Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Ordspråksboken 20:1–30

20  Vinet är en hånare,+ starka drycker är bullersamma,+ och ingen som irrar omkring av det är vis.+  Den förskräckelse en kung inger är likt ett manprytt ungt lejons morrande.+ Den som drar hans förgrymmelse över sig syndar mot sin egen själ.+  Det är en ära för en man att avstå från gräl,+ men var och en som är dåraktig söker strid.+  På grund av vintern plöjer inte den late;+ han tigger i skördetiden, men det finns ingenting att få.+  Tankarna* i en mans hjärta är som djupa vatten,+ men den man som har urskillningsförmåga hämtar upp dem.+  Många människor* ropar ut sin egen kärleksfulla omtanke,*+ men vem finner en pålitlig man?*+  Den rättfärdige vandrar i sin ostrafflighet.+ Lyckliga är hans söner efter honom!+  Kungen sitter på domstronen;*+ med sina ögon sållar han bort allt ont.+  Vem kan säga: ”Jag har renat mitt hjärta,+ jag är ren från min synd”?+ 10  Två slags vikter och två slags efamått+ – bådadera är något avskyvärt för Jehova.+ 11  Redan en pojke visar genom sina handlingar om hans levnadssätt är rent och rättrådigt.+ 12  Örat som hör och ögat som ser – Jehova har gjort dem båda.+ 13  Älska inte sömn, för då råkar du i fattigdom.+ Öppna dina ögon; bli mätt av bröd.+ 14  ”Dåligt, dåligt!” säger köparen; men när han går sin väg+ – då skryter han över sig själv.+ 15  Det finns guld och koraller i mängd; men kunskapens läppar är dyrbara kärl.+ 16  Ta klädnaden från den man som går i borgen för en främling,+ och ta en pant av honom då det gäller en främmande kvinna.+ 17  Bröd förvärvat genom svek är ljuvligt för en man,+ men efteråt fylls hans mun med grus.+ 18  Genom rådslagning får planer framgång,+ och krig bör föras under skicklig ledning.+ 19  Den som går omkring som en baktalare avslöjar det som har sagts i förtroende;+ med den som låter sig förledas av* sina läppar skall du inte ha någon gemenskap.+ 20  Den som nedkallar ont över sin far och sin mor,+ hans lampa skall slockna vid mörkrets inbrott.+ 21  Först får man en arvedel genom girighet,*+ men till sist blir den inte välsignad.+ 22  Säg inte: ”Jag skall återgälda med ont!”+ Hoppas på Jehova,+ och han skall rädda dig.+ 23  Två slags vikter är något avskyvärt för Jehova,+ och bedräglig våg är inte något gott.+ 24  En kraftfull mans steg är från Jehova.+ Hur kan en jordemänniska då förstå sin väg?+ 25  Det är en snara för en jordemänniska att överilat ropa: ”Heligt!”+ och först efteråt överväga löftena.+ 26  En vis kung sållar bort de ondskefulla+ och låter ett hjul* gå över dem.+ 27  Jordemänniskans andedräkt*+ är Jehovas lampa, som omsorgsfullt söker igenom varje rum i hennes inre.+ 28  Kärleksfull omtanke och sannfärdighet* är ett värn för kungen,+ och genom kärleksfull omtanke stöder han sin tron.+ 29  Unga mäns skönhet är deras kraft,+ och gamla mäns prakt är deras grå hår.+ 30  Skråmor och sår skurar bort det onda;+ och slag skurar bukens innersta delar.+

Fotnoter

El.: ”Avsikterna”, ”Planerna”.
Ordagr.: ”En mängd människor”. Hebr.: rov-’adhạm.
El.: ”sin egen lojala kärlek”.
”men ... en pålitlig man”. Hebr.: we’ịsh ’emunịm (plur. av ’emụn, ”trofasthet”, ”pålitlighet”).
”på domstronen”. Hebr.: ‛al-kisse’-dhịn; lat.: in sọlio iudịcii.
”som vitt öppnar”, genom en annan härledning av det hebr. ordet.
”får man ... genom girighet”, M; TSyVg: ”får man ... i hast”.
”ett hjul”, M; genom en texträttelse: ”deras egen ondska”.
”andedräkt”. Hebr.: nishmạth (av neshamạh), som i 1Mo 2:7.
El.: ”och sanning”. Hebr.: we’emẹth.