Ester 4:1–17

 Och Mọrdokaj+ fick kännedom om allt som hade gjorts.+ Då rev Mọrdokaj sönder sina kläder och klädde sig i säck+ och aska+ och gick ut mitt i staden och utstötte ett högt och bittert klagorop.+  Och han gick så långt som till kungens port,+ ty ingen fick komma in i kungens port i kläder av säckväv.  Och i varje provins,+ överallt dit kungens ord och lag nådde, var det stor sorg+ bland judarna, och de fastade+ och grät och klagade. Säckväv+ och aska+ breddes ut som bädd för många.  Esters unga kvinnor och hennes eunucker+ kom nu in och berättade detta för henne. Då blev drottningen djupt bedrövad. Hon skickade ut kläder för att man skulle klä Mọrdokaj i dem och ta av honom säckväven. Men han tog inte emot dem.+  Då kallade Ester till sig Hatak,+ en av kungens eunucker, som han hade ställt i hennes tjänst, och hon befallde honom att gå till Mọrdokaj för att få veta vad detta betydde och vad allt detta gällde.  Så gick Hatak ut till Mọrdokaj på stadens torg som var framför kungens port.  Då berättade Mọrdokaj för honom om allt som hade hänt honom+ och nämnde det penningbelopp som Haman hade sagt att han skulle betala till kungens skattkammare+ i förbindelse med judarna, för att man skulle tillintetgöra dem.+  Och han gav honom en avskrift+ av skrivelsen med den lag som hade utfärdats i Susa+ om att förinta dem, för att han skulle visa Ester den och underrätta henne och befalla henne+ att gå in till kungen och bönfalla honom om ynnest+ och framställa en anhållan hos honom angående sitt eget folk.+  Hatak+ kom in och berättade för Ester vad Mọrdokaj hade sagt. 10  Då talade Ester till Hatak och befallde honom att säga till Mọrdokaj:+ 11  ”Alla kungens tjänare och folket i kungens provinser vet att för vem det vara må, man eller kvinna, som går in till kungen på den inre förgården+ utan att vara kallad, gäller en enda lag:+ han skall dödas; bara om kungen räcker ut den gyllene spiran mot honom skall han förbli vid liv.+ Jag för min del har inte varit kallad att komma in till kungen på trettio dagar nu.” 12  Man berättade så för Mọrdokaj vad Ester hade sagt. 13  Då sade Mọrdokaj att man skulle svara Ester: ”Tro inte i din själ att kungens hushåll skall slippa undan lättare än alla de andra judarna.+ 14  Ty om du tiger vid det här tillfället, skall det komma hjälp och befrielse för judarna från annat håll,+ men du och din fars hus kommer att förgås. Och vem vet om det inte är för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet?”+ 15  Då sade Ester att man skulle svara Mọrdokaj: 16  ”Gå och samla alla judar som finns i Susa+ och håll fasta+ för min skull och ät inte och drick inte under tre dygn,+ varken natt eller dag. Också jag och mina unga kvinnor+ skall fasta på samma sätt, och därefter skall jag gå in till kungen, även om det inte är i enlighet med lagen; och om jag skall förgås,+ så må jag förgås.” 17  Då gick Mọrdokaj bort och gjorde precis som Ester hade befallt honom.

Fotnoter