Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Domarboken 5:1–31

 Och på den dagen sjöng Debora+ och Barak,+ Abịnoams son,+ denna sång:+   ”För att man i Israel lät håret hänga löst för krig,för att folket frivilligt erbjöd sig+– välsigna Jehova.+   Hör, ni kungar;+ lyssna, ni höga ämbetsmän:Jag vill sjunga, sjunga till Jehovas ära.Jag vill spela och sjunga till Jehovas, Israels Guds,+ ära.+   Jehova, när du drog ut från Seir,+när du skred fram från Edoms marker,+gungade jorden,+ ja, himlen dröp,+ja, molnen dröp av vatten.   Berg flöt bort* för Jehovas ansikte,+detta Sinai+ för Jehovas, Israels Guds,+ ansikte.+   I Samgars+ dagar, Anats sons,i Jaels+ dagar, låg vägarna öde,*och de vägfarande färdades på krokiga stigar.+   Invånare på öppna landet fanns inte mer, fanns inte mer i Israel,+förrän jag, Debora,+ trädde fram,förrän jag trädde fram som en mor i Israel.+   De valde nya gudar åt sig.+Då var det krig* i portarna.*+Inte en sköld, inte en lans fanns att sebland fyrtio tusen i Israel.+   Mitt hjärta är med Israels befälhavare,+vilka frivilligt erbjöd sig bland folket.+Välsigna Jehova.+ 10  Ni som rider på gulröda åsninnor,+ni som sitter på kostbara mattor*och ni som vandrar på vägen,tänk efter!+ 11  Det hördes röster från dem som delar ut vatten vid rännorna där vattnet hämtas upp;+där besjöng de Jehovas rättfärdiga gärningar,+de rättfärdiga gärningarna bland hans invånare på öppna landet i Israel.Då begav sig Jehovas folk ner till portarna. 12  Vakna, vakna, Debora;+vakna, vakna, stäm upp en sång!+Res dig, Barak,+ och för bort dina fångar,* du Abịnoams son!+ 13  Då drog de överlevande ner till stormännen;Jehovas folk drog ner till mig mot de väldiga. 14  Från Efraim, deras rot, drog de ner på lågslätten,*+de följde* dig, Benjamin, bland dina folk.Från Makir+ drog befälhavarna ner,och från Sẹbulon de som hanterar en skrivares utrustning.+ 15  Och furstarna i Isạskar+ var med Debora,och som Isạskar, så var Barak.+Ut på lågslätten sändes han till fots.+Bland Rubens avdelningar var hjärtats överväganden* stora.+ 16  Varför satt du mellan de två sadelpåsarna,för att lyssna till tonerna av pipspel för hjordarna?+För Rubens avdelningar var hjärtats överväganden stora.+ 17  Gịlead var kvar i sin boning på andra sidan Jordan;+och Dan, varför bodde han under tiden på skeppen?+Aser satt sysslolös vid havsstranden,och vid sina landstigningsplatser hade han sin boning.+ 18  Sẹbulon var ett folk som föraktade sina själar ända till döds;+även Nạftali,+ på fältets höjder.+ 19  Kungar kom, de stred;då stred Kạnaans kungar+i Tạanak+ vid Megịddos+ vatten.Inget silver tog de som byte.+ 20  Från himlen stred stjärnorna,+från sina banor stred de mot Sisẹra. 21  Regnfloden Kison sköljde bort dem,+regnfloden från forna dagar,* regnfloden Kison.+Du trampade ner styrka,+ o min själ. 22  Då stampade hästarnas hovar+på grund av hans hingstars galopperande, galopperande. 23  ’Förbanna+ Meros’, sade Jehovas ängel,+’förbanna dess invånare oupphörligt,ty de kom inte Jehova till hjälp,Jehova till hjälp med de väldiga.’ 24  Den mest välsignade bland kvinnor är Jael,+ keniten+ Hebers hustru,den mest välsignade bland kvinnor i tält.+ 25  Han bad om vatten, hon gav honom mjölk;i stormäns gästabudsskål bar hon fram tjockmjölk.+ 26  Sin hand sträckte hon ut efter tältpluggen,och sin högra hand efter de strängt arbetandes hammare.+Och hon använde hammaren mot Sisẹra, hon genomborrade hans huvud,+och hon spräckte och högg sönder hans tinning. 27  Mellan hennes fötter sjönk han ihop, föll han, låg han;mellan hennes fötter sjönk han ihop, föll han;där han sjönk ihop, där föll han övervunnen.+ 28  Ut genom fönstret blickade Sisẹras mor,hon spejade* ut genom gallret:+’Varför dröjer hans stridsvagn att komma?+Varför är hovslagen från hans vagnshästar så sena?’+ 29  De visa bland hennes förnäma damer*+ svarade henne,ja, också hon gav sig själv svar med sina egna ord: 30  ’Skulle de inte finna, skulle de inte dela byte,+ett moderssköte – två moderssköten* åt varje vapenför man,+färgade tyger som byte åt Sisẹra, färgade tyger som byte,en broderad klädnad, färgat tyg, två broderade klädnaderom halsen på dem som tar byte?’* 31  Så må alla dina fiender förgås,+ Jehova,men de som älskar dig*+ må vara som solen när den går upp i sin kraft.”+ Landet hade sedan ro i fyrtio år.+

Fotnoter

”flöt bort”. El.: ”bävade”. Vg: ”flöt bort”; TSy: ”bävade”; LXX: ”skakades (förmåddes att vackla)”.
El.: ”fanns inga vägar mer”. Ordagr.: ”upphörde vägarna”, dvs. upphörde att vara vägar på grund av att de inte användes el. underhölls.
Innebörden i M osäker.
”Då stred härskarnas (furstarnas) städer”, LXXB.
Innebörden i M osäker; LXXBVg: ”sitter till doms”.
El.: ”din fångna skara”, ”din fångenskap”, ett ord i sing. använt i kollektiv betydelse.
”på lågslätten”, LXXATh; MLXXBVg: ”i Amalek”.
”de följde”. El.: ”efter”.
”överväganden”, som i v. 16; M: ”förordningar”.
”regnfloden från forna dagar”. El.: ”angreppens regnflod”. Hebr.: nạchal qedhumịm; innebörden i qedhumịm osäker; LXXB: ”den gamla vinterbäcken”; Vg: ”regnfloden Kadumim”.
”spejade”, T; M: ”klagade”.
El.: ”hennes furstinnor”. Hebr.: sarōthẹjha.
Soldatuttryck om kvinnor som tagits som krigsbyte.
”för en drottnings (kungagemåls) hals”, genom ändring av en hebr. bokstav; ”för min hals som byte” el. ”för hans hals som byte”, genom andra smärre ändringar av M.
”dig”, SyVg; MLXX: ”honom”.