Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Esra 5:1–17

 Och profeten Haggaj+ och Sakarja,+ sonson till Iddo,+ profeten, profeterade för judarna som var i Juda och Jerusalem, i Israels Guds namn,+ han som var över dem.+  Då trädde Serubbạbel,+ Seạltiels+ son,* och Jesụa,+ Jehosạdaks son, fram och började återuppbygga Guds hus, som var i Jerusalem; och Guds profeter var med dem+ och hjälpte dem.  Vid den tiden kom Tạttenaj,+ ståthållaren på andra sidan Floden,+ och Shẹtar-Bọsenaj och deras kolleger till dem, och detta är vad de sade till dem: ”Vem har utfärdat en befallning till er om att bygga detta hus och att färdigställa denna träkonstruktion?”*+  Sedan sade de* följande till dem: ”Vad är namnen på de kraftfulla män som bygger denna byggnad?”  Men judarnas Guds öga+ vilade på+ deras äldste,* och man hindrade dem inte, utan väntade till dess rapporten hade nått fram till Darịus och en officiell skrivelse angående detta hade sänts tillbaka.  Här är en avskrift+ av det brev som Tạttenaj,+ ståthållaren på andra sidan Floden,+ och Shẹtar-Bọsenaj+ och hans kolleger,+ underståthållarna som var på andra sidan Floden,* sände till kung Darịus;  de sände en redogörelse till honom, och det som stod skrivet i den var följande: ”Till kung Darịus: Var hälsad!*+  Må det bli känt för kungen att vi begav oss till provinsen+ Juda, till den store Gudens+ hus, och det håller på att byggas med stenblock* och med trävirke som läggs in i väggarna; och arbetet utförs med iver och går stadigt framåt under deras ledning.*  Sedan frågade vi de äldste där, och detta är vad vi sade till dem: ’Vem har utfärdat en befallning till er om att bygga detta hus och att färdigställa denna träkonstruktion?’+ 10  Och vi frågade dem också efter deras namn för att låta dig veta det och kunna skriva upp namnen på de kraftfulla män som står i spetsen för dem.+ 11  Och detta är det svar de gav oss: ’Vi är tjänare åt himlens och jordens Gud,+ och vi håller på att återuppbygga det hus som byggdes för många år sedan, det som en stor kung i Israel byggde och gjorde färdigt.+ 12  Men eftersom våra fäder gjorde himlens Gud vred,+ gav+ han dem i kaldén+ Nebukadnẹssars,+ Babylons kungs, hand, och han förstörde detta hus+ och förde folket i landsflykt till Babylon.+ 13  Men under Cyrus, Babylons* kungs, första år+ utfärdade kung Cyrus en befallning om att återuppbygga detta Guds hus.+ 14  Och de kärl+ av guld och silver som tillhört Guds hus och som Nebukadnẹssar hade tagit från templet som var i Jerusalem och fört till templet i Babylon,*+ dessa tog kung+ Cyrus från templet i Babylon, och de gavs åt Sesbạssar*+ – det är namnet på den som han gjorde till ståthållare.+ 15  Och han sade till honom: ”Ta dessa kärl.+ Gå i väg och sätt in dem i templet som är i Jerusalem och låt Guds hus bli återuppbyggt på sin plats.”+ 16  När denne Sesbạssar kom lade han grunden till Guds hus,+ som är i Jerusalem; och från den tiden intill nu håller det på att återuppbyggas, men det är inte färdigt.’+ 17  Och nu, om kungen finner för gott, må man göra efterforskningar+ i kungens skattkammare, som är där i Babylon, om det är så att en befallning+ utfärdades av kung Cyrus om att återuppbygga detta Guds hus i Jerusalem; och låt sedan meddela oss kungens beslut angående detta.”

Fotnoter

”Sealtiels son”. Aram.: bar-She’alti’ẹl. Jfr not till Mt 16:17.
”denna utrustning (inredning)”, LXX; Vg: ”dessa murar”.
”de”, LXXSy; MVg: ”vi”. Se v. 10.
Ordagr.: ”gamla (äldre) män”.
Dvs. Eufrat.
”Var hälsad!” Ordagr.: ”All frid!”
Ordagr.: ”stenar som rullas [på plats]”, dvs. stenar som var för tunga för att bäras.
Ordagr.: ”deras händer”.
”Babylons”, Vg; M: ”Babels”; Sy: ”Persiens”.
”till templet i Babylon”. Aram.: lehēkhelạ’ di Vavẹl; LXX: ”till kungens tempel”.
”Serubbabel” i 2:2; 3:8.