Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Ester 8:1–17

 Samma dag gav kung Ahasvẹros* åt drottning Ester det hus som hade tillhört Haman,+ han som hyste fiendskap mot judarna,+ och Mọrdokaj fick företräde hos kungen, för Ester hade berättat vad han var för henne.+  Sedan tog kungen av sig signetringen,+ som han hade tagit ifrån Haman, och gav den åt Mọrdokaj. Och Ester satte Mọrdokaj över Hamans hus.+  Och Ester talade åter inför kungen och föll ner för hans fötter och grät och bönföll+ honom om ynnest, för att han skulle avvända agagiten Hamans ondska+ och hindra den plan+ som han hade tänkt ut mot judarna.+  Då räckte kungen ut den gyllene spiran+ mot Ester, och Ester reste sig och stod inför kungen.  Hon sade nu: ”Om kungen finner för gott och om jag har funnit ynnest+ inför honom och kungen finner det rätt och jag kan godkännas av honom, så må det bli skrivet att man skall återkalla de skrivelser+ som Haman, agagiten+ Hammedạtas son, skrev och som innehöll hans plan+ att tillintetgöra de judar+ som är i alla kungens provinser.+  Ty hur skall jag kunna uthärda att se den olycka som skall drabba mitt folk, och hur skall jag kunna uthärda att se mina släktingar tillintetgöras?”  Då sade kung Ahasvẹros till drottning Ester och till juden Mọrdokaj: ”Se! Hamans hus har jag gett åt Ester,+ och honom själv har man hängt upp på pålen,+ därför att han sträckte ut sin hand mot judarna.  Men skriv ni själva i kungens namn+ för judarnas räkning, enligt det som är bäst i era ögon, och försegla det med kungens signetring, ty en skrivelse som är skriven i kungens namn och förseglad med kungens signetring kan inte återkallas.”+  Kungens sekreterare+ blev därför tillkallade vid den tiden, i tredje månaden, det är månaden sivan,* på tjugotredje dagen, och i enlighet med allt som Mọrdokaj befallde blev det skrivet till judarna och till satraperna+ och ståthållarna och furstarna i provinserna från Indien* till Etiopien,* 127 provinser,+ till varje provins med dess egen skrift+ och till varje folk på dess eget språk+ och till judarna med deras egen skrift och på deras eget språk.+ 10  Och han skrev i kung+ Ahasvẹros namn och förseglade skrivelserna+ med kungens signetring+ och sände dem med kurirer till häst+ – de red på kungliga posthästar, avkomma av snabba ston. 11  I skrivelserna stod att kungen tillät judarna i varje stad att samlas+ och stå upp till försvar för sina själar,* att förinta och dräpa och tillintetgöra varje stridsstyrka hos ett folk+ eller i en provins som hyste fiendskap mot dem, små barn och kvinnor, och att ta byte från dem som plundringsgods,+ 12  på en och samma dag+ i alla kung Ahasvẹros provinser, på trettonde dagen+ i tolfte månaden, det är månaden adar.*+ 13  En avskrift+ av skrivelsen skulle utfärdas som lag i varje provins och offentliggöras för alla folken, så att judarna skulle vara beredda på den dagen att hämnas+ på sina fiender. 14  Kurirerna,+ som red på kungliga posthästar, drog ut, pådrivna och påskyndade+ av kungens ord, och lagen utfärdades i borgen Susa.+ 15  Och Mọrdokaj gick ut från kungen i kunglig klädnad+ av blått tyg och linne, med en stor krona av guld och en mantel av fint linne+ och purpurrödfärgad ull.+ Och staden Susa brast ut i jubel och gladde sig.+ 16  För judarna blev det ljus och glädje+ och jubel och ära. 17  Och i varje provins och i varje stad, överallt dit kungens ord och lag nådde, var det glädje och jubel för judarna, gästabud+ och en lycklig dag; och många av folken+ i landet förklarade sig vara judar,*+ ty skräck+ för judarna hade fallit över dem.

Fotnoter

”Artaxerxes”, LXX.
”sivan”. Enda stället i Bibeln där detta namn, som kommer från akkadiskan, förekommer. Detta är den tredje månaden enligt judarnas religiösa kalender, och den motsvarar senare hälften av maj och första hälften av juni. Se Tillägg 8B.
”från Indien”. Hebr.: meHọddu; grek.: apọ tēs Indikẹ̄s, ”från det indiska [landet]”; syr.: men Hudh; lat.: ab Ịndia.
”Etiopien”, LXXVg; MSy: ”Kush”.
”till försvar för sina själar [el.: sitt liv; ordagr.: sin själ]”. Hebr.: ‛al-nafshạm; syr.: lenafshehun; lat.: pro animạbus sụis.
Se not till 3:7, ”adar”.
El.: ”utgav sig för att vara judar”. El.: ”övergick till judendomen”. Hebr.: mithJahadhịm; LXX: ”blev omskurna och övergick till judendomen”; Vgc: ”anslöt sig till deras religion [lat.: religiọni] och ceremonier [lat.: caeremọniis]”.