Amos 3:1–15

 ”Hör detta ord som Jehova har talat angående er,+ Israels söner, angående hela den släkt som jag förde upp från Egyptens land,+ det ord som löd:  ’Endast er har jag känt+ av alla markens släkter.+ Därför skall jag hålla räkenskap med er för alla era missgärningar.+  Vandrar två tillsammans utan att de har träffats enligt överenskommelse?+  Ryter ett lejon i skogen när det inte har något rov?+ Låter ett ungt manprytt lejon höra sin röst från sitt gömställe om det inte har fångat något?  Faller en fågel i en fälla på marken när det inte finns någon snara för den?+ Far en fälla upp från marken när den inte har fångat något?  Om det blåses i ett horn i en stad, skälver då inte folket?+ Om en olycka inträffar i staden, är det då inte Jehova som har gripit in?  Ty den suveräne Herren Jehova gör ingenting utan att han har uppenbarat sin förtroliga angelägenhet* för sina tjänare profeterna.+  Ett lejon ryter!+ Vem fruktar då inte? Den suveräne Herren Jehova själv talar! Vem profeterar då inte?’+  ’Förkunna det på boningstornen i Ashdod och på boningstornen i Egyptens land+ och säg: ”Samla er på bergen kring Samaria+ och se de många oroligheterna i staden och förtrycket där.+ 10  Och de förstår inte att göra det som är rätt”,+ lyder Jehovas uttalande, ”dessa som hopar våld+ och skövling i sina boningstorn.”’ 11  Därför, detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Det finns en motståndare, ja runt omkring landet,+ och han skall störta ner din* styrka från dig, och dina boningstorn skall plundras.’+ 12  Detta är vad Jehova har sagt: ’Liksom herden rycker undan ur lejonets gap två benpipor eller en bit av ett öra,+ så skall Israels söner ryckas undan, de som sitter i Samaria på en praktfull vilobädd+ och på en damaskusdivan.’+ 13  ’Hör och vittna*+ i Jakobs hus’, lyder den suveräne Herren Jehovas, härarnas Guds,* uttalande. 14  ’Ty på den dag då jag håller räkenskap+ med Israel för hans upproriska handlingar skall jag också hålla räkenskap med Betels altaren;+ och altarets horn skall bli avhuggna och falla till jorden.+ 15  Och jag skall slå omkull både vinterhus+ och sommarhus.’+ ’Och elfenbenshusen skall bli förstörda,+ och många hus skall försvinna’,+ lyder Jehovas uttalande.”

Fotnoter

”sin förtroliga angelägenhet”. Hebr.: sōdhọ̄; lat.: secrẹtum sụum, ”sin hemlighet”.
”din”, fem. sing. i hebr.; syftar tillbaka på staden, som är fem. i hebr.
El.: ”framför en varning”.
härarnas Guds”. Hebr.: ’Elohẹ̄ hatstseva’ọ̄th; lat.: Dẹus exercịtuum.