Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Filipperna 4:1–23

 Följaktligen, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och krona,+ stå fasta+ på detta sätt i Herren,* ni älskade.  Evọdia förmanar jag och Syntyke förmanar jag att vara likasinnade+ i Herren.  Ja, jag ber också dig, äkta medarbetare under oket:*+ fortsätt att bistå dessa kvinnor som har kämpat sida vid sida med mig+ i förbindelse med de goda nyheterna tillsammans med såväl Clemens som de övriga av mina medarbetare,+ vilkas namn+ är i livets bok.+  Gläd er alltid i Herren.*+ På nytt vill jag säga: Gläd er!+  Låt er resonlighet+ bli känd för alla människor. Herren* är nära.+  Var inte bekymrade för någonting,+ utan låt i allt era önskningar göras kända för Gud+ genom bön och ödmjuk anhållan+ tillsammans med tacksägelse;  och Guds frid,+ som övergår allt förstånd, skall skydda era hjärtan+ och era sinnen med hjälp av Kristus Jesus.  Slutligen, bröder, vadhelst som* är sant, vadhelst som är av allvarlig betydelse, vadhelst som är rätt, vadhelst som är rent,+ vadhelst som är värt att tycka om,* vadhelst som är väl omtalat, vad dygd som än finns och vad berömvärt som än finns – fortsätt att tänka på allt detta.+  Vad ni har lärt och tagit emot och hört och sett i förbindelse med mig, det skall ni göra;+ och fridens Gud+ skall vara med er. 10  Jag har glatt mig mycket i Herren* över att ni nu till sist har återupplivat era tankar på mitt bästa,+ som ni också förut har tänkt på, men då hade ni inte tillfälle. 11  Inte så att jag talar om att lida brist, för jag har lärt mig att klara mig med vad jag har,*+ vilka omständigheter jag än befinner mig i. 12  Jag vet ju hur det är att ha det knappt ställt,+ jag vet ju hur det är att ha överflöd. I allt och under alla förhållanden har jag lärt mig hemligheten, både att vara mätt och att vara hungrig, både att ha överflöd och att lida brist.+ 13  Allt har jag styrka till genom honom som ger mig kraft.+ 14  Ni gjorde i alla fall väl i att bli delaktiga+ med mig i min vedermöda.+ 15  Ja, ni filipper, ni vet också att när förkunnandet av de goda nyheterna började, när jag gav mig av från Makedonien, var det ingen församling som tog del med mig i fråga om att ge ut och ta emot, utom ni ensamma;+ 16  därför att även i Thessalonịke sände ni något till mig både en och två gånger för mitt behov. 17  Inte så att jag ivrigt söker gåvan,+ utan jag söker ivrigt den frukt+ som ökar tillgodohavandet på ert konto. 18  Jag har emellertid allt i fullt mått och har överflöd. Jag har fullt upp nu när jag av Epafrodịtos+ har mottagit det som kom från er, en välluktande doft,+ ett slaktoffer+ som Gud* tar emot med välbehag. 19  Min Gud+ skall i sin tur fullständigt fylla hela ert behov+ efter vidden av sin rikedom+ i härlighet genom Kristus Jesus. 20  Men vår Gud och Fader må härligheten tillhöra i evigheters evighet.+ Amen. 21  Framför mina hälsningar+ till var och en av de heliga i gemenskap+ med Kristus Jesus. Bröderna som är tillsammans med mig sänder er sina hälsningar. 22  Alla de heliga, men särskilt de av kejsarens* hus, sänder er sina hälsningar.+ 23  Herren Jesu Kristi oförtjänta omtanke vare med den ande ni lägger i dagen.*+

Fotnoter

”Herren”, אABVg; J7,8,13,14,16,24: ”Jehova”.
”medarbetare under oket”. El.: ”medhjälpare”. Grek.: sỵnzyge (av sỵnzygos, ”ok-kamrat”, ”en som man är sammanokad med”).
”Herren”, אABVg; J7,8,13,14,16,24: ”Jehova”.
”Herren”, אABVg; J7,8: ”Jehova”.
”vadhelst som”. El.: ”allt som”. Ordagr.: ”så många (ting) som”.
Ordagr.: ”som väcker tillgivenhet”.
”Herren”, אABVg; J7,8,13,14,16,24: ”Jehova”.
El.: ”att vara nöjd (tillfreds)”.
”Gud”, אABVgSyp; J7,8: ”Jehova”.
El.: ”Caesars”.
P46אADItVgSyh,pArm slutar med ”Amen”; saknas i B.