Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Ester 3:1–15

 Efter dessa händelser befordrade kung Ahasvẹros Haman,+ agagiten+ Hammedạtas son, och upphöjde honom+ och satte hans tron över alla de andra furstarna som var hos honom.+  Och alla kungens tjänare som var i kungens port+ bugade sig och kastade sig ner inför Haman, ty så hade kungen befallt angående honom. Men Mọrdokaj bugade sig inte och kastade sig inte ner.+  Och kungens tjänare som var i kungens port sade till Mọrdokaj: ”Varför överträder du kungens bud?”+  Och när de dag efter dag talade till honom och han inte lyssnade till dem, underrättade de Haman för att se om Mọrdokajs beteende skulle tolereras;+ ty han hade berättat för dem att han var jude.+  Nu såg Haman gång på gång att Mọrdokaj inte bugade sig och inte kastade sig ner inför honom,+ och Haman uppfylldes av raseri.+  Men det var inte nog för honom att bära hand enbart på Mọrdokaj, ty man hade berättat för honom om Mọrdokajs folk. Haman sökte därför tillfälle att förinta+ alla de judar som var i Ahasvẹros hela rike, Mọrdokajs folk.+  I första månaden,+ det är månaden nisan,* under kung Ahasvẹros tolfte år,+ kastade man ”pur”,*+ det vill säga lott,+ inför Haman om dag efter dag och om månad efter månad och kom till den tolfte, det är månaden adar.*+  Och Haman sade till kung Ahasvẹros: ”Det finns ett visst folk, som bor kringspritt+ och avskilt bland folken i ditt rikes alla provinser;+ och deras lagar är olika alla andra folks, och kungens lagar rättar de sig inte efter,+ och det är inte tillbörligt för kungen att låta dem vara.  Om kungen finner för gott, må det då utfärdas en skrivelse att de skall tillintetgöras; och 10 000+ talenter silver* skall jag betala till dem som utför arbetet,+ så att det kan föras till kungens skattkammare.” 10  Då tog kungen av sin signetring+ från handen och gav den åt Haman,+ agagiten+ Hammedạtas son, han som hyste fiendskap mot judarna.+ 11  Och kungen sade till Haman: ”Silvret+ ges dig, också folket, så att du kan göra med det enligt det som är gott i dina ögon.”+ 12  Kungens sekreterare+ blev då tillkallade i första månaden, på trettonde dagen, och i enlighet med allt som Haman befallde blev det skrivet+ till kungens satraper och till ståthållarna i de olika provinserna+ och till furstarna över de olika folken, till varje provins med dess egen skrift+ och till varje folk på dess eget språk. Det blev skrivet i kung Ahasvẹros namn+ och förseglat med kungens signetring.+ 13  Och breven sändes* med kurirer+ till alla kungens provinser, om att man skulle förinta, dräpa och tillintetgöra alla judar, både unga män och gamla män, små barn och kvinnor, på en och samma dag,+ på trettonde dagen i tolfte månaden, det är månaden adar,+ och att man skulle ta byte från dem som plundringsgods.+ 14  En avskrift av skrivelsen, som skulle utfärdas som lag+ i varje provins,+ blev offentliggjord för alla folken, så att de skulle vara beredda på den dagen. 15  Kurirerna drog ut, påskyndade+ av kungens ord, och lagen utfärdades i borgen Susa.+ Och kungen och Haman satte sig ner för att dricka;+ men i staden Susa+ rådde förvirring.+

Fotnoter

Se not till Neh 2:1.
”pur”. Betyder ”lott”. ”Purim”, plur., blev namnet på den judiska högtid som firades i tolfte månaden enligt den religiösa kalendern. Se Tillägg 8B.
”adar”. Hebr.: ’adhạr. Detta namn på den tolfte månaden enligt judarnas religiösa kalender förekommer endast i Esr 6:15 och 8 gånger i Esters bok. Adar motsvarar senare hälften av februari och första hälften av mars. Se Tillägg 8B.
Omkr. 650 miljoner kr (77 070 000 $) med ett silverpris beräknat till omkr. 1:90 kr per g (7 $ per troy ounce).
”sändes”. Motsvaras i hebr. av en infinitivus absolutus, en verbform som inte anger vare sig tid el. person.