Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Esra 7:1–28

 Och efter dessa händelser, under den persiske kungen Artaxẹrxes+ regering, drog Esra+ upp – son till Serạja,+ son till Asạrja, son till Hilkịa,+  son till Sallum,+ son till Sadok, son till Ạhitub,+  son till Amạrja,+ son till Asạrja,+ son till Mẹrajot,+  son till Serạhja,+ son till Ussi,+ son till Bukki,+  son till Abisụa,+ son till Pịnehas,+ son till Eleạsar,+ son till Aron,+ den främste prästen*+  denne Esra drog upp från Babylon. Och han var en skicklig avskrivare+ av* Moses lag,+ som Jehova, Israels Gud, hade gett; och eftersom Jehovas, hans Guds, hand var över honom, gav kungen honom allt vad han begärde.+  Alltså drog några av Israels söner och av prästerna+ och leviterna+ och sångarna+ och portvaktarna+ och netinịmtjänarna+ upp till Jerusalem under kung Artaxẹrxes+ sjunde år.  Och han kom till Jerusalem i femte månaden, det vill säga under kungens sjunde år.  Ty han bestämde att man skulle dra upp från Babylon på första dagen i första månaden, och på första dagen i femte månaden kom han till Jerusalem, eftersom hans Guds goda hand var över honom.+ 10  Ty Esra hade gjort sitt hjärta berett+ att rådfråga Jehovas lag+ och att handla efter den+ och att undervisa+ i förordningar+ och rätt+ i Israel. 11  Och detta är en avskrift av det brev som kung Artaxẹrxes gav prästen Esra, avskrivaren,+ en avskrivare av* Jehovas buds ord och av hans förordningar till Israel: 12 * ”Artaxẹrxes,+ kungarnas kung,+ till prästen Esra, avskrivaren av himlens Guds+ lag: Din frid vare fullkomnad.+ Och nu: 13  Av mig utfärdas härmed en befallning+ om att var och en i mitt rike+ som tillhör Israels folk eller deras präster och leviter och som är villig att resa till Jerusalem med dig skall resa.+ 14  Eftersom det från kungen och hans sju rådgivare+ sändes ut en befallning om att göra efterforskningar+ angående Juda och Jerusalem i din Guds+ lag,+ som är i din hand, 15  och om att ta med det silver och det guld som kungen och hans rådgivare frivilligt har gett+ åt Israels Gud, som har sin boning i Jerusalem,+ 16  jämte allt det silver och det guld som du får i hela provinsen Babylon, tillsammans med gåvan från folket+ och prästerna som frivilligt ger till sin Guds hus,+ som är i Jerusalem – 17  därför skall du för dessa pengar omgående köpa tjurar,+ baggar,+ lamm+ och deras tillhörande sädesoffer+ och dryckesoffer,+ och du skall frambära dem på altaret i er Guds hus,+ som är i Jerusalem.+ 18  Och det du och dina bröder finner för gott att göra med resten av silvret och guldet,+ enligt er Guds vilja,+ det skall ni göra.+ 19  Och de kärl+ som man har gett dig för tjänsten i din Guds hus skall du överlämna i fullt antal inför Gud i Jerusalem.+ 20  Och resten av vad som behövs till din Guds hus, som det åligger dig att betala, skall du ta ut från kungens skattkammare.+ 21  Och jag, kung Artaxẹrxes, har utfärdat en befallning+ till alla skattmästare+ på andra sidan Floden+ om att allt som prästen Esra,+ avskrivaren av himlens Guds lag, begär av er, det skall omgående göras, 22  upp till 100 talenter*+ silver och 100 korer*+ vete och 100 bat*+ vin+ och 100 bat olja,+ och salt+ i obegränsad mängd. 23  Allt vad himlens Gud befaller+ skall med nitälskan+ göras för himlens Guds hus,+ så att inte vrede kommer över kungens rike och hans söner.+ 24  Och det görs känt för er angående alla prästerna+ och leviterna,+ musikerna,*+ dörrvaktarna,+ netinịmtjänarna+ och arbetarna vid detta Guds hus att varken skatt, avgifter+ eller tull+ får läggas på dem. 25  Och du, Esra, skall i enlighet med den vishet+ från din Gud som du äger insätta skiljemän och domare för att de skall döma+ allt folket som är på andra sidan Floden, ja, alla dem som känner din Guds lagar. Och den som inte har lärt känna dem skall ni undervisa.+ 26  Och var och en som inte handlar efter din Guds lag+ och kungens lag, över honom skall domen omgående verkställas, antingen den lyder på död+ eller förvisning+ eller penningböter+ eller fängelse.”* 27  Välsignad vare Jehova, våra förfäders Gud,+ som har ingett detta i kungens hjärta:+ att försköna+ Jehovas hus, som är i Jerusalem! 28  Och mig har han visat kärleksfull omtanke*+ inför kungen och hans rådgivare+ och i förbindelse med kungens alla mäktiga furstar. Och jag fattade mod, eftersom Jehovas, min Guds, hand+ var över mig, och jag samlade de överhuvuden ur Israel som skulle dra dit upp tillsammans med mig.

Fotnoter

”den främste prästen”. Ordagr.: ”huvudprästen”. Hebr.: hakkohẹn harọ’sh; Vg: ”prästen från början”.
El.: ”var skriftlärd, väl bevandrad i”.
El.: ”Esra, den skriftlärde, skriftlärd (kunnig) i fråga om”.
Den andra delen av Esras bok som är skriven på aram. börjar här och slutar med v. 26. Se not till 4:8.
Se not till 8:26.
En kor motsvarar omkr. 220 l.
En bat motsvarar omkr. 22 l. Se noter till Hes 45:11.
El.: ”sångarna [som sjöng till musikackompanjemang]”.
Den andra delen av Esras bok som är skriven på aram. slutar här. Se not till v. 12.
El.: ”lojal kärlek”.