Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Esra 2:1–70

 Och detta är provinsens* söner+ som drog upp från de landsflyktigas+ fångenskap, de som Nebukadnẹssar, Babylons kung, hade fört i landsflykt+ till Babylon och som senare återvände+ till Jerusalem och Juda,+ var och en till sin egen stad,  de som kom tillsammans med Serubbạbel,+ Jesụa,*+ Nehẹmja, Serạja,*+ Reelạja,* Mọrdokaj, Bilsan, Mispar,* Bigvaj, Rehum,* Baạnah. Antalet män av Israels folk:  Paros+ söner: 2 172;  Sefạtjas+ söner: 372;  Arahs+ söner: 775;  Pahat-Moabs*+ söner, av Jesụas och Joabs+ söner: 2 812;  Elams+ söner: 1 254;  Sattus+ söner: 945;  Sakkajs+ söner: 760; 10  Banis*+ söner: 642; 11  Bẹbais+ söner: 623; 12  Asgads+ söner: 1 222; 13  Adonịkams+ söner: 666; 14  Bigvajs+ söner: 2 056; 15  Adins+ söner: 454; 16  Aters+ söner, av Hiskia: 98; 17  Besajs+ söner: 323; 18  Joras* söner: 112; 19  Hasums+ söner: 223; 20  Gibbars*+ söner: 95; 21  Betlehems+ söner: 123; 22  männen från Netọfa:+ 56; 23  männen från Ạnatot:+ 128; 24  Ạsmavets+ söner: 42; 25  Kịrjat-Jẹarims,+ Kefịras och Bẹerots söner: 743; 26  Ramas+ och Gebas+ söner: 621; 27  männen från Mikmas:+ 122; 28  männen från Betel+ och Aj:+ 223; 29  Nebos+ söner:* 52; 30  Magbis söner: 156; 31  den andre Elams+ söner: 1 254; 32  Harims+ söner: 320; 33  Lods,+ Hadids+ och Onos+ söner: 725; 34  Jerikos+ söner: 345; 35  Senạas+ söner: 3 630. 36  Prästerna:+ Jedạjas+ söner av Jesụas+ hus: 973; 37  Immers+ söner: 1 052; 38  Pashurs+ söner: 1 247; 39  Harims+ söner: 1 017. 40  Leviterna:+ Jesụas+ och Kạdmiels+ söner, av Hodạvjas+ söner: 74. 41  Sångarna, Asafs+ söner: 128. 42  Portvaktarnas söner, Sallums+ söner, Aters+ söner, Talmons+ söner, Akkubs+ söner, Hatịtas+ söner, Sọbais söner: sammanlagt 139. 43  Netinịmtjänarna:*+ Sihas söner, Hasụfas söner, Tạbbaots+ söner, 44  Keros söner, Siạhas söner, Padons+ söner, 45  Lebạnas söner, Hagạbas söner, Akkubs söner, 46  Hagabs söner, Salmajs+ söner, Hanans söner, 47  Giddels söner, Gahars+ söner, Reạjas söner, 48  Resins+ söner, Nekọdas söner, Gassams söner, 49  Ussas söner, Pasẹas+ söner, Besajs söner, 50  Asnas söner, meuniternas söner, Nẹfusims+ söner; 51  Bakbuks söner, Hakụfas söner, Harhurs+ söner, 52  Basluts söner, Mehịdas söner, Harsas+ söner, 53  Barkos söner, Sisẹras söner, Temahs+ söner, 54  Nesịas söner, Hatịfas+ söner. 55  Salomos tjänares+ söner: Sotajs söner, Sọferets söner, Perụdas+ söner, 56  Jaạlahs söner, Darkons söner, Giddels+ söner, 57  Sefạtjas söner, Hattils söner, Pọkeret-Hassebạjims söner, Amis+ söner. 58  Netinịmtjänarna+ och Salomos tjänares söner var sammanlagt 392.+ 59  Och detta var de som drog upp från Tel-Mela, Tel-Harsa, Kẹrub, Addon och Immer men som inte kunde uppge sitt fädernehus och sin härkomst,*+ huruvida de härstammade från Israel: 60  Delạjas söner, Tobịas söner, Nekọdas+ söner: 652. 61  Och av prästernas+ söner: Habạjas söner, Hakkos+ söner, Barsịllajs+ söner, han som tog en av gileaditen Barsịllajs+ döttrar till hustru och blev uppkallad efter deras namn. 62  Dessa sökte efter sitt släktregister för att offentligt fastställa sin härstamning, men de fann inte sig själva uppskrivna, så de blev utestängda från prästadömet som orena.+ 63  Därför sade tirshạtan*+ till dem att de inte fick äta+ av det högheliga, förrän en präst trädde fram med urịm+ och tummịm.* 64  Hela församlingen* sammanräknad+ utgjorde 42 360,+ 65  förutom deras slavar och slavinnor som var 7 337; och de hade 200 sångare+ och sångerskor. 66  Deras hästar var 736, deras mulor 245,+ 67  deras kameler 435, deras åsnor 6 720.+ 68  Och några av överhuvudena+ för fädernehusen+ gav frivilliga+ gåvor till den sanne Gudens hus när de kom till Jehovas hus,+ som var i Jerusalem,+ för att det skulle resas på sin plats.+ 69  Efter sin förmåga gav de guld+ till förråden för arbetet, 61 000 drakmer,* och silver,+ 5 000 minor,* och 100 prästklädnader.+ 70  Och prästerna och leviterna och några av folket+ och sångarna och portvaktarna och netinịmtjänarna bosatte sig i sina städer och hela Israel i sina städer.+

Fotnoter

El.: ”domsrättsområdets”, ”rättskipningsområdets”. Hebr.: hammedhinạh (av verbet din, ”döma”); lat.: provịnciae.
”Jesua”. Hebr.: Jeshụa‛; i Hag 1:1 och Sak 3:1: ”Josua”; LXX: ”Jesus”.
”Asarja” i Neh 7:7.
”Raamja” i Neh 7:7.
”Misperet” i Neh 7:7.
”Nehum” i Neh 7:7.
Pahat-Moab betyder ”Moabs ståthållare”.
”Binnujs” i Neh 7:15.
”Harifs” i Neh 7:24.
”Gibeons” i Neh 7:25.
”männen från det andra Nebo” i Neh 7:33.
”Netinimtjänarna”. El.: ”Tempelslavarna”. Ordagr.: ”De som har blivit givna”. Hebr.: hanNethinịm. Jfr not till 4Mo 3:9.
Ordagr.: ”säd”.
”tirshatan”. Hebr.: hatTirshạtha’, persisk titel för ståthållaren i en provins.
Se not till 2Mo 28:30, ”urim och tummim”.
”Hela församlingen”. Hebr.: kol-haqqahạl; grek.: pạsa ... hē ekklēsịa.
En drakma beräknas i allmänhet vara av samma värde som den persiska gulddariken, som vägde omkr. 8,4 g. Inte att förväxla med den drakma som nämns i de grekiska skrifterna.
En mina vägde omkr. 570 g. Inte att förväxla med den mina som nämns i de grekiska skrifterna.