Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Amos 4:1–13

 ”Hör detta ord, ni Basans kor,+ som är på Samarias berg,+ som bedrar de ringa,+ som undertrycker de fattiga, som säger till sina herrar: ’Hämta hit något, och låt oss dricka!’  Den suveräne Herren Jehova har svurit vid sin helighet:+ ’”Se! Det kommer dagar över er, då han skall lyfta upp er med slaktarkrokar och de sista av er med fiskkrokar.+  Och genom rämnor i muren skall ni gå ut,+ var och en rakt fram;* och ni skall kastas ut* till Harmon”, lyder Jehovas uttalande.’  ’Kom till Betel och begå överträdelse,+ till Gilgal och gör överträdelsen större,+ och bär fram era slaktoffer på morgonen, på tredje dagen era tionden.*+  Och bränn ett tackoffer av det som är syrat,+ och ropa ut frivilliga offergåvor;+ kungör det, ty så älskar ni ju att ha det, ni Israels söner’,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.  ’Och jag gav er också rena tänder+ i alla era städer och brist på bröd på alla era orter;+ men ni vände inte tillbaka till mig’,+ lyder Jehovas uttalande.  ’Och jag höll också tillbaka hällregnet för er när det ännu var tre månader till skörden;+ och jag lät det regna över en stad, men över en annan stad lät jag det inte regna. Över ett jordstycke regnade det, men ett annat jordstycke, som jag inte lät det regna över,* förtorkade.+  Och två eller tre städer stapplade till en enda stad för att dricka vatten,+ och de kunde inte släcka sin törst; men ni vände inte tillbaka till mig’,+ lyder Jehovas uttalande.  ’Jag slog er med svedning av säden och med mjöldagg.+ Era trädgårdar och era vingårdar blev många, men era fikonträd och era olivträd åt fjärilslarven upp;+ ändå vände ni inte tillbaka till mig’,+ lyder Jehovas uttalande. 10  ’Jag sände pest bland er av samma slag som den i Egypten.+ Med svärd dräpte jag era unga män,+ samtidigt som era hästar blev tagna som byte.+ Och jag lät stanken från era läger stiga upp i era näsborrar;+ men ni vände inte tillbaka till mig’,+ lyder Jehovas uttalande. 11  ’Jag vållade en omstörtning bland er, som när Gud* omstörtade Sodom och Gomorra.+ Och ni blev som ett vedträ ryckt ur elden;+ men ni vände inte tillbaka till mig’,+ lyder Jehovas uttalande. 12  Därför, detta är vad jag skall göra med dig, Israel. Eftersom jag skall göra just detta med dig, gör dig redo att möta din Gud,*+ o Israel. 13  Ty se, han som format bergen+ och skapat vinden,+ han som omtalar för jordemänniskan* vad han har i sinnet,*+ han som gör morgonrodnaden till mörkt töcken,+ han som går fram över jordens höjder+ – Jehova, härarnas Gud,* är hans namn.”+

Fotnoter

”var och en rakt fram”. Ordagr.: ”en kvinna [hebr.: ’ishshạh] framför henne”, dvs. en annan kvinna.
”ni skall kastas ut”, genom en texträttelse; M: ”ni [fem. plur. i hebr.] skall kasta ut”.
El.: ”era tiondelar”.
”som jag inte lät det regna över”, LXXVg; M: ”som det inte regnade över”.
”Gud”. Hebr.: ’Elohịm; grek.: ho theọs; lat.: Dẹus.
”din Gud”. Hebr.: ’Elohẹjkha.
”för jordemänniskan”. Hebr.: le’adhạm; grek.: ... anthrọ̄pous; lat.: họmini.
El.: ”vad hans tankar är”, M; LXX: ”[som förkunnar för människorna] sin Kristus (Smorde)”.
”härarnas Gud”, M; LXX: ”Gud den Allsmäktige”. Jfr Upp 11:17.