Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Esra 4:1–24

 När Judas och Benjamins motståndare+ hörde att landsflyktens+ söner höll på att bygga ett tempel åt Jehova, Israels Gud,  gick de till Serubbạbel+ och till överhuvudena+ för fädernehusen och sade till dem: ”Låt oss bygga tillsammans med er,+ för vi söker er Gud+ liksom ni, och åt honom har vi offrat ända sedan den assyriske kungen Esarhạddons+ dagar, han som förde oss upp hit.”+  Men Serubbạbel och Jesụa+ och resten av överhuvudena+ för Israels fädernehus sade till dem: ”Ni har ingenting med oss att göra,* när det gäller att bygga ett hus åt vår Gud,+ för vi själva skall tillsammans bygga åt Jehova, Israels Gud, alldeles som kung Cyrus,+ Persiens kung, har befallt oss.”  Därefter försvagade+ landets folk ständigt Judas folks händer och avskräckte dem från att bygga,+  och de lejde+ rådgivare mot dem för att omintetgöra deras planer, så länge Cyrus, Persiens kung, levde och ända tills Darịus,+ Persiens kung, började regera.  Och under Ahasvẹros regering, i början av hans regering, skrev de en anklagelse+ mot invånarna i Juda och Jerusalem.  Och i Artaxẹrxes dagar skrev Bislam, Mịtredat, Tạbeel och resten av hans kolleger till Artaxẹrxes, Persiens kung, och det som stod i brevet var skrivet med arameiska bokstäver och översatt till arameiska.+ 8 * Regeringsämbetsmannen Rehum och skrivaren Simsaj skrev ett brev mot Jerusalem till kung Artaxẹrxes med nedanstående innehåll.  Avsändare var* regeringsämbetsmannen Rehum+ och skrivaren Simsaj och resten av deras kolleger, domarna och underståthållarna på andra sidan Floden,*+ sekreterarna,+ folket från Erek,+ babylonierna,+ invånarna från Susa,*+ det vill säga elamiterna,+ 10  och resten av de nationer+ som den store och hedervärde Asenạppar*+ förde i landsflykt och lät bosätta sig i Samarias städer+ och de övriga på andra sidan Floden – och nu, 11  detta är en avskrift av det brev som de sände angående detta: ”Till kung Artaxẹrxes+ från dina tjänare, männen på andra sidan Floden: Och nu: 12  Må det bli känt för kungen att de judar som drog upp från dig hit till oss har kommit till Jerusalem. De är i färd med att bygga upp den upproriska och onda staden, och de håller på att färdigställa murarna+ och reparera grunderna. 13  Må det nu bli känt för kungen att om denna stad blir återuppbyggd och dess murar blir färdigställda, kommer de varken att ge skatt+ eller avgifter+ eller tull, och det kommer att medföra förlust för kungarnas skattkamrar.+ 14  Eftersom vi äter palatsets salt* och det inte är rätt av oss att se hur kungen blir berövad något, har vi sänt besked och gjort det känt för kungen, 15  för att man må göra efterforskningar i dina förfäders krönikor.+ Då kommer du att i dessa krönikor finna och erfara att denna stad är en upprorisk stad och en som vållar kungar och provinser förlust, och i den har det sedan forna dagar funnits folk som har gjort revolt. Av det skälet har denna stad blivit ödelagd.+ 16  Vi gör känt för kungen att om denna stad blir återuppbyggd och dess murar blir färdigställda, då kommer du inte att ha någon andel på andra sidan Floden.”*+ 17  Kungen sände besked till regeringsämbetsmannen Rehum+ och skrivaren Simsaj och resten av deras kolleger+ som bodde i Samaria och de övriga på andra sidan Floden: ”Var hälsade!*+ Och nu: 18  Den officiella skrivelse som ni har sänt oss* har blivit tydligt uppläst för mig. 19  Och jag har utfärdat en befallning, och man har gjort efterforskningar+ och funnit att denna stad sedan forna dagar har rest sig mot kungar, och i den har man gjort uppror och revolt.+ 20  Och det har varit starka kungar+ över Jerusalem, och de har regerat över hela området på andra sidan Floden,+ och skatt, avgifter och tull har getts åt dem.+ 21  Utfärda nu en befallning om att dessa kraftfulla män skall upphöra med arbetet, så att denna stad inte blir återuppbyggd förrän en befallning utfärdas av mig. 22  Se till att ni inte handlar försumligt i denna sak, så att skadan blir större, till förfång för kungarna.”+ 23  Sedan en avskrift av kung Artaxẹrxes officiella skrivelse nu hade lästs upp för Rehum+ och skrivaren Simsaj+ och deras kolleger,+ skyndade de till judarna i Jerusalem och hindrade dem med vapenmakt.*+ 24  Då upphörde arbetet på Guds hus, som var i Jerusalem, och det stod stilla till det andra året av den persiske kungen Darịus+ regering.

Fotnoter

Ordagr.: ”[Det är] inget för er och för oss”. Ett hebr. idiom. Se Tillägg 7B.
Texten i Esr 4:8–6:18 är skriven på aram.
”Avsändare var”. Ordagr.: ”Då”. Innebörden i M osäker; uppenbarligen saknas det ett verb här. LXX: ”Så har ... dömt”.
El.: ”och ämbetsmännen på andra stranden”.
”invånarna från (i) Susa (Susan)”. El.: ”susaniterna”.
El.: ”Osnappar”. Aram.: ’Osnappạr. Detta är en förkortad återgivning av namnet på den assyriske kungen Assurbanipal; liksom i persiskan, som inte har något l, har man i aram. ersatt l i slutet av namnet med ett r.
”äter ... salt”. I forna tider ett uttryck som betydde att man fick lön för en utförd tjänst.
Dvs. Eufrat.
Ordagr.: ”Frid! (Fred!)” Aram.: shelm, en inledande hälsning.
”oss”, majestätsplural, använt i likhet med hur en författare el. redaktion i dag kan omtala sig själv i böcker och tidningar.
El.: ”med en här”. Ordagr.: ”med arm och styrka”.