Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Daniel 3:1–30

 Kung Nebukadnẹssar gjorde en bildstod+ av guld, vars höjd var sextio alnar och vars bredd var sex alnar. Han ställde upp den på Duraslätten i provinsen Babylon.+  Och Nebukadnẹssar sände i egenskap av kung bud för att samla satraperna, prefekterna+ och ståthållarna, rådgivarna, skattmästarna, domarna, polisdomarna+ och alla förvaltarna i provinserna, för att de skulle komma till invigningen+ av den bildstod som kung Nebukadnẹssar hade ställt upp.  Då samlades satraperna,+ prefekterna och ståthållarna, rådgivarna, skattmästarna, domarna, polisdomarna och alla förvaltarna i provinserna till invigningen av den bildstod som kung Nebukadnẹssar hade ställt upp, och de stod framför bildstoden som Nebukadnẹssar hade ställt upp.  Och härolden*+ ropade med hög röst: ”Till er sägs det, ni folk, folkgrupper och språk,+  att i den stund då ni hör ljudet av horn, pipa, cittra, trekantig harpa, psaltare, säckpipa och alla andra slags musikinstrument+ skall ni falla ner och tillbe den bildstod av guld som kung Nebukadnẹssar har ställt upp.  Och vemhelst som inte faller ner och tillber+ skall i samma ögonblick+ kastas i den brinnande eldsugnen.”+  Därför, i samma stund som alla folken hörde ljudet av horn, pipa, cittra, trekantig harpa, psaltare och alla andra slags musikinstrument, föll de ner, alla folk,+ folkgrupper och språk, och tillbad den bildstod av guld som kung Nebukadnẹssar hade ställt upp.  I samma stund kom därför några kaldéer* fram och anklagade judarna.*+  De tog till orda och sade till kung Nebukadnẹssar: ”O kung, må du leva för oöverskådliga tider.+ 10  Du, o kung, har utfärdat befallningen att varje människa som hör ljudet av horn, pipa, cittra, trekantig harpa, psaltare och säckpipa och alla andra slags musikinstrument+ skall falla ner och tillbe bildstoden av guld 11  och att vemhelst som inte faller ner och tillber skall kastas i den brinnande eldsugnen.+ 12  Det finns några judar* som du har satt över förvaltningen av provinsen Babylon,+ Sadrak, Mesak och Abed-Nego; dessa män* har inte fäst avseende vid dig, o kung; dina gudar* tjänar de inte, och den bildstod av guld som du har ställt upp tillber de inte.”+ 13  Då sade Nebukadnẹssar, i raseri och förgrymmelse,+ att man skulle hämta Sadrak, Mesak och Abed-Nego.+ Följaktligen förde man fram dessa män inför kungen. 14  Nebukadnẹssar tog till orda och sade till dem: ”Är det verkligen så, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, att ni inte tjänar mina gudar*+ och att ni inte tillber den bildstod av guld som jag har ställt upp?+ 15  Nu, om ni är redo, så att ni, när ni hör ljudet av horn, pipa, cittra, trekantig harpa, psaltare och säckpipa och alla andra slags musikinstrument,+ faller ner och tillber den bildstod som jag har gjort, så är allt i sin ordning. Men om ni inte tillber, skall ni i samma ögonblick kastas i den brinnande eldsugnen. Och vem är den gud* som kan rädda er ur mina händer?”+ 16  Sadrak, Mesak och Abed-Nego svarade och sade till kungen: ”O Nebukadnẹssar, vi behöver inte ge dig svar på detta.+ 17  Om det sker, är vår Gud* som vi tjänar i stånd att rädda oss. Ur den brinnande eldsugnen och ur din hand, o kung, skall han rädda oss.+ 18  Men om inte, må det bli känt för dig, o kung, att dina gudar* tjänar vi inte, och den bildstod av guld som du har ställt upp tillber vi inte.”+ 19  Då uppfylldes Nebukadnẹssar av förgrymmelse, och hans ansiktsuttryck förändrades gentemot Sadrak, Mesak och Abed-Nego. Han svarade och sade att man skulle hetta upp ugnen sju gånger mer än vad som var brukligt att hetta upp den. 20  Och till några handlingskraftiga+ män som var i hans militärstyrka sade han att de skulle binda Sadrak, Mesak och Abed-Nego och kasta dem i den brinnande eldsugnen.+ 21  Då blev dessa män bundna, iförda sina mantlar, sina klädnader och sina mössor och sina övriga kläder, och kastade i den brinnande eldsugnen. 22  Just därför att kungens ord var strängt och ugnen till övermått upphettad, blev de män som förde upp Sadrak, Mesak och Abed-Nego själva dräpta av eldslågan. 23  Men de tre männen, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, föll bundna ner mitt i den brinnande eldsugnen.*+ 24  Då blev kung Nebukadnẹssar förskräckt, och han reste sig snabbt. Han tog till orda och sade till sina höga kungliga ämbetsmän: ”Var det inte tre män som vi kastade bundna mitt i elden?”+ De svarade och sade till kungen: ”Jovisst, o kung.” 25  Han svarade och sade: ”Titta! Jag ser fyra män fritt gå omkring mitt i elden, och ingen skada syns på dem, och den fjärdes utseende liknar en gudasons.”*+ 26  Då gick Nebukadnẹssar fram till dörren till den brinnande eldsugnen.+ Han tog till orda och sade: ”Sadrak, Mesak och Abed-Nego, ni den högste Gudens*+ tjänare, stig ut och kom hit!” I den stunden steg Sadrak, Mesak och Abed-Nego ut ur elden. 27  Och satraperna, prefekterna och ståthållarna och kungens höga ämbetsmän+ som var församlade betraktade dessa män, och de såg att elden inte hade haft någon makt över deras kroppar+ och inte ett hår på deras huvud+ hade svetts och inte ens deras mantlar hade förändrats och inte ens brandlukt hade kommit på dem. 28  Nebukadnẹssar tog till orda och sade: ”Välsignad vare Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud,+ som sände sin ängel+ och räddade sina tjänare, vilka förtröstade på honom+ och vilka gick emot* kungens ord och utlämnade sina kroppar, eftersom de inte ville tjäna+ eller tillbe+ någon enda gud förutom sin egen Gud.*+ 29  Och jag utfärdar härmed en befallning,+ att i varje folk, folkgrupp eller språk skall den som säger något som helst orätt mot Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud huggas i stycken,+ och hans hus skall göras till ett allmänt avträde,+ eftersom det inte finns någon annan gud* som är i stånd att befria som denne.”+ 30  Vid den tiden lät kungen Sadrak, Mesak och Abed-Nego ha framgång i provinsen Babylon.*+

Fotnoter

”Och härolden”. Aram.: wekharōzạ’, härleder sig från det fornpersiska substantivet xrausa, ”ropare (utropare)”; grek.: kai ho kẹ̄ryx; lat.: et praeco. Se not till 5:29, ”och offentligt ropade man ut”.
”några kaldéer”. Ordagr.: ”kraftfulla (fysiskt starka) män, kaldéer”. Aram.: guvrịn kasda’ịn.
El.: ”baktalade (förtalade) judarna”. Ordagr.: ”åt stycken av judarna”, dvs. köttstycken som slitits ur deras kroppar.
”några judar”. Ordagr.: ”kraftfulla (fysiskt starka) män, judar”. Aram.: guvrịn jehudha’jịn.
Ordagr.: ”kraftfulla (fysiskt starka) män”.
”dina gudar”. Aram.: le’lahạjkh; LXXBagster(grek.): tois theois sou; lat.: dẹos tụos.
”mina gudar”. Aram.: le’lahạj.
”gud”. Aram.: ’elạh.
”vår Gud”. Aram.: ’Elahạna’.
”dina gudar”. Aram.: le’lahạjkh.
Efter den här versen inskjuter LXXVg ett långt stycke, och återgivningen av M återupptas först i v. 91 enl. deras versindelning.
”liknar en gudasons”. Aram.: damẹh levar-’elahịn; grek.: ... theou; syr.: ... ’alahin.
”den högste Gudens”. Aram.: ’Elahạ’ ‛illaj’ạ. Se not till 5:18.
”gick emot”. El.: ”ändrade”, ”annullerade”.
”sin egen Gud”. Aram.: lE’lahahọ̄n.
”gud”. Aram.: ’elạh.
I Sy slutar kap. 3 här; i MLXXBagsterVg fortsätter kap. 3 med ytterligare 3 verser.