Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Habackuk 1:1–17

 Proklamationen* som profeten Habạckuk skådade i en syn:  Hur länge, Jehova, skall jag ropa på hjälp utan att du hör?+ Hur länge skall jag kalla dig till hjälp mot våldet utan att du räddar?+  Varför låter du mig se ondskan, och varför fortsätter du att betrakta detta elände? Och varför är skövling och våld inför mig, och varför uppstår gräl, och varför uppkommer strid?+  Därför blir lagen kraftlös, och rättvisan kommer aldrig fram.+ Ty den ondskefulle omringar den rättfärdige; av det skälet kommer rättvisan fram förvänd.+  ”Se er omkring bland nationerna, ja, skåda, och stirra i förundran på varandra.+ Bli förundrade; ty ett verk utförs* i era dagar, ett som ni inte kommer att tro även om det berättas om det.*+  Ty se, jag reser upp kaldéerna,+ den bittra och hetsiga nationen, som drar i väg över jordens vidder för att ta i besittning boningar som inte tillhör den.+  Den är förskräckande och inger fruktan. Dess rätt och dess värdighet utgår från den själv.+  Och dess hästar visar sig vara snabbare än leoparder och vildsintare än vargar om kvällen.+ Och dess stridshästar stampar i marken, och dess stridshästar* kommer fjärran ifrån. De flyger likt örnen, som ilar efter något att äta.+  Fulltalig kommer den för att utöva våld.+ Förenade är deras ansikten som östanvinden,*+ och den samlar fångar som sand. 10  Och den gör kungar till åtlöje, och höga ämbetsmän skrattar den åt.+ Den hånskrattar åt varje befäst plats,+ och den kastar upp jordvallar och intar den. 11  Sedan far den fram som vinden,* och den drar vidare och ådrar sig skuld.+ Denna dess kraft tillskrivs dess gud.”*+ 12  Är du inte från forna tider, Jehova?+ Min Gud,* min Helige, du dör inte.*+ Jehova, till en dom har du satt den; och du, o Klippa,+ till en tillrättavisning+ har du bestämt den. 13  Dina ögon är för rena för att se på det som är ont; och du står inte ut med att betrakta detta elände.+ Varför betraktar du dem som handlar förrädiskt,+ varför tiger du när den ondskefulle uppslukar den som är rättfärdigare än han?+ 14  Och varför gör du människorna lika havets fiskar, lika krypande djur som ingen härskar över?+ 15  Alla dessa drar han upp med en fiskkrok;+ han släpar bort dem i sitt dragnät, och han samlar dem i sitt fisknät.+ Därför gläder han sig och fröjdas.+ 16  Därför frambär han slaktoffer åt sitt dragnät och rökoffer åt sitt fisknät; ty genom dem är hans andel rik på olja* och hans mat närande.*+ 17  Skall han då få tömma sitt dragnät och ständigt dräpa nationer utan att visa medömkan?+

Fotnoter

El.: ”Det profetiska budskapet”.
”ty ett verk utförs”, M; LXXSy: ”ty jag utför ett verk”.
”Lägg märke till det, ni föraktare, och se, och förundra er och försvinn bort, ty jag utför ett verk i era dagar, ett som ni alls inte kommer att tro ens om någon i detalj berättar om det”, LXX. Se Apg 13:41.
El.: ”ryttare”.
”som östanvinden”, T och Habackukkommentaren (en av Dödahavsrullarna, 1QpHab), som hittades 1947; M: ”mot öster”; Vg: ”som en brännande vind”.
”vinden”. Hebr.: rụach; grek.: to pneuma; lat.: spịritus.
”tillskrivs dess gud”. Hebr.: le’lohọ̄; grek.: ... theōi ...; lat.: di ...
”Min Gud”. Hebr.: ’Elohạj, plur.
”du dör inte”. Hebr.: lo’ tamụth. Detta var den ursprungliga läsarten, men soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade till lo’ namụth, ”vi dör inte (skall inte dö)”; T: ”ditt ord [aram.: mēmrạkh] skall bestå till oöverskådliga tider”. Se Tillägg 2B.
”rik på olja”. El.: ”fet”.
”närande (hälsosam)”. El.: ”fet”.