Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Filipperna 2:1–30

 Om det alltså finns någon uppmuntran i Kristus,+ om det finns någon kärlekens tröst, om det finns någon andens delaktighet,+ om det finns någon öm tillgivenhet+ och medömkan,  så gör min glädje fullständig genom att ni är likasinnade+ och har samma kärlek, är förenade till själen och tänker ett och detsamma,+  och inte gör något av stridslystnad+ eller av självupptagenhet,+ utan med ödmjukt sinne sätter andra högre än er själva,+  och med personligt intresse håller ett öga, inte bara på era egna angelägenheter,*+ utan också på de andras.+  Bevara denna sinnesinställning* i er som också fanns hos Kristus Jesus,+  som, fast han var till i Guds gestalt,+ inte hade en tanke på ett besittningstagande,* nämligen för att han skulle vara jämlik Gud.+  Nej, utan han utblottade sig själv och tog en slavs gestalt+ och framträdde i människors likhet.+  Och därtill, när han till utseende och väsen befanns vara en människa,+ ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden,+ ja, döden på en tortyrpåle.*+  Just av den orsaken upphöjde Gud honom också till en högre ställning+ och gav honom i sin ynnest det namn som är över alla andra namn,+ 10  för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, alla deras som är i himlen och på jorden och under jorden,+ 11  och alla tungor öppet erkänna*+ att Jesus Kristus är Herre+ till ära för Gud, Fadern.+ 12  Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga,+ inte bara under min närvaro, utan nu mycket villigare under min frånvaro, så fortsätt att med fruktan+ och bävan arbeta på er egen räddning; 13  ty det är Gud som för sin goda viljas skull verkar i er,+ för att ni skall både vilja och verka.+ 14  Fortsätt att göra allting utan knotanden+ och invändningar,*+ 15  så att ni kan vara klanderfria+ och oskyldiga, Guds oklanderliga barn+ mitt i en förvriden och förvänd generation,+ i vilken ni lyser som ljusspridare i världen,+ 16  genom att ni håller ett fast grepp om livets ord,+ så att jag på Kristi dag kan ha anledning till triumferande glädje+ över att jag inte har löpt förgäves eller mödat mig förgäves.+ 17  Men om jag* också utgjuts likt ett dryckesoffer+ över det slaktoffer+ och den offentliga tjänst som tron har fört er till,+ så är jag glad och gläder+ mig med er alla.* 18  Och på samma sätt skall också ni själva vara glada och glädja er med mig.*+ 19  För min del hoppas jag i Herren Jesus snart kunna sända Timoteus till er, så att min själ kan vara glad+ då jag får kännedom om det som rör er. 20  Jag har nämligen ingen som är så stämd som han, ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om+ det som rör er. 21  Ty alla de andra söker sina egna intressen,+ inte Kristi Jesu. 22  Men ni vet att han har bestått provet, att han har tjänat som slav tillsammans med mig, som ett barn+ hos en far, för att främja de goda nyheterna. 23  Honom hoppas jag alltså kunna sända så snart som jag bara har sett hur det är med det som gäller mig. 24  Ja, jag har den tillförsikten i* Herren att också jag själv skall komma snart.+ 25  Jag anser det emellertid nödvändigt att sända till er Epafrodịtos,+ min broder och medarbetare+ och medsoldat,+ men er utsände* och personlige tjänare för mitt behov, 26  eftersom han längtar efter att få se er alla* och är nedstämd därför att ni har hört att han hade blivit sjuk. 27  Ja, han blev verkligen sjuk, nästan till döds; men Gud var barmhärtig+ mot honom, ja, inte bara mot honom, utan också mot mig, för att jag inte skulle få bedrövelse på bedrövelse. 28  Därför skyndar jag mig nu så mycket mer att sända honom, för att ni, när ni får se honom, skall kunna glädja er igen och jag skall kunna vara så mycket mera fri från bedrövelse. 29  Välkomna+ honom därför på sedvanligt sätt i Herren med all glädje; och fortsätt att sätta värde på män av det slaget,+ 30  ty på grund av Herrens* verk kom han helt nära döden, i det han utsatte sin själ* för fara,+ för att han helt skulle kunna uppväga att ni inte var här för att ge mig personlig tjänst.+

Fotnoter

Ordagr.: ”(4) inte de egna (tingen) var och en betraktande”.
Ordagr.: ”Ha ständigt detta i sinnet”.
”ett besittningstagande”. El.: ”något att gripa efter (rycka till sig)”. Ordagr.: ”ett bortryckande”.
Se Tillägg 5C.
”öppet erkänna”. El.: ”öppet bekänna”. Ordagr.: ”måtte bekänna ut”. Grek.: exomologẹ̄sētai.
Ordagr.: ”meningsbrytningar”, ”motstridiga överväganden”.
El.: ”mitt liv (blod)”.
”och lyckönskar er alla”, Vg.
”och lyckönska mig”, Vg.
El.: ”jag förtröstar på”.
El.: ”apostel”. Grek.: apọstolon.
”längtar efter att få se er alla”, א*ACDSyh,hi,pArm; אcBVg: ”längtar efter er alla”.
”Herrens”, אA; P46BDItVgSyp: ”Kristi”.
El.: ”sitt liv”.