Ester 1:1–22

 Och det hände i Ahasvẹros*+ dagar* – den Ahasvẹros som regerade som kung över 127 provinser*+ från Indien* till Etiopien*  i de dagarna då kung Ahasvẹros satt på sin kungatron,+ som var i borgen*+ Susa,+  att han under det tredje året av sin regering höll ett gästabud+ för alla sina furstar och tjänare. Militärbefälhavarna i Persien+ och Medien,+ ädlingarna+ och furstarna i provinserna var samlade inför honom,+  och han visade sitt härliga kungarikes rikedom+ och sin storhets ära+ och skönhet under många dagar, 180 dagar.  Och när dessa dagar hade utlöpt, höll kungen ett gästabud under sju dagar för allt det folk som fanns i borgen Susa, för både stora och små, på förgården till kungapalatsets trädgård.  Där fanns linne, fin bomull och blått tyg,+ fasthållet med snören av fint lingarn och purpurrödfärgad ull+ i silverringar och på marmorpelare; där fanns divaner+ av guld och silver på ett golv av porfyr* och marmor och pärlemor och svart marmor.  Och vin serverades* i guldkärl;+ och kärlen var olika varandra, och det fanns stora mängder av det kungliga vinet,+ så som det anstår en kung.  Vid det tillfället var det ingen som tvingade någon att dricka enligt lagen, för så hade kungen befallt alla sina hovmästare, att de skulle rätta sig efter vars och ens önskan.  Också drottning Vasti+ höll ett gästabud för kvinnorna i det kungliga hus som tillhörde kung Ahasvẹros.* 10  På sjunde dagen, när kungens hjärta var upprymt av vinet,+ befallde han Mẹhuman, Bissẹta, Harbọna,+ Bigta och Abạgta, Setar och Karkas, de sju hovfunktionärer som var kung Ahasvẹros personliga tjänare,*+ 11  att de skulle föra drottning Vasti, iförd den kungliga huvudprydnaden, inför kungen för att visa folken och furstarna hennes skönhet, ty hon hade vackert utseende.+ 12  Men drottning Vasti vägrade+ att komma på kungens ord som framfördes genom hovfunktionärerna. Då blev kungen mycket harmsen, och hans raseri blossade upp inom honom.+ 13  Kungen sade då till de visa+ männen som hade kunskap om tiderna+ (ty på det sättet brukade kungens ärenden läggas fram för alla som var kunniga i lag och rätt, 14  och hans närmaste män var Karsẹna, Shetar, Admạta, Tarsis, Meres, Marsẹna och Mẹmukan, sju+ furstar i Persien och Medien, som hade tillträde till kungen*+ och som intog främsta platserna i kungariket): 15  ”Vad skall enligt lagen göras med drottning Vasti, eftersom hon inte har gjort det som kung Ahasvẹros befallde genom hovfunktionärerna?” 16  Då tog Mẹmukan+ till orda inför kungen och furstarna: ”Det är inte bara mot kungen som drottning Vasti har handlat orätt,+ utan mot alla furstar och mot alla folk som är i alla kung Ahasvẹros provinser. 17  Ty drottningens handlingssätt kommer att bli känt för alla hustrur, så att de ser med förakt+ på sina män,*+ när man säger: ’Kung Ahasvẹros befallde att man skulle föra drottning Vasti inför honom, men hon kom inte.’ 18  Och redan i dag kommer Persiens och Mediens furstinnor, som får höra om drottningens handlingssätt, att säga detsamma till alla kungens furstar, och det kommer att bli förakt och harm utan ände.+ 19  Om kungen finner för gott,+ låt då en kunglig förordning utgå från honom personligen, och låt den bli upptecknad bland Persiens och Mediens lagar,+ så att den inte kan återkallas,+ att Vasti inte får komma inför kung Ahasvẹros; och må kungen ge hennes kungliga värdighet åt en annan kvinna, en som är bättre än hon. 20  Och kungens påbud, det som han utfärdar, skall bli känt i hela hans rike (ty det är vidsträckt), och alla hustrur kommer att ge* ära+ åt sina män,+ både stora och små.” 21  Och förslaget var välbehagligt i kungens+ och furstarnas ögon, och kungen gjorde som Mẹmukan hade sagt 22  och sände skrivelser+ till alla kungens provinser, till varje provins+ med dess egen skrift och till varje folk på dess eget språk, om att varje man skulle handla som furste i sitt eget hus+ och tala sitt eget folks språk.

Fotnoter

”Artaxerxes”, LXX. Anses vara Xerxes I, son till Darius (Dareios) I (Darius den store), son till Hystaspes.
Se not till 1Mo 14:1, ”Nu skedde det i de dagar då”.
El.: ”domsrättsområden”, ”rättskipningsområden”. Hebr.: medhinạh (av verbet din, ”döma”); lat.: provịncias.
”från Indien”. Hebr.: meHọddu; grek.: apọ tēs Indikẹ̄s, ”från det indiska [landet]”; syr.: men Hudh; lat.: ab Ịndia.
”Etiopien”, Vg; MSy: ”Kush”.
El.: ”fästningen”.
En mycket hård bergart som ofta har mörkt purpurröd grundmassa med fältspatkristaller.
”vin serverades”. Ordagr.: ”[det var] ett givande att dricka”. Verbformen i hebr. uppfattas här som en infinitivus absolutus, som inte anger vare sig tid el. person.
”Artaxerxes”, LXX.
”som var ... personliga tjänare”. Ordagr.: ”de som betjänade ... person (ansikte)”. Hebr.: hamsharethịm ’eth-penẹ̄; grek.: tois diakọnois; lat.: qui in conspẹctu ... ministrạbant.
Ordagr.: ”som såg kungens ansikte”.
”sina (äkta) män”. El.: ”sina ägare (herrar)”. Hebr.: ba‛lēhẹn.
”det ... och alla hustrur kommer att ge”. Hi’ Wekhol-Hannashịm Jittenụ (hebr.) förefaller vara ett akrostikon, i vilket begynnelsebokstäverna i omvänd ordning bildar tetragrammet, יהוה (JHWH). I 3 hebr. hss har man på det här stället funnit att bokstäverna i Guds namn är skrivna med majuskler (stora bokstäver) på följande sätt: תנוי נשיםהכל־ו יאה. Det här är det första av fyra sådana akrostikon av namnet ”Jehova”, och i masora framhävs det genom att bokstäverna är skrivna med rött.