Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Galaterna 6:1–18

 Bröder, även om en människa innan hon vet ordet av begår ett eller annat felsteg,*+ skall ni som har andliga+ förutsättningar söka föra en sådan till rätta igen* i en ande av mildhet,+ medan du håller ett öga på dig själv,+ för att inte också du skall bli frestad.+  Fortsätt att bära varandras bördor*+ och uppfyll på så sätt Kristi lag.+  Ty om någon menar att han är något, när han ingenting är,+ bedrar han sitt eget sinne.  Men må var och en* pröva sin egen gärning,+ och sedan skall han ha anledning till triumferande glädje med avseende på sig själv enbart och inte i jämförelse+ med den andre.  Var och en skall nämligen bära sin egen ansvarsbörda.*+  Men låt var och en som undervisas muntligt*+ i ordet dela+ allt gott med den som ger sådan muntlig undervisning.+  Bli inte vilseledda:+ Gud lurar man inte.+ Ty vadhelst en människa sår, detta skall hon också skörda;+  eftersom den som sår med tanke på sitt kött skall skörda förgängelse av sitt kött,+ men den som sår med tanke på anden+ skall skörda evigt liv av anden.+  Så låt oss inte ge upp i fråga om att göra det som är rätt,+ ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte tröttnar.+ 10  Låt oss därför, så länge vi har gynnsam tid till det,+ göra gott mot alla, men särskilt mot dem som är besläktade med oss i tron.+ 11  Se med vilka stora bokstäver* jag skriver till er med egen hand.+ 12  Alla som gärna vill ha gott anseende genom något yttre* är de som söker tvinga er att bli omskurna,+ bara för att de inte skall bli förföljda för Kristi, Jesu,* tortyrpåles* skull.+ 13  Ty inte ens de som omskärs håller lagen själva,+ men de önskar att ni skall omskäras för att de skall ha orsak att berömma sig av ert kött. 14  Aldrig må det ske att jag skulle berömma mig, annat än av vår Herre Jesu Kristi tortyrpåle,+ och det är genom honom världen har hängts på en påle för mig+ och jag för världen. 15  Ty varken ett omskuret tillstånd eller ett oomskuret betyder något,+ utan det som betyder något är en ny skapelse.+ 16  Och alla som vill vandra ordningsfullt efter detta rättesnöre,* över dem vare frid och barmhärtighet, ja över Guds Israel.*+ 17  Låt ingen hädanefter* ställa till obehag för mig, ty på min kropp bär jag en Jesu slavs brännmärken.+ 18  Vår Herre* Jesu Kristi oförtjänta omtanke vare med den ande+ ni lägger i dagen, bröder. Amen.

Fotnoter

”felsteg”. Ordagr.: ”fall vid sidan av”.
El.: ”söka föra ... tillbaka till den rätta vägen”. Grek.: katartịzete, av katartịzō, ”åter bringa i ordning (i rätt läge)”, ”sätta i stånd”, ”reparera”. Jfr not till 2Kor 13:9.
El.: ”besvärligheter”, ”mödor”. Ordagr.: ”tyngder”, ”tunga ting”. Grek.: bạrē.
”var och en”, אACDVg; P46B: ”han”.
”ansvarsbörda”. El.: ”last”, ”börda”. Grek.: fortịon. Jfr v. 2.
”som undervisas muntligt”. Ordagr.: ”som det ljuder ner på”. Grek.: katēkhoumenos (av katēkhẹō, ”låta ljuda ner”); lat.: catecizạtur.
El.: ”med vilket långt brev”.
Ordagr.: ”vill se bra ut i köttet”.
”Kristi, Jesu”, P46B; אACDVgSyp: ”Kristi”.
Se Tillägg 5C.
”efter detta rättesnöre”. El.: ”efter denna regel för uppförande”; el.: ”efter denna kanon (ordning, regel)”. Ordagr.: ”till detta vass[mät]rör”. Grek.: tōi kanọni toutōi; lat.: hanc rẹgulam, ”denna regel”; J18(hebr.): qenẹh hammiddạh, måttets vassrör”. Jfr not till Hes 40:5, ”en mätstav”.
Betyder ”en som kämpar med (håller fast vid) Gud”, ”Gud kämpar”.
El.: ”Slutligen må ingen”.
”Vår Herre”, P46ABCDVgSyp; א: ”Herren”.