Amos 9:1–15

 Jag såg Jehova* stå över altaret,+ och han sade: ”Slå till pelarhuvudet, så att trösklarna gungar. Och hugg av dem vid huvudet, allesammans.+ Och det sista av dem dräper jag med svärd. Ingen som flyr av dem skall lyckas fly, och ingen som slipper undan av dem skall lyckas komma undan.+  Om de tränger ner i Sheọl,* skall min hand hämta dem därifrån;+ och om de far upp till himlen, skall jag föra dem ner därifrån.+  Och om de gömmer sig på Karmels topp, skall jag därifrån omsorgsfullt söka fram dem och hämta dem.+ Och om de döljer sig undan mina ögon på havets botten,+ skall jag där nere befalla ormen, och den skall bita dem.  Och om de går i fångenskap framför sina fiender, skall jag därifrån befalla svärdet, och det skall dräpa dem;+ och jag skall rikta mina ögon på dem till ont och inte till gott.+  Och den suveräne Herren, härarnas* Jehova, han är den som rör vid landet* så att det smälter;+ och alla som bor i det skall sörja;+ och det skall stiga som Nilen, alltsammans, och sjunka som Egyptens Nilflod.+  ’Han som bygger sin trappa i himlen+ och sin byggnad över jorden som han har grundat;+ han som kallar på havets vattenmassor,+ så att han kan tömma ut dem över jordens yta+ – Jehova är hans namn.’+  ’Är ni inte som kushiternas* söner för mig, ni Israels söner?’ lyder Jehovas uttalande. ’Förde jag inte Israel upp från Egyptens land+ och filistéerna+ från Kreta* och Aram* från Kir?’*+  ’Se! Den suveräne Herren Jehovas ögon är riktade på det syndiga kungariket,+ och han skall förinta det från jordens yta.+ Likväl skall jag inte fullständigt förinta Jakobs hus’,+ lyder Jehovas uttalande.  ’Ty se, jag befaller, och jag skall skaka Israels hus bland alla nationerna,+ alldeles som man skakar sållet, så att inte minsta sten faller till jorden. 10  För svärd skall de dö – alla syndare i mitt folk,+ de som säger: ”Olyckan skall inte komma nära eller nå så långt som till oss.”’+ 11  ’På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda,*+ och jag skall mura igen deras rämnor. Och dess ruiner skall jag resa upp, och jag skall bygga upp den som i forna dagar,+ 12  så att de kan ta i besittning det som har lämnats kvar av Edom+ och alla nationerna,* över vilka mitt namn har nämnts’,*+ lyder uttalandet från Jehova, som gör detta.* 13  ’Se! Det kommer dagar’, lyder Jehovas uttalande, ’då plöjaren skall hinna upp* den som skördar+ och druvtramparen den som bär* säden;+ och bergen skall drypa av sött vin,+ och alla kullarna skall smälta.+ 14  Och jag skall föra mitt folk Israels fångna tillbaka,+ och de skall bygga upp de ödelagda städerna och bo i dem+ och plantera vingårdar och dricka vinet från dem och anlägga trädgårdar och äta frukten från dem.’+ 15  ’Och jag skall plantera dem på deras mark, och de skall inte mer ryckas upp ur sin mark som jag har gett dem’,+ har Jehova, din Gud,* sagt.”

Fotnoter

Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
”i Sheol”. Hebr.: vish’ọ̄l; grek.: eis haidou; lat.: ad infẹrnum. Se Tillägg 4B.
”härarnas”, MTVg; LXX: ”Gud den Allsmäktige”; Sy: ”den Mäktige”.
El.: ”vid jorden”. Hebr.: ba’ạrets.
”kushiternas”, MSy; LXXVg: ”etiopiernas”.
El.: ”från Kaftor”. Hebr.: mikKaftọ̄r; TLXXSyVg: ”från Kappadokien”. Se 5Mo 2:23.
”Aram”, MTSy; LXXVg: ”syrierna”.
”Kir”, MSy; TVg: ”Kyrene”.
”hydda”. Hebr.: sukkạth; grek.: tēn skēnẹ̄n (”tält”; i Apg 15:16: ”hydda”); lat.: tabernạculum.
Enl. MTSyVg; LXX: ”för att de som är kvar av människorna må söka, och alla nationerna”.
El.: ”utropats”.
Enl. MSyVg; LXX: ”säger Jehova Gud, som gör dessa ting (detta)”.
El.: ”närma sig”.
El.: ”den som drar ut”, dvs. utsädet ur såningssäcken.
”din Gud”, MTSyVg; LXX: ”Gud den Allsmäktige”.