Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Efesierna 1:1–23

 Paulus, en Kristi Jesu apostel+ genom Guds vilja,+ till de heliga som är i Ẹfesos* och de troende och trofasta+ i gemenskap+ med Kristus Jesus:  Må ni röna oförtjänt omtanke+ och frid+ från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.  Välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader,+ ty han har välsignat oss+ med varje andlig välsignelse i de himmelska regionerna+ i gemenskap med Kristus,  alldeles som han utvalde+ oss i gemenskap med honom före världens grundläggning,*+ för att vi skulle vara heliga och oklanderliga+ inför honom i kärlek.+  Ty han har förutbestämt*+ oss till adoption+ genom Jesus Kristus som söner+ åt sig själv, i överensstämmelse med sin viljas beslut,+  till pris+ för sin härliga oförtjänta omtanke,+ som han välvilligt har skänkt oss genom sin älskade.+  Med hjälp av honom har vi frigörelsen genom en lösen genom hans blod,+ ja, förlåtelsen+ för våra överträdelser, efter hans oförtjänta omtankes rikedom.+  Denna lät han överflöda gentemot oss i all vishet+ och sunt förstånd,  i det* han gjorde sin viljas heliga hemlighet+ känd för oss. Den är i överensstämmelse med det som han har beslutat, det som han själv har föresatt sig+ 10  med avseende på en förvaltning*+ vid de fastställda tidernas fullbordan,+ nämligen att sammanfatta+ allt igen* i Kristus,+ det som är i himlarna+ och det som är på jorden,+ ja, i honom; 11  och i gemenskap med honom angavs vi också som arvingar,+ i det att vi var förutbestämda enligt den avsikt* han har som utför allt enligt vad hans vilja tillråder,+ 12  för att vi skulle tjäna till pris för hans härlighet,+ vi som har varit de första att hoppas* på Kristus.+ 13  Men också ni satte ert hopp till honom sedan ni hört sanningens ord,+ de goda nyheterna om er räddning.+ Genom honom blev också ni, sedan ni kommit till tro,* märkta med den utlovade heliga anden+ som med ett sigill,+ 14  den som* är ett förskott*+ på vårt arv,+ för att Guds särskilda egendom*+ skall kunna frigöras genom en lösen,+ till hans härliga pris. 15  Det är därför som inte heller jag, sedan jag har hört om den tro ni har på Herren Jesus och gentemot alla de heliga,+ 16  upphör att tacka Gud för er. Jag fortsätter att nämna er i mina böner+ och ber 17  att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, må ge er en ande av vishet+ och av uppenbarelse* i fråga om den exakta kunskapen om honom+ 18  och att ni, då ert hjärtas ögon+ har blivit upplysta,+ må veta vad det hopp+ är som han har kallat er till, vad den härliga rikedom+ är som han har i beredskap som arv åt* de heliga+ 19  och vad hans krafts+ överväldigande storhet är gentemot oss som tror. Den är i överensstämmelse med den verksamhet+ som hans styrkas makt utför, 20  den styrka som han verkade med i Kristi fall när han väckte upp honom från de döda+ och satte honom på sin högra sida+ i de himmelska regionerna,+ 21  högt över varje regering och myndighet och makt och herradöme+ och varje namn som nämns,+ inte bara i denna tingens ordning,*+ utan också i den som skall komma.+ 22  Han lade också allting under hans fötter+ och gjorde honom till huvud över allting+ åt församlingen, 23  som är hans kropp,+ fullheten+ av honom som uppfyller allt i alla.+

Fotnoter

”i Efesos”, אcABcDVgSyh,p; saknas i P46א*B*.
Ordagr.: ”nedkastande (nedläggande) [av säd]”. Grek.: katabolẹ̄s.
El.: ”och oklanderliga inför honom. Ty i kärlek (5) har han förutbestämt”.
”i det”. El.: ”och”.
Ordagr.: ”en hushållning”, ”en förvaltning av ett hus(håll)”. Grek.: oikonomịan; lat.: dispensatiọnem. Se not till Lu 12:42.
”att sammanfatta ... igen”. Enl. J. H. Thayers A Greek-English Lexicon of the New Testament, 4:e uppl. (1901), sid. 39: ”att samla ... för (under) sig igen”.
El.: ”föresats”.
El.: ”vi som förut (på förhand) har hoppats”.
El.: ”Sedan ni kommit till tro på honom, blev också ni”.
”den som”, P46AB(grek.: ho, neutr.); אD(grek.: hos, mask.)Vg: ”han som”.
El.: ”en handpenning”. Grek.: arrabọ̄n; J18,22(hebr.): ‛eravọ̄n. Se not till 2Kor 1:22.
”Guds särskilda egendom”. Ordagr.: ”egendomen”.
Ordagr.: ”avtäckande (avslöjande)”. Grek.: apokalỵpseōs.
”som han har i beredskap som arv åt”. El.: ”som han ärver i”.
”tingens ordning”. El.: ”tidsålder”. Grek.: aiọ̄ni; lat.: saeculo; J17,18,22(hebr.): ba‛ōlạm hazzẹh, ”i denna tingens ordning”.