Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Daniel 8:1–27

 Under det tredje året av kung Belsạssars+ regering visade sig en syn för mig, ja för mig, Daniel, efter den som visade sig för mig i början.+  Och i synen såg jag – medan jag såg befann jag mig i borgen Susa,+ som ligger i provinsen Elam+ – och i synen såg jag att jag var vid vattendraget* Ulaj.+  När jag lyfte upp mina ögon, då såg jag, och se, en bagge+ stod framför vattendraget, och den hade två horn. Och de två hornen var höga, men det ena var högre än det andra, och det var det högre som sköt upp efteråt.+  Jag såg baggen stånga mot väster* och mot norr och mot söder,* och inga vilda djur kunde hålla stånd inför den, och det fanns ingen som kunde befria ur dess våld.+ Och den gjorde vad den ville,* och den uppträdde stormodigt.  Och jag fortsatte att ge akt, och se, det var en getabock+ som kom från solnedgången och for fram över hela jordens* yta, och den rörde inte vid jorden. Och bocken hade ett ansenligt horn mellan ögonen.+  Och den kom ända fram till baggen som hade de två hornen, den som jag hade sett stå framför vattendraget;* och den kom springande mot den i sin krafts raseri.  Och jag såg den komma alldeles inpå baggen, och den uppfylldes av bitter vrede mot den, och den stötte till baggen och bröt av dess båda horn, och det visade sig inte vara någon kraft i baggen till att hålla stånd inför den. Så den kastade den till jorden och trampade ner den, och det var ingen som befriade baggen ur dess våld.+  Och getabocken uppträdde mycket stormodigt,+ men så snart den blev mäktig bröts det stora hornet av, och i dess ställe sköt det upp fyra ansenliga horn, riktade mot himlens fyra vindar.*+  Och ur ett av dem kom det fram ett annat horn, ett litet,+ och det växte sig mycket stort mot södern* och mot soluppgången och mot Prydnaden.*+ 10  Och det växte ända upp till himlens här+ och fick några av hären och några av stjärnorna+ att falla till jorden, och det började trampa ner dem.+ 11  Ja, till och med mot härens Furste+ uppträdde det stormodigt, och från honom togs det ständiga kännetecknet*+ bort, och hans helgedoms fast grundade plats slogs ner.+ 12  Och en här blev så småningom övergiven,+ jämte det ständiga kännetecknet,+ på grund av överträdelse;+ och det fortsatte att kasta sanningen+ till jorden,+ och det handlade och hade framgång.+ 13  Och jag fick höra en helig+ tala, och en annan helig sade till denne som talade: ”Hur länge gäller synen om det ständiga kännetecknet+ och om överträdelsen som vållar ödeläggelse*+ – för att göra både den heliga platsen och hären till något att trampa på?”+ 14  Då sade han till mig: ”Tills det har gått 2 300 kvällar och morgnar; och den heliga platsen skall föras in i sitt rätta tillstånd.”*+ 15  Och medan jag, Daniel, såg synen och sökte förstå den,+ se, då stod det framför mig en som såg ut som en kraftfull man.*+ 16  Sedan hörde jag en människoröst mitt i Ulaj,*+ och den ropade och sade: ”Gabriel,*+ gör så att denne förstår det han har sett.”+ 17  Så kom han fram till platsen där jag stod, men när han kom blev jag så förfärad att jag föll ner på mitt ansikte. Och han sade sedan till mig: ”Förstå,+ du människoson,*+ att* synen gäller ändens tid.”+ 18  Och medan han talade med mig föll jag i djup sömn med mitt ansikte mot jorden.+ Så han rörde vid mig och ställde mig upp där jag hade stått.+ 19  Och han sade vidare: ”Se, jag låter dig veta vad som skall ske i fördömelsens sista tid, ty det gäller ändens fastställda tid.*+ 20  Baggen som du såg, den som hade de två hornen, är Mediens och Persiens kungar.+ 21  Och den ludna bocken är Greklands* kung;+ och det stora hornet som var mellan dess ögon är den förste kungen.+ 22  Och att det bröts av, så att det till slut uppstod fyra i dess ställe,+ betyder att fyra kungariken skall uppstå ur hans* nation, men inte med hans kraft. 23  Och i deras kungarikes sista tid, då överträdarna låter sitt verk komma till fullbordan, skall det uppstå en kung som har bister uppsyn och som förstår tvetydiga uttalanden.*+ 24  Och hans kraft skall bli mäktig, men inte genom hans egen kraft.+ Och på ett förunderligt sätt skall han vålla fördärv,+ och han skall visa sig framgångsrik och handla verkningsfullt. Och han skall störta mäktiga i fördärvet, också de heligas folk.+ 25  Och genom sin insikt* skall han också få svek att ha framgång i sin hand.+ Och i sitt hjärta skall han uppträda stormodigt,+ och under en tid av frihet från bekymmer+ skall han störta många i fördärvet. Och mot furstarnas Furste+ skall han resa sig, men utan människohand skall han krossas.+ 26  Och det som sågs med avseende på kvällarna och morgnarna, det som har sagts, det är sant.*+ Men håll du synen hemlig, ty den gäller först om många dagar.”+ 27  Och jag, Daniel, kände mig utmattad och blev sjuk några dagar.+ Sedan stod jag upp och utförde arbete för kungen;+ men jag var som bedövad på grund av det jag hade sett, och det var ingen som förstod det.+

Fotnoter

El.: ”vid kanalen”. Hebr.: ‛al-’uvạl.
Ordagr.: ”havet”, dvs. Medelhavet västerut.
Ordagr.: ”Negev”.
”vad den ville”. El.: ”som det behagade den”. Hebr.: khirtsonọ̄, ”efter (enligt) sitt behag”.
El.: ”landets”. Hebr.: ha’ạrets.
El.: ”kanalen”. Hebr.: ha’uvạl.
El.: ”väderstreck”, ”riktningar”. Se not till 11:4.
El.: ”Negev”.
El.: ”Härligheten”. Syftar möjligen på Jerusalem och dess tempel. Jfr 11:16, 41.
El.: ”det ständiga (regelbundna) offret”. Ordagr.: ”det ständiga”. M(hebr.: hattamịdh)Sy; lat.: iụge sacrifịcium, ”det ständiga offret”; LXXBagster(grek.): thysịa (sing., utan bestämd artikel), ”offret”.
El.: ”som väcker häpnad (orsakar skräck)”. Hebr.: shomẹm. Jfr not till 9:27, ”den som ligger öde”.
El.: ”skall rättfärdiggöras (förklaras rättfärdig)”; el.: ”skall få igen sin rätt”, ”skall få sin upprättelse”, ”skall återställas i sitt rätta skick”.
”en kraftfull (fysiskt stark) man”. Hebr.: ghạver.
El.: ”Eulaeus (Eulaios)”. LXXBagster(grek.): Oubạl; grek.: Oulai; lat.: Ụlai.
Betyder ”Guds kraftfulle man”. Hebr.: Gavri’ẹl, sammansatt av gẹver, ”en kraftfull (fysiskt stark) man”, och ’El, ”Gud”.
människoson”. Hebr.: ben-’adhạm. Jfr noter till 7:13 och Hes 2:1.
El.: ”ty”.
fastställda tid”. Hebr.: lemō‛ẹdh.
”Greklands”. Hebr.: Jawạn, ”Javans”; grek.: tōn Hellẹ̄nōn, ”hellenernas (grekernas)”; lat.: Graecọrum, ”grekernas”.
”hans”, LXXVg; saknas i MSy.
”tvetydiga uttalanden”. El.: ”gåtor”, ”invecklade frågor”.
”genom sin insikt”, M; LXX: ”mot de heliga [skall] hans tanke [vara]”.
Ordagr.: ”sanning”. Hebr.: ’emẹth.