Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Domarboken 13:1–25

13  Och Israels söner gjorde åter det som var ont i Jehovas ögon,+ så att Jehova gav dem i filistéernas+ hand i fyrtio år.  Nu fanns det en man från Sora,+ av daniternas+ släkt, och hans namn var Manọa.+ Och hans hustru var ofruktsam och hade inte fött något barn.+  Efter en tid visade sig Jehovas ängel för kvinnan+ och sade till henne: ”Se nu, du är ofruktsam och har inte fött något barn. Men du kommer att bli havande och föda en son.+  Och nu ber jag dig, ta dig i akt och drick inte vin eller starka drycker,+ och ät inte något orent.+  Ty se, du kommer att bli havande* och föda en son, och ingen rakkniv får komma på hans huvud,+ ty pojken* skall vara en Guds nasir+ alltifrån moderlivet;+ och han är den som skall ta ledningen i att rädda Israel ur filistéernas hand.”+  Sedan gick kvinnan in och sade till sin man: ”Det kom en man från den sanne Guden till mig, och han såg ut som en ängel från den sanne Guden;+ hans utseende ingav mycken fruktan.+ Och jag frågade honom inte varifrån han kom, och han talade inte om sitt namn för mig.+  Men han sade till mig: ’Se! Du kommer att bli havande och föda en son.+ Och nu, drick inte vin eller starka drycker, och ät inte något orent, ty pojken skall vara en Guds nasir alltifrån moderlivet ända till sin dödsdag.’”+  Då bad Manọa enträget till Jehova och sade: ”Förlåt mig, Jehova.*+ Jag ber dig: Den sanne Gudens man som du just sände, låt honom komma till oss igen och lära+ oss hur vi skall göra med pojken som skall födas.”+  Då lyssnade den sanne Guden till Manọas röst,+ och den sanne Gudens ängel kom till kvinnan igen, medan hon satt ute på åkern, men hennes man Manọa var inte hos henne. 10  Genast skyndade sig kvinnan och sprang och berättade det för sin man+ och sade till honom: ”Se! Den man som kom till mig häromdagen har visat sig för mig.”+ 11  Då reste sig Manọa och följde med* sin hustru och kom till mannen och sade till honom: ”Är du den man som talade till kvinnan?”+ Han svarade: ”Det är jag.” 12  Då sade Manọa: ”Må nu dina ord bli verklighet. Vad skall bli pojkens levnadssätt och hans arbete?”+ 13  Jehovas ängel sade då till Manọa: ”Allt som jag nämnde för kvinnan skall hon avhålla sig från.+ 14  Inget av det som utgår från vinstocken får hon äta, och vin eller starka drycker får hon inte dricka,+ och inget orent av något slag får hon äta.+ Allt som jag har befallt henne måste hon rätta sig efter.”+ 15  Manọa sade nu till Jehovas ängel: ”Jag ber dig, låt oss få hålla dig kvar och tillreda en killing åt dig.”+ 16  Men Jehovas ängel sade till Manọa: ”Om du håller mig kvar, kommer jag inte att äta av ditt bröd; men om du vill frambära ett brännoffer åt Jehova,+ kan du offra det.” Manọa visste nämligen inte att det var Jehovas ängel. 17  Sedan sade Manọa till Jehovas ängel: ”Vad är ditt namn?+ Vi vill ära dig när ditt ord blir verklighet.” 18  Men Jehovas ängel sade till honom: ”Varför frågar du då efter mitt namn, när det är ett underbart namn?” 19  Så tog Manọa killingen och sädesoffret och offrade det på klippan åt Jehova.+ Och Han lät något underbart ske medan Manọa och hans hustru såg på. 20  När lågan steg upp från altaret mot himlen, steg Jehovas ängel upp i lågan från altaret medan Manọa och hans hustru såg på,+ och de föll ner med ansiktet mot jorden.+ 21  Jehovas ängel visade sig sedan inte mer för Manọa och hans hustru. Då förstod Manọa att det hade varit Jehovas ängel.+ 22  Därför sade Manọa till sin hustru: ”Vi kommer helt visst att dö,+ eftersom vi har sett Gud.”+ 23  Men hans hustru sade till honom: ”Om Jehova hade velat döda oss, hade han inte tagit emot ett brännoffer och ett sädesoffer av vår hand,+ och inte heller hade han låtit oss se allt detta eller som nu låtit oss höra något sådant.”+ 24  Längre fram födde kvinnan en son och gav honom namnet Simson,+ och pojken växte upp, och Jehova välsignade honom.+ 25  Med tiden började Jehovas ande+ driva på honom i Mạhane-Dan*+ mellan Sora+ och Ẹstaol.+

Fotnoter

”du kommer att bli havande”, LXXA; Vg: ”du kommer att befruktas”; MLXXB: ”du är havande”.
El.: ”gossebarnet”, ”den unge mannen”. Hebr.: hannạ‛ar.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj (här stavat ’Adhōnạj). Se Tillägg 1B.
El.: ”och gick efter”. Hebr.: wajjẹlekh ... ’acharẹ̄. Det senare hebr. ordet är en preposition. Se not till 1Mo 16:13, ”sett på honom”. Se också 1Mo 24:5, 8, 39 och 2Mo 15:20, där olika former av prepositionen ’achạr förekommer.
Namnet betyder ”Dans läger”.