Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Daniel 5:1–31

 Kung Belsạssar*+ anordnade en stor festmåltid* för tusen av sina stormän, och inför de tusen drack han vin.+  Belsạssar sade under vinets inflytande+ att man skulle hämta in de kärl av guld och av silver+ som hans far Nebukadnẹssar hade tagit från templet* i Jerusalem, för att kungen och hans stormän, hans bihustrur och hans konkubiner skulle dricka ur dem.+  Då hämtade de in kärlen av guld som man hade tagit från templet i Guds* hus som var i Jerusalem, och ur dem drack kungen och hans stormän, hans bihustrur och hans konkubiner.  De drack vin, och de lovprisade gudarna* av guld och av silver, koppar, järn, trä och sten.+  I det ögonblicket visade sig fingrarna av en människohand, och de skrev på putsen på väggen i kungens palats,+ mitt för lampstället, och kungen såg baksidan av handen som skrev.  I den stunden skiftade kungens ansikte färg, och hans tankar förskräckte honom,+ och hans höftleder blev slappa,+ och hans knän slog mot varandra.+  Kungen ropade med hög röst att man skulle hämta in besvärjarna, kaldéerna och astrologerna.+ Kungen tog till orda och sade till de visa i Babylon: ”Vilken människa det vara må som läser denna skrift och meddelar mig dess uttydning – i purpur skall han bli klädd,+ med en kedja av guld om sin hals, och som den tredje i kungariket skall han härska.”+  Då kom alla kungens visa in, men de var inte i stånd att läsa skriften eller låta kungen få veta uttydningen.+  Följaktligen blev kung Belsạssar mycket förskräckt, och hans ansikte skiftade färg; och hans stormän var rådvilla.+ 10  Drottningen själv kom nu in i gästabudssalen till följd av kungens och hans stormäns ord. Drottningen tog till orda och sade: ”O kung, må du leva för oöverskådliga tider.+ Låt inte dina tankar förskräcka dig, och må inte ditt ansikte skifta färg. 11  Det finns en duglig man i ditt kungarike, i vilken heliga gudars ande* är;+ och i din fars dagar visade han sig ha upplysning och insikt och vishet lik gudars vishet, och kung Nebukadnẹssar, din far, insatte honom till föreståndare+ för de magiutövande prästerna, besvärjarna, kaldéerna och astrologerna, ja din far, o kung; 12  ty en osedvanlig ande och kunskap och insikt till att uttyda drömmar+ och förmåga att förklara gåtor och lösa svåra problem* fanns i honom,+ i Daniel, som kungen själv gav namnet Beltesạssar.+ Må nu Daniel tillkallas, så att han kan meddela uttydningen.” 13  Daniel fördes följaktligen in till kungen. Kungen tog till orda och sade till Daniel: ”Är du den Daniel som är av de landsflyktiga* från Juda,+ som min far kungen förde ut ur Juda?+ 14  Jag har också hört om dig att gudars ande* är i dig+ och att du har visat dig ha upplysning och insikt och osedvanlig vishet.+ 15  Och nu har de visa och besvärjarna blivit förda inför mig, för att de skulle läsa denna skrift, ja låta mig få veta dess uttydning; men de är inte i stånd att meddela uttydningen av ordet.+ 16  Och jag har hört om dig att du är i stånd att ge uttydningar+ och lösa svåra problem. Om du nu är i stånd att läsa denna skrift och att låta mig få veta dess uttydning – i purpur skall du bli klädd, med en kedja av guld runt din hals, och som den tredje i kungariket skall du härska.”+ 17  Då svarade Daniel och sade inför kungen: ”Må dina gåvor förbli hos dig, och ge dina belöningar åt andra.+ Men skriften skall jag läsa för kungen, och uttydningen skall jag låta honom få veta.+ 18  Vad dig angår, o kung, var det den högste Guden*+ som gav din far Nebukadnẹssar+ kungariket och storheten och äran och majestätet.+ 19  Och på grund av den storhet som han gav honom bävade alla folk, folkgrupper och språk i fruktan för honom.+ Vem han ville dräpte han; och vem han ville slog han;* och vem han ville upphöjde han; och vem han ville förödmjukade han.+ 20  Men när hans hjärta blev högmodigt och hans ande förhärdade sig, så att han handlade förmätet,+ störtades han ner från sitt kungarikes tron, och hans värdighet togs ifrån honom.+ 21  Och från människornas söner* drevs han bort, och hans hjärta gjordes likt ett djurs, och hos vildåsnorna var hans boning.+ Han fick växter att äta som tjurarna, och hans kropp fuktades av himlens dagg,+ tills han insåg att den högste Guden är härskare* i mänsklighetens kungarike och att han sätter vem han vill över det.+ 22  Men du, Belsạssar, som är hans son,+ du har inte ödmjukat ditt hjärta,+ fastän du visste allt detta,+ 23  utan mot himlens Herre* har du upphöjt dig,+ och kärlen från hans hus förde man inför dig;+ och du och dina stormän, dina bihustrur och dina konkubiner har druckit vin ur dem, och gudar* av silver och av guld, koppar, järn, trä och sten,+ vilka inte ser något eller hör något eller vet något,+ har du lovprisat; men den Gud* som har din andedräkt*+ i sin hand och som alla dina vägar tillhör,+ honom har du inte ärat.+ 24  Därför har denna hand blivit sänd från honom, och denna skrift har blivit tecknad.+ 25  Och detta är skriften som har blivit tecknad: MENẸ, MENẸ, TEKẸL och PARSỊN.* 26  Detta är uttydningen av ordet: MENẸ, Gud har räknat* ditt kungarikes dagar och gjort slut på det.*+ 27  TEKẸL, du har blivit vägd* på en våg och befunnen för lätt.+ 28  PERẸS, ditt kungarike har blivit delat* och givet åt meder och perser.”*+ 29  Då befallde* Belsạssar att man skulle klä Daniel i purpur, med en kedja av guld om hans hals; och offentligt ropade man ut* om honom att han skulle bli den tredje härskaren i kungariket.+ 30  Just den natten* dräptes Belsạssar, den kaldeiske kungen,+ 31*  och medern Darịus*+ mottog kungariket i en ålder av omkring sextiotvå år.

Fotnoter

”Belsassar”. Aram.: Belsha’tstsạr; grek.: Baltạsar; syr.: Belitshatsar; Vgc(lat.): Baltạssar. På den babyloniska tavlan nr 38 299 i British Museum förekommer namnet som ”Bel-sharusur”. I Nabonidus and Belshazzar, av R. P. Dougherty, New Haven 1929, sid. 186, heter det: ”De hänsyftningar på Belsassar som finns på kilskriftstavlor har kastat så mycket ljus över den ställning han hade att hans plats i historien är helt klarlagd. Det finns många inskrifter som antyder att Belsassar var nästan jämställd med Nabonid i fråga om ställning och anseende.”
El.: ”ett stort gästabud”. Ordagr.: ”ett stort bröd”. Aram.: lechẹm rav.
templet”. Aram.: hēkhelạ’; LXXBagster(grek.): tou naou; lat.: tẹmplo. Se not till Mt 23:16.
Guds”. Aram.: ’Elahạ’; syr.: dA’laha’.
gudarna”. Aram.: le’lahẹ̄; syr.: la’lahe’.
Se not till 4:18.
”svåra problem”. Ordagr.: ”knutar”.
Se not till 2:25.
Se not till 4:18.
”den högste Guden”. Aram.: ’Elahạ’ ‛illaj’ạ; LXXBagster(grek.): ho Theọs ho hỵpsistos.
”lät han leva”, om ordet är avlett av ett annat verb.
”människornas söner”. Aram.: benẹ̄ ’anashạ’.
”är härskare”. El.: ”härskar”. Se not till 4:17, ”är härskare”.
Ordagr.: ”himlarnas Herre”. Aram.: Mare’-shemajjạ’.
”och gudar”. Aram.: wele’lahẹ̄.
”men den Gud”. Aram.: welE’lahạ’; LXXBagster(grek.): ... Theọn.
”din andedräkt”. Aram.: nishmethạkh. Jfr not till Ord 20:27.
Ordagr.: ”En mina, en mina, en sikel och halvsiklar”. Aram.: Menẹ’ menẹ’ teqẹl ufarsịn. Farsịn är plur. av perẹs, ”en halvsikel”.
MENE, Gud har räknat”. Aram.: Menẹ’ menah-’Elahạ’.
El.: ”och prisgett det”.
TEKEL, du har blivit vägd”. Aram.: Teqẹl teqịltah.
PERES, ditt kungarike har blivit delat”. Aram.: Perẹs perisạth malkhuthạkh. Perẹs är sing. av farsịn. Jfr not till v. 25.
”åt meder och perser”. Aram.: lemadhạj ufarạs. De tre konsonanterna i det aram. ordet för ”perser” är desamma som i ordet perẹs.
Ordagr.: ”sade”.
El.: ”och man (de) tillkännagav (förkunnade)”. Aram.: wehakhrịzu; LXXBagster(grek.): kai ekẹ̄ryxe; lat.: et praedicạtum est. Se not till 3:4.
Se ”Babylon the Great Has Fallen!” God’s Kingdom Rules! utgiven av Watch Tower Bible and Tract Society, Brooklyn 1963, sid. 227, fotnoten (på svenska i Vakttornet för 1 september 1965, sid. 401, fotnoten); se också it under ”Belshazzar” (Belsassar).
I MLXX börjar kap. 6 här.
”och ... Darius (Dareios)”. Aram.: weDhorjạwesh; LXXBagster(grek.): kai Dareios; lat.: et Darịus; grek.: kai Artaxẹrxēs.