Galaterna 5:1–26

 Till en sådan frihet* har Kristus gjort oss fria.+ Stå därför fasta,+ och låt er inte sättas fast i ett slavok igen.+  Se! Jag, Paulus, säger er att om ni blir omskurna,+ kommer Kristus inte att vara er till någon nytta.  Därtill betygar jag på nytt för varje människa som blir omskuren att hon är pliktig att hålla hela lagen.+  Ni är skilda från Kristus, vilka ni än är som söker bli förklarade rättfärdiga genom lagen;+ ni har kommit bort från hans oförtjänta omtanke.+  För vår del är det genom anden som vi ivrigt avvaktar den rättfärdighet vi hoppas på* som en följd av tro.+  Ty i förhållande till Kristus Jesus* är varken ett omskuret tillstånd eller ett oomskuret av någon betydelse,+ utan en tro+ som är verksam genom kärlek.+  Ni löpte så bra.+ Vem har hindrat er från att fortsätta att lyda sanningen?+  Detta slags övertalning kommer inte från den som kallar er.+  Lite surdeg får hela degen att jäsa.+ 10  Jag har den tillförsikten+ beträffande er som är i gemenskap+ med Herren* att ni inte skall komma att tänka annorlunda; men den som vållar er bekymmer+ skall bära sin dom,+ vem han än må vara. 11  Vad mig angår, bröder, om jag fortfarande predikar omskärelse, varför blir jag då fortfarande förföljd? Då har ju den orsak till fall*+ som tortyrpålen*+ är blivit avlägsnad.+ 12  Jag skulle önska att de som söker sprida oro bland er+ till och med skulle låta kastrera sig.*+ 13  Ni blev ju kallade till frihet,+ bröder; använd bara inte denna frihet som ett motiv för köttet,+ utan var genom kärleken slavar åt varandra.+ 14  Ty hela lagen är uppfylld+ i ett enda uttalande, nämligen detta: ”Du skall älska din nästa som dig själv.”+ 15  Men om ni fortsätter att bita och förtära varandra,+ se då till att ni inte blir förintade av varandra.+ 16  Men jag säger: Fortsätt att vandra genom ande,+ så kommer ni inte alls att tillfredsställa något köttsligt begär.+ 17  Ty köttet är emot anden+ i sitt begär, och anden emot köttet; dessa står nämligen emot varandra, så att just det som ni gärna vill göra, det gör ni inte.+ 18  Om ni emellertid låter er ledas av ande,+ är ni inte under lagen.+ 19  Men köttets gärningar är uppenbara,+ och de är otukt,*+ orenhet,* tygellöshet,*+ 20  avgudadyrkan, utövande av spiritism,*+ fientligheter, osämja, svartsjuka, vredesutbrott, stridslystnad, söndringar, sekter,* 21  känslor av avund, dryckesorgier,+ vilt festande och sådant som är likt detta. Angående detta varnar jag er nu, alldeles som jag redan har sagt: de som ägnar sig åt+ sådant skall inte ärva Guds kungarike.+ 22  Andens frukt+ däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, omtänksamhet,* godhet,+ tro, 23  mildhet, självbehärskning.+ Mot sådant finns ingen lag.+ 24  Och de som tillhör Kristus Jesus har hängt köttet på pålen* tillsammans med dess lidelser och begär.+ 25  Om vi lever genom ande, så låt oss också fortsätta med att vandra ordningsfullt genom ande.+ 26  Låt oss inte bli självupptagna, så att vi eggar upp varandra till inbördes tävlan*+ och avundas varandra.+

Fotnoter

El.: ”Med hennes frihet”. Grek.: Tēi eleutherịai.
”den rättfärdighet vi hoppas på”. Ordagr.: ”rättfärdighetens hopp”, ”hoppet om rättfärdighet”.
”Jesus”. Saknas i B.
”Jag har den tillförsikten till Jehova angående er”, J7,8.
El.: ”den stötesten”, ”den orsak till anstöt (förargelse)”. Grek.: to skạndalon, ”det som orsakar snavande och fall”; lat.: scạndalum.
Se Tillägg 5C.
”skulle låta kastrera sig”, P46אABD; J7,8: ”skulle avskäras inför Jehovas ögon”.
Se Tillägg 5A.
El.: ”orenlighet”, ”smuts”, ”moraliskt fördärv”, ”lastbarhet”. Grek.: akatharsịa; J17,22(hebr.): tum’ạh. Se not till Hes 22:15, ”din orenhet”.
El.: ”skamlöshet”, ”liderlighet”, ”lösaktighet”, ”utsvävningar”. Grek.: asẹlgeia; Vgc(lat.): impudicịtia; J18,22(hebr.): zimmạh. Se not till Ord 10:23.
”utövande av spiritism”. El.: ”bruk el. tillhandahållande av läkemedel, droger (narkotika), trolldryck, gift”. Grek.: farmakịa. Se not till Upp 21:8, ”de som utövar spiritism”.
”sekter”. Grek.: hairẹseis; lat.: sẹctae.
El.: ”vänlighet”.
Se Tillägg 5C.
El.: ”så att vi tvingar varandra till en kraftmätning”.