Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Habackuk 2:1–20

 På mitt vaktställe skall jag förbli stående,+ och jag skall förbli posterad på förskansningen;* och jag skall hålla vakt+ för att se vad han skall tala genom* mig+ och vad jag skall svara på tillrättavisningen av mig.+  Och Jehova svarade mig och sade: ”Skriv ner synen, och framställ den tydligt på tavlor,+ så att den som läser högt ur den kan göra det flytande.*+  Ty synen är ännu för den fastställda tiden,+ och den ilar flämtande i väg mot slutet,* och den ljuger inte. Även om den dröjer, så vänta tåligt* på den; ty den skall helt visst bli verklighet.+ Den skall inte bli försenad.  Se! Hans själ* är uppblåst;+ den är inte rättrådig i honom.* Men den rättfärdige skall leva genom sin trofasthet.*+  Och vad mera är, eftersom vinet verkar på ett förrädiskt sätt,+ är den kraftfulle mannen självsäker;+ men han når inte sitt mål,+ han som har gjort sin själ rymlig alldeles som Sheọl* och som är som döden och inte kan mättas.+ Och han samlar alla nationerna hos sig och lägger under sig alla folken.+  Skall inte alla dessa komma med ett ordspråk+ och en förtäckt anspelning mot honom, hånfulla antydningar om honom? Och man skall säga: ’Ve den som lägger på hög det som inte är hans+ – för hur länge?+ – och som belastar sig tungt med pantsatt gods!  Kommer inte de som kräver ränta av dig att plötsligt resa sig och de som våldsamt skakar dig att vakna upp, så att du blir något som de kan plundra?+  Eftersom du själv har tagit byte från många nationer, skall alla de kvarvarande av folken ta byte från dig,+ på grund av utgjutandet av människoblod* och det våld som har begåtts mot jorden, staden och alla som bor i den.+  Ve den som skaffar sig ond vinning åt sitt hus+ för att sätta sitt näste i höjden och så befrias ur olyckans grepp!*+ 10  Du har beslutat något till skam för ditt hus: att utrota många folk;+ och din själ syndar.+ 11  Ty en sten skall utstöta klagorop från muren, och en bjälke* skall svara den från träverket.+ 12  Ve den som bygger en stad med blodsutgjutelse* och grundar en stad med orättfärdighet!+ 13  Se! Kommer det inte från härarnas Jehova* att folken mödar sig för elden och att folkgrupper tröttar ut sig för det som ingenting är?+ 14  Ty jorden skall vara full av kunskapen om Jehovas* härlighet, liksom vattenmassorna täcker havets botten.+ 15  Ve den som ger sina kamrater något att dricka, i det du blandar ditt raseri och din vrede däri,* för att göra dem druckna,+ i avsikt att se deras könsdelar.+ 16  Du skall mättas med vanära i stället för med härlighet.+ Drick också du,+ och visa att du är oomskuren.+ Bägaren i Jehovas* högra hand skall gå runt till dig,+ och vanheder skall komma över din härlighet; 17  ty våldet som har begåtts mot Libanon+ skall täcka dig, och rovgirigheten som förskräckte djuren, på grund av utgjutandet av människoblod* och det våld som har begåtts mot jorden,+ staden och alla som bor i den.+ 18  Till vilken nytta är en skulpterad bild+ när den som formar den har skulpterat den – en gjuten bildstod och en lögnens lärare*+ – när den som ger den form förtröstar på den+ så mycket att han gör värdelösa gudar* som är stumma?+ 19  Ve den som säger till träbiten: ”Vakna!” och till en stum sten: ”Vakna upp! Det är den som skall ge undervisning”!+ Se! Den är överdragen med guld och silver,+ och det finns ingen andedräkt* alls i dess inre.+ 20  Men Jehova* är i sitt heliga tempel.*+ Var tyst inför honom, hela jorden!’”+

Fotnoter

”förskansningen”. Hebr.: matsọ̄r; grek.: pẹtran och syr.: ki’fa’, ”klippan”; lat.: munitiọnem, ”befästningsverket”.
El.: ”till”, ”med”.
Ordagr.: ”kan springa”.
”och den är ett blottläggande av (ett meddelande om) slutet”, genom en texträttelse.
El.: ”så lev i förväntan”.
”Hans själ”. Hebr.: nafshọ̄; lat.: ạnima eius. Se Tillägg 4A.
”Om någon ryggar tillbaka, har min själ [grek.: psykhẹ̄] inte behag i honom”, LXX.
El.: ”trosfasthet”.
”alldeles som Sheol”. Hebr.: kish’ọ̄l; grek.: ... haidēs; syr.: ... shiul; lat.: ... infẹrnus. Se Tillägg 4B.
”människo-”. Hebr.: ’adhạm, sing., men använt i kollektiv bemärkelse.
Ordagr.: ”ur (från) ... kupade hand (handflata)”. Hebr.: mikkạf.
Möjligen: ”och stuckaturen”.
Ordagr.: ”blod”, plur. i hebr.
”härarnas Jehova”, MTVg; LXX: ”Jehova den Allsmäktige”.
Se Tillägg 1C, § 2.
”i det du blandar ditt raseri ... däri”. Hebr.: מספ]ח[ חמתך; genom att utelämna ett ח som möjligen kommit in genom en dittografi (oriktig dubbelskrivning): ”ur ditt raseris ... skål (bägare)”.
Se Tillägg 1C, § 2.
”människo-”. Hebr.: ’adhạm.
El.: ”ja, en lärare i lögn”.
El.: ”maktlösa gudar”. Hebr.: ’elilịm; LXX: ”avgudar”.
”andedräkt”. Hebr.: rụach; grek.: pneuma; lat.: spịritus.
Se Tillägg 1C, § 2.
El.: ”i sin helighets tempel”. Hebr.: behēkhạl qodhshọ̄; grek.: en naōi hagịōi autou. Se not till Mt 23:16.