Efesierna 6:1–24

 Ni barn, var lydiga mot* era föräldrar+ i gemenskap+ med Herren,* för detta är rätt:+  ”Ära din far och din mor”;+ det är det första budet med ett löfte:+  ”så att det går dig väl och du får leva en lång tid på jorden”.+  Och ni fäder, irritera inte* era barn,+ utan fortsätt att uppfostra dem+ i Jehovas* tuktan+ och allvarliga förmaning.*+  Ni slavar, var lydiga mot dem som är era herrar i köttslig mening,+ med fruktan och bävan+ i era hjärtans uppriktighet, såsom för Kristus,  inte med ögontjänst såsom några som vill behaga människor,+ utan såsom Kristi slavar, som av hela sin själ gör Guds vilja.+  Tjäna som slavar med välvilligt sinne, såsom åt Jehova*+ och inte åt människor,  eftersom ni vet att det goda var och en gör, det skall han få igen från Jehova,*+ vare sig han är slav eller fri.+  Och ni herrar, fortsätt att göra detsamma mot dem, och sluta upp med att hota,+ eftersom ni vet att han som är Herre+ över både dem och er är i himlarna, och hos honom finns ingen partiskhet.+ 10  Slutligen, fortsätt att hämta kraft+ i Herren och i hans styrkas makt.+ 11  Ta på er den fullständiga vapenrustningen+ från Gud, så att ni kan stå fasta mot Djävulens listiga anslag;*+ 12  ty vi har inte en kamp+ mot blod och kött, utan mot regeringarna,+ mot myndigheterna,+ mot världshärskarna*+ i detta mörker, mot de onda andemakterna+ i de himmelska regionerna. 13  Ta därför upp den fullständiga vapenrustningen* från Gud,+ för att ni skall kunna stå emot på den onda dagen och stå fasta,+ sedan ni har utfört allting grundligt. 14  Stå därför fasta, med sanningen+ spänd som ett bälte kring era höfter,+ och ha på er rättfärdighetens bröstpansar,+ 15  och ha som skor på era fötter+ den utrustning* som hör fridens goda nyheter till.*+ 16  Ta framför allt upp trons+ stora sköld, med vilken ni kan släcka alla den ondes brinnande pilar.+ 17  Ta också emot räddningens hjälm+ och andens+ svärd,+ det vill säga Guds ord,+ 18  medan ni med varje form av bön+ och ödmjuk anhållan fortsätter att be i anden+ vid varje tillfälle. Och håll er därför vakna med all ihärdighet och med ödmjuk bön för alla de heliga. 19  Be också för mig, att förmåga att tala+ ges mig när jag öppnar min mun, till att med frimodighet+ göra de goda nyheternas heliga hemlighet känd,+ 20  för vilka jag verkar som en ambassadör+ i kedjor, så att jag i förbindelse med dem kan tala frimodigt,* så som jag bör tala.+ 21  För att ni nu också skall veta något om mina förhållanden, om hur jag har det, skall Tykikos,+ en älskad broder och trogen tjänare i Herren, göra allt känt för er.+ 22  Jag sänder honom nu till er just i detta syfte, så att ni kan få veta något om det som har med oss att göra och så att han kan trösta era hjärtan.+ 23  Må bröderna ha frid och kärlek med tro från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. 24  Må den oförtjänta omtanken+ vara med alla som älskar vår Herre Jesus Kristus i oförgänglighet.

Fotnoter

El.: ”fortsätt att lyda”.
”i gemenskap med Herren”, P46אADcVgSyh,pArm; saknas i BD*.
El.: ”reta (provocera) inte ... till vrede”.
Se Tillägg 1D.
”allvarliga förmaning”. El.: ”formning (vägledning) av sinnet”. Ordagr.: ”ingivande i sinnet”.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
”listiga anslag”. El.: ”sluga handlingar”, ”lömska angrepp”, ”ränker”. Grek.: methodịas; lat.: insịdias.
El.: ”världsbehärskarna”. Grek.: tous kosmokrạtoras, ”kosmokraterna”, ”de världsmäktiga”.
”den fullständiga vapenrustningen”. Grek.: tēn panoplịan; lat.: armatụram.
”utrustning”. Ordagr.: ”beredskap”. Grek.: hetoimasịai, av hetoimasịa, ”det att vara (för)beredd (redo, rustad)”.
El.: ”och ha fötterna skodda med fridens goda nyheters utrustning (beredskap)”.
El.: ”tala fritt och öppet”.