Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Efesierna 4:1–32

 Jag, fången+ i Herren, bönfaller er därför att vandra värdigt+ den kallelse varmed ni blev kallade,+  med all ödmjukhet+ och mildhet, med tålamod,+ i det ni har fördrag med varandra i kärlek+  och ivrigt strävar efter att bevara andens enhet i fridens sammanhållande band.+  Det är en enda kropp+ och en enda ande,+ alldeles som ni också blev kallade i det enda hopp+ som hör er kallelse till;  en enda Herre,+ en enda tro,+ ett enda dop;+  en enda Gud+ och allas Fader, som är över alla och genom alla och i alla.  Men åt var och en av oss gavs det oförtjänt omtanke+ i enlighet med hur Kristus mätte ut den fria gåvan.+  Därför säger han:* ”När han steg upp i höjden förde han bort fångar; han gav gåvor i form av människor.”*+  Men uttrycket ”han steg upp”,+ vad betyder det om inte att han också steg ner till de lägre regionerna, det vill säga jorden?+ 10  Just den som steg ner är också den som steg upp+ högt över alla himlar,+ för att han skulle ge fullhet+ åt allting.* 11  Och han gav några som apostlar,+ några som profeter,+ några som evangelieförkunnare,*+ några som herdar och lärare,+ 12  i avsikt att föra de heliga till rätta+ igen,* för tjänsteverksamhet, för uppbyggande av Kristi kropp,+ 13  tills vi alla når fram till enheten i tron och i den exakta kunskapen om Guds Son, till en fullvuxen+ mans ställning, till det mått av kroppslig resning som hör Kristi fullhet till;+ 14  för att vi inte längre skall vara spädbarn, som kastas av och an+ liksom av vågor och förs hit och dit av varje lärdomsvind+ genom människors knep,+ genom slughet i att finna medel till förvillelse. 15  Låt oss i stället, i det vi talar sanningen,*+ genom kärlek växa upp+ i alla avseenden till honom som är huvudet,+ Kristus. 16  Det är från honom som hela kroppen,+ genom att vara harmoniskt sammanfogad och danad att samarbeta* med hjälp av varje led som ger vad som behövs, i enlighet med det sätt på vilket varje särskild kroppsdel i tillbörligt mått fungerar, bidrar till kroppens växt, så att den bygger upp sig själv i kärlek.+ 17  Detta säger jag därför och betygar i Herren: vandra inte längre som folk av nationerna+ vandrar i sina sinnens fruktlöshet,+ 18  så länge de är i mörker vad sinnet angår+ och utestängda*+ från det liv som hör Gud till, på grund av den okunnighet+ som är i dem, på grund av deras hjärtans känslolöshet.+ 19  Eftersom de har förlorat all moralisk känsla,+ har de hängett sig åt tygellöshet*+ för att i girighet+ bedriva allt slags orenhet.*+ 20  Men ni har inte fått lära att det var så Kristus var,+ 21  såvida ni nu har hört honom och blivit undervisade genom honom,+ alldeles som sanning+ är i Jesus, 22  att ni skall lägga bort den gamla personligheten,+ som svarar mot ert tidigare uppförande och som fördärvas+ enligt sina bedrägliga begär,+ 23  och att ni skall förnyas i den kraft som påverkar ert sinne*+ 24  och skall ta på+ er den nya personligheten+ som blev skapad+ enligt Guds vilja i sann rättfärdighet+ och lojalitet. 25  Därför, när ni nu har lagt bort lögnen,+ så tala sanning var och en av er med sin nästa,+ eftersom vi är lemmar som tillhör varandra.+ 26  Vredgas,* men synda ändå inte;+ låt inte solen gå ner medan ni är i ett uppretat tillstånd;+ 27  ge inte heller Djävulen rum.*+ 28  Må den som stjäl inte stjäla mer+ utan i stället arbeta hårt och med sina händer utföra gott arbete,+ så att han kan ha något att dela ut åt den som behöver.+ 29  Låt inte något ruttet tal gå ut ur er mun,+ utan det slags tal som är gott och tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det kan vara välgörande för dem som hör på.+ 30  Och bedröva inte* Guds heliga ande,+ med vilken ni har blivit märkta som med ett sigill+ för en dag av frigörelse genom en lösen.+ 31  Låt all illvillig bitterhet+ och häftighet och vrede och allt skrikande och skymfande+ skaffas bort ifrån er, tillsammans med all ondska.+ 32  Men bli omtänksamma+ mot varandra, ömt medlidsamma,+ och förlåt varandra villigt, alldeles som Gud också genom Kristus villigt har förlåtit er.+

Fotnoter

El.: ”heter det”.
”gav gåvor i form av (bestående av) människor”, i överensstämmelse med Ps 68:18 [68:19, M; 67:19, LXX]. Ordagr.: ”gav människorna gåvor”.
El.: ”skulle fullända (uppfylla) allt”.
El.: ”missionärer”. Grek.: euaggelistạs; lat.: evangelịstas.
El.: ”att bringa ... i ordning (i rätt tillstånd) igen”. Se not till 2 Kor. 13:9.
El.: ”vi håller fast vid sanningen”, ”vi är sannfärdiga”.
Ordagr.: ”och gjord till att gå tillsammans”.
El.: ”främmande”.
”åt tygellöshet”. Grek.: tēi aselgeiai, dativ sing. Se not till Gal 5:19, ”tygellöshet”.
Se not till Gal 5:19, ”orenhet”.
El.: ”i ert sinnes drivkraft”. Ordagr.: ”till ert sinnes ande”.
Ordagr.: ”Låt er ständigt göras vreda”.
El.: ”tillfälle”.
El.: ”Och vålla inte ... sorg”.