Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Amos 5:1–27

 ”Hör detta ord, som jag stämmer upp över er som en klagosång,+ ni av Israels hus:   Jungfrun,+ Israel, har fallit;+ hon kan inte resa sig igen.+ Hon ligger övergiven på sin egen mark; det finns ingen som reser henne upp.+  Ty detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Den stad som drar ut med tusen skall ha hundra kvar; och den som drar ut med hundra skall ha tio kvar, för Israels hus.’+  Ty detta är vad Jehova har sagt till Israels hus: ’Sök mig,+ så får ni leva.+  Och sök inte Betel,+ och kom inte till Gilgal,+ och gå inte över till Beershẹba;+ ty Gilgal skall helt visst gå i landsflykt;+ och Betel skall bli en plats för onda makter.+  Sök Jehova, så får ni leva,+ ni av Josefs hus.+ Annars skall han verka som en eld,+ och den skall förtära utan att Betel* har någon till att släcka+ den,  ni som förvandlar rättvisan till malört+ och som kastar rättfärdigheten till jorden.+  Han som har gjort stjärnbilden Kima*+ och stjärnbilden Kesil*+ och han som förvandlar djup skugga+ till morgon och han som gör dagen mörk som natten,+ han som kallar på havets vattenmassor, så att han kan tömma ut dem över jordens yta+ – Jehova är hans namn;+  han som låter en skövling ljunga över den starke, så att skövling kan komma över en befäst plats. 10  I porten hatar de den som tillrättavisar,+ och den som talar oklanderligt avskyr de.+ 11  Därför, eftersom ni tar ut arrendeavgift av den ringe och tar brödsädstribut av honom:+ hus av huggen sten har ni byggt,+ men ni skall inte få bo kvar i dem; och härliga vingårdar har ni planterat, men ni skall inte få fortsätta att dricka vinet från dem.+ 12  Ty jag vet hur många era uppror+ är och hur talrika era synder är,+ ni som visar fientlighet mot den rättfärdige,+ tar mutor för att tiga*+ och tränger undan de fattiga+ i porten.+ 13  Därför skall den som har insikt tiga på den tiden, ty det är en olycklig tid.+ 14  Sök det goda och inte det onda,+ så att ni får leva+ och Jehova, härarnas Gud,* kan visa sig vara med er, så som ni säger att han är.+ 15  Hata det onda och älska det goda,+ och ge rättvisan en plats i porten.+ Kanhända skall Jehova, härarnas Gud, visa ynnest+ mot de kvarvarande av Josef.’+ 16  Därför, detta är vad Jehova, härarnas Gud, Jehova,* har sagt: ’På alla torg skall det vara klagan,+ och på alla gator skall man säga: ”Ack! Ack!” Och de skall tvingas kalla jordbrukaren till sorg,+ och till klagan dem som är erfarna i veklagan.’+ 17  ’Och i alla vingårdar skall det vara klagan;+ ty jag skall gå fram mitt igenom dig’,+ har Jehova sagt. 18  ’Ve dem som längtar efter Jehovas dag!+ Vad skall Jehovas dag då innebära för er?+ Den skall vara mörker och inte ljus+ 19  alldeles som när en man* flyr för ett lejon och han möter en björn, och som när han går in i huset och stöder handen mot väggen och blir biten av en orm.+ 20  Ja, Jehovas dag skall vara mörker och inte ljus! Det skall vara dunkel och inte klart sken på den.+ 21  Jag hatar, jag förkastar era högtider,+ och jag skall inte njuta av lukten från era högtidssammankomster.+ 22  Ty om ni än offrar helbrännoffer åt mig,+ finner jag inte välbehag i era offergåvor,+ och jag vill inte se åt era gemenskapsoffer av göddjur.+ 23  Skaffa bort ifrån mig dina sångers larm; och låt mig inte höra ditt harpospel.+ 24  Och låt rättvisan välla fram som vattenmassor+ och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström.+ 25  Var det slaktoffer och offergåvor som ni bar fram åt mig i vildmarken under fyrtio år, ni av Israels hus?+ 26  Men ni skall bära* Sakkut,* er kung,*+ och Kevan,* era bilder, er guds* stjärna, som ni gjorde åt er.+ 27  Och jag skall låta er gå i landsflykt bortom Damaskus’,+ har han sagt, vars namn är Jehova, härarnas Gud.”+

Fotnoter

”Betel”, MTSyVg; LXX: ”Israels hus”.
Se not till Job 9:9, ”och Kima”.
Se not till Job 9:9, ”Kesil”.
”mutor (pengar) för att tiga”. El.: ”en lösesumma”. Hebr.: khọfer.
”härarnas Gud”. Hebr.: ’Elohē-tseva’ọ̄th.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
”en man”. Hebr.: ’ish.
El.: ”ni har burit”.
”Sakkut”. Hebr.: Sikkụth. Namnet är i hebr. avsiktligt försett med samma vokaltecken som ordet shiqqụts, ”vämjelighet”. Det avser möjligen en stjärngud, för namnet står parallellt med uttrycket ”er guds stjärna” i samma vers. LXXSyVg(lat.: tabernạculum): ”[Moloks] tält”.
”er kung”. Hebr.: malkekhẹm; grek.: ... Molọkh; syr.: deMalkum; lat.: Mọloch ...
”Kevan”. El.: ”Kaivan”. Hebr.: Kijjụn, avsiktligt försett med samma vokaltecken som ordet shiqqụts, ”vämjelighet”. Uppenbarligen avses den akkadiska stjärnan Kaimạnu el. Kaiwạnu, eftersom detta namn förekommer i akkadiska inskrifter som namnet på (stjärnguden) Saturnus. Grek.: Rhaifạn; i Stefanus citat i Apg 7:43: Rhomfạ.
”er guds”. Hebr.: ’elohēkhẹm, majestätsplural använt om en falsk gud.