara skatter (dyrbarheter), skall komma (gå) in”.
”en man”. Hebr.: ’ish.
Ordagr.: ”en själ”, dvs. en död själ. Hebr.: nẹfesh; grek.: psykhēi; lat.: ạnima. Se noter till 3Mo 21:11 och 4Mo 6:6; Tillägg 4A.
”i ... tempel”. Hebr.: behēkhạl; grek.: en tōi naōi; lat.: in tẹmplo. Se not till Mt 23:16.
El.: ”förrådsrummet”, ”ladan”.
El.: ”Jag skakar (skall skaka) himlen och jorden.”