Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Filipperna 3:1–21

 Slutligen, mina bröder, fortsätt att glädja er i Herren.+ Det är inte besvärligt för mig att skriva samma saker till er, men det tjänar till er säkerhet.  Se upp för hundarna,+ se upp för dem som vållar skada, se upp för de sönderskurna.*+  Ty det är vi som har den verkliga omskärelsen,*+ vi som utför helig tjänst* genom Guds ande+ och berömmer oss av Kristus Jesus+ och inte sätter vår lit till köttet,+  fastän jag, om någon, kan ha skäl att sätta min lit också till köttet. Om någon annan menar att han har skäl att sätta sin lit till köttet, har jag det ännu mer:+  omskuren på åttonde dagen,+ av Israels ätt, av Benjamins stam,+ en hebré född av hebréer;+ beträffande lag en farisé;+  beträffande nitälskan en som förföljt församlingen;+ beträffande rättfärdighet, det vill säga genom lag, en som har bevisat sig klanderfri.  Men det som var vinst för mig, det har jag kommit att räkna som förlust på grund av Kristus.+  Ja, vad den saken angår, räknar jag faktiskt också allt som förlust på grund av det oändligt större värdet i kunskapen om Kristus Jesus, min Herre.+ På grund av honom har jag lidit förlusten av allt, och jag räknar det som en hop avskräde,+ för att jag skall vinna Kristus  och bli funnen i gemenskap med honom, inte genom att jag har min egen rättfärdighet, som är en följd av lag,+ utan den som uppnås genom tro+ på Kristus, den rättfärdighet som kommer från Gud på grundval av tro,+ 10  så att jag kan känna honom och kraften från hans uppståndelse+ och delaktighet i hans lidanden,+ genom att jag underkastar mig en död lik hans,+ 11  för att jag om möjligt på något sätt skall kunna nå fram till den tidigare uppståndelsen*+ från de döda. 12  Inte för att jag redan har fått det eller redan har gjorts fullkomlig,+ men jag jagar+ nu efter det för att jag om möjligt också skall kunna gripa+ det för vilket jag också har blivit gripen+ av Kristus Jesus.* 13  Bröder, jag anser mig inte ännu ha gripit det; men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom+ mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig+ 14  och jagar fram emot målet+ efter segerpriset,*+ Guds kallelse+ uppåt genom Kristus Jesus. 15  Låt oss då, så många av oss som är mogna,+ ha denna sinnesinställning;+ och om ni i något avseende är sinnade på annat sätt, skall Gud uppenbara den ovannämnda inställningen för er. 16  Låt oss i varje fall, i den mån som vi har gjort framsteg, fortsätta att vandra ordningsfullt+ i samma rutin.* 17  Bli samfällt mina efterliknare,+ bröder, och håll blicken fäst vid dem som vandrar på ett sätt som stämmer överens med det exempel ni har i oss.+ 18  Ty det är många – jag har ofta brukat nämna dem, men nu nämner jag dem också med gråt – som vandrar som fiender till Kristi tortyrpåle,*+ 19  och deras slut* är tillintetgörelse,+ och deras gud är buken,+ och de sätter sin ära i det som är deras skam,+ och de har sina sinnen fästa vid det jordiska.+ 20  Vad oss angår, finns vårt medborgarskap*+ i himlarna,+ varifrån vi också ivrigt väntar+ en räddare, Herren Jesus Kristus,+ 21  som skall omgestalta vår förödmjukade kropp*+ till att likformas med hans härliga kropp*+ enligt verkan+ av den kraft han har, ja att lägga allt under+ sig.

Fotnoter

El.: ”(för) dem som stympar köttet”. El.: ”stympandet”, ”sönderskärelsen”. Ordagr.: ”nedskärandet”.
Ordagr.: ”Ty vi, vi är omskärelsen”.
”utför helig tjänst”. Grek.: latreuontes; J17(hebr.): ha‛ovedhịm, ”som tjänar (tillber, dyrkar)”. Se not till 2Mo 3:12.
”den tidigare uppståndelsen”. Ordagr.: ”ut-uppståndelsen”. Grek.: tēn exanạstasin.
”Jesus”, P46אAVg; saknas i BD.
Ordagr.: ”in i (seger)priset”.
Ordagr.: ”[fortsätta] samma gående (vandrande, marscherande) i rad (i led)”.
Se Tillägg 5C.
El.: ”fullbordade (definitiva) slut”. Grek.: tẹlos.
El.: ”vårt liv som medborgare”.
Ordagr.: ”vår förödmjukelses (ringhets) kropp”.
Ordagr.: ”hans härlighets kropp”.