Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Ester 2:1–23

 Efter dessa händelser, när kung Ahasvẹros+ raseri hade lagt sig, kom han ihåg Vasti+ och vad hon hade gjort+ och vad som hade beslutats om henne.+  Då sade kungens medhjälpare, de som betjänade honom:+ ”Må man för kungens räkning söka upp+ unga kvinnor, jungfrur,+ med vackert utseende,  och må kungen förordna tillsyningsmän i sitt rikes alla provinser,+ och låt dem samla alla dessa unga kvinnor, jungfrur, med vackert utseende, till borgen+ Susa, till kvinnornas hus, under uppsikt av kungens eunuck+ Hegaj,+ som vaktar kvinnorna, och låt dem genomgå* massagebehandling.  Och den unga kvinna som behagar kungen skall vara drottning i Vastis ställe.”+ Och förslaget var gott i kungens ögon, och han gjorde så.  I borgen Susa+ fanns en judisk man, och hans namn var Mọrdokaj,+ son till Jair, son till Sịmei, son till Kis, en benjaminit,+  som hade förts i landsflykt+ från Jerusalem med dem* som fördes i landsflykt tillsammans med Jekọnja,*+ Judas kung, som Nebukadnẹssar,+ Babylons* kung, förde i landsflykt.  Och han blev fosterfar+ åt Hadạssa,* det är Ester, hans farbrors dotter,+ ty hon hade varken far eller mor; och den unga kvinnan hade skön gestalt och vackert utseende,+ och när hennes far och mor dog tog Mọrdokaj henne till sig som sin dotter.  Och när man hörde kungens ord och lag och när många unga kvinnor samlades i borgen Susa,+ under Hegajs+ uppsikt, hämtades också Ester till kungens hus, under uppsikt av Hegaj, som vaktade kvinnorna.  Och då den unga kvinnan behagade honom, vann hon hans tillgivenhet,*+ och han skyndade sig att ge henne de massagebehandlingar+ och den kost hon skulle ha och att ge henne sju utvalda unga kvinnor från kungens hus, och han flyttade henne och hennes unga kvinnor till den bästa delen av kvinnornas hus. 10  Ester hade inte berättat något om sitt folk+ och sina släktingar, ty Mọrdokaj hade befallt henne att hon inte skulle berätta något.+ 11  Och dag efter dag gick Mọrdokaj fram och tillbaka framför förgården till kvinnornas hus för att få veta hur det stod till med Ester och vad man gjorde med henne. 12  Och när turen kom till var och en av de unga kvinnorna att gå in till kung Ahasvẹros, sedan hon under tolv månader hade behandlats enligt förordningen för kvinnorna – ty så förlöpte dagarna med deras massage: sex månader med myrraolja+ och sex månader med balsamolja+ och med massage av kvinnorna – 13  då kom, under dessa förutsättningar, den unga kvinnan in till kungen. Allt som hon bad om gav man henne att ta med sig från kvinnornas hus till kungens hus.+ 14  På kvällen gick hon in och på morgonen återvände hon till kvinnornas andra hus, under uppsikt av kungens eunuck+ Sạasgas, som vaktade bihustrurna. Hon kom inte mer in till kungen, om inte kungen hade funnit behag i henne och hon hade blivit kallad vid namn.+ 15  Och när turen att gå in till kungen kom till Ester, dotter till Abihạjil, farbror till Mọrdokaj, som hade tagit henne till sig som sin dotter,+ begärde hon inget+ annat än det som kungens eunuck Hegaj,+ som vaktade kvinnorna, föreslog. (Under tiden vann Ester ständigt ynnest hos alla som såg henne.)+ 16  Och Ester hämtades till kung Ahasvẹros i hans kungliga hus i tionde månaden, det är månaden tebet,* under det sjunde året+ av hans regering. 17  Och kungen kom att älska Ester mer än alla de andra kvinnorna, ja, hon vann hans ynnest och tillgivenhet framför alla de andra jungfrurna.+ Han satte därför den kungliga huvudprydnaden på hennes huvud och gjorde henne till drottning+ i Vastis ställe. 18  Sedan höll kungen ett stort gästabud för alla sina furstar och sina tjänare – Esters gästabud; och han beviljade amnesti+ i provinserna, och han gav gåvor som det anstår en kung. 19  När nu jungfrur+ samlades för andra gången, satt Mọrdokaj i kungens port.+ 20  Ester berättade inte något om sina släktingar och sitt folk,+ alldeles som Mọrdokaj+ hade befallt henne;+ Ester gjorde som Mọrdokaj sade, alldeles som när hon var i hans vård.+ 21  I de dagarna, medan Mọrdokaj satt i kungens port, blev Bigtan och Teres, två av kungens hovfunktionärer, som var dörrvaktare, harmsna och sökte tillfälle att bära hand+ på kung Ahasvẹros. 22  Och Mọrdokaj fick kännedom om detta, och han berättade det omedelbart+ för drottning Ester. Ester i sin tur sade det till kungen i Mọrdokajs namn.+ 23  Så undersöktes saken och blev till sist uppklarad, och de båda hängdes upp+ på pålar.*+ I kungens närvaro blev detta sedan upptecknat i boken om dagarnas händelser.+

Fotnoter

”låt ... genomgå”. Motsvaras i hebr. av en infinitivus absolutus, en verbform som inte anger vare sig tid el. person.
”med dem”. Ordagr.: ”med det landsflyktiga (bortförda) folket”. Hebr.: ‛im-haggolạh.
”Jehojakin” i 2Ku 24:8; i Jer 22:24: ”Konja”.
”Babylons”, LXXVg; MSy: ”Babels”.
Betyder ”myrten”. Hebr.: Hadhassạh.
El.: ”hans lojala kärlek”.
”tebet”. Efter den babyloniska fångenskapen namnet på den tionde månaden enligt den religiösa kalendern. Se Tillägg 8B.
El.: ”stolpar”. Ordagr.: ”ett träd”, ”(ett stycke) trä”, M; lat.: patịbulo.