Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Ester 7:1–10

 Så kom kungen och Haman+ för att hålla gästabud hos drottning Ester.  Kungen sade nu till Ester också på andra dagen under vinbanketten:+ ”Vad är din bön,+ drottning Ester? Den skall beviljas dig.+ Och vad är din begäran? Om den så gäller halva kungariket,+ skall den uppfyllas!”  Då svarade drottning Ester och sade: ”Om jag har funnit ynnest för dina ögon, o kung, och om kungen finner för gott, så må min själ*+ ges mig på min bön och mitt folk+ på min begäran.  Ty vi har blivit sålda,+ jag och mitt folk, till att förintas, dräpas och tillintetgöras.+ Om vi bara hade sålts som slavar+ och slavinnor skulle jag ha tigit. Men trångmålet är inte tillbörligt, då det är till skada för kungen.”*  Kung Ahasvẹros sade nu, ja, han sade till drottning Ester: ”Vem är det,+ och var är han* som har vågat*+ göra något sådant?”  Då sade Ester: ”Mannen, motståndaren+ och fienden,+ är den onde Haman här.” Haman blev då förfärad+ på grund av kungen och drottningen.  Kungen reste sig i sitt raseri+ från vinbanketten och gick ut i palatsets trädgård, men Haman blev stående för att bönfalla drottning Ester om sin själ,*+ för han såg att något ont hade beslutats+ mot honom* av kungen.+  När kungen återvände från palatsets trädgård till huset där vinbanketten hölls,+ hade Haman kastat sig ner på den vilobädd+ som Ester låg på. Då sade kungen: ”Skall drottningen till och med bli våldtagen här hos mig i huset?” Ordet utgick ur kungens mun,+ och man täckte över Hamans ansikte.  Harbọna,+ en av hovfunktionärerna+ hos kungen, sade nu: ”Det står redan en påle+ vid Hamans hus, femtio alnar* hög, den som Haman har gjort för Mọrdokaj, som talade så att det blev till det bästa för kungen.”+ Då sade kungen: ”Häng upp honom på den.”+ 10  Så hängde de upp Haman på den påle+ som han hade gjort i ordning för Mọrdokaj,+ och kungens raseri lade sig.

Fotnoter

”min själ (mitt liv)”. Hebr.: nafshị; syr.: nafshi; lat.: ạnimam mẹam.
El.: ”Men trångmålet kan inte jämföras med den skada kungen får lida.” Vg: ”Men nu är vår fiende en vars grymhet faller tillbaka på kungen.”
”det, och var är han [...?]”. Detta förefaller vara ett akrostikon av Guds uttalande: ”Jag skall visa mig vara”, bildat av slutbokstäverna אהיה (’HJH), och i somliga hebr. hss har detta framhävts genom att man har använt majuskler på följande sätt: ה־זיוא הז אהו. Se not till 2Mo 3:14.
Ordagr.: ”som har (upp)fyllt sitt hjärta”. Jfr not till Apg 5:3.
”sin själ (sitt liv)”. Hebr.: nafshọ̄; lat.: ạnima sụa.
”att något ont hade beslutats mot honom”. Hebr.: kI-kholthạH ’elạW hara‛ạH. (Här svarar I mot J.) Detta förefaller vara det fjärde akrostikonet av Guds namn, יהוה (JHWH), i Esters bok. Det bildas av de fyra ordens slutbokstäver, när man läser texten i hebr. från höger till vänster: ההרע ואלי ה־כלתיכ.
Se not till 5:14, ”femtio alnar”.