Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Ordspråksboken 11:1–31

11  Bedräglig våg är avskyvärd för Jehova,+ men full vikt* är välbehaglig för honom.  Kommer förmätenhet, då kommer vanära,+ men vishet finns hos de blygsamma.+  De rättrådiga leds av sin ostrafflighet,+ men förrädarna skövlas av sin egen falskhet.*+  Värdefulla ting är inte till någon nytta på förgrymmelsens dag,+ men rättfärdighet befriar från döden.+  Den klanderfries rättfärdighet gör hans väg jämn,+ men den ondskefulle faller genom sin ondska.+  De rättrådigas rättfärdighet befriar dem,+ men förrädarna fångas av sitt eget* begär.*+  När en ondskefull människa* dör, förgås hennes hopp,+ ja, förväntan grundad på egen kraft förgås.+  Den rättfärdige befrias ur nöden,+ och den ondskefulle drabbas i hans ställe.+  Med munnen bringar avfällingen fördärv över sin medmänniska,+ men genom kunskap undsätts de rättfärdiga.+ 10  På grund av de rättfärdigas godhet jublar en stad av glädje,+ och när de ondskefulla förgås höjs höga fröjderop.+ 11  På grund av de rättrådigas välsignelse blir en stad upphöjd,+ men på grund av de ondskefullas mun rivs den ner.+ 12  Den som saknar ett förståndigt hjärta* föraktar sin medmänniska,+ men den man* som har god urskillningsförmåga tiger.+ 13  Den som går omkring som en baktalare+ avslöjar det som har sagts i förtroende,+ men den som har en trofast ande* övertäcker en sak.+ 14  När det inte finns någon skicklig ledning faller folket;+ men där rådgivarna är många finns det räddning.+ 15  Man kommer ofelbart att råka illa ut när man har gått i borgen för en främling,+ men den som hatar handslag är fri från bekymmer. 16  En behagfull kvinna vinner ära;*+ tyranner vinner rikedom. 17  En man som visar kärleksfull omtanke* handlar väl mot sin egen själ,+ men den grymme gör sin egen kropp till något utstött.+ 18  Den ondskefulle skaffar sig falsk lön,*+ men den som sår rättfärdighet sann förtjänst.*+ 19  Den som står fast för rättfärdighet* går mot liv,+ men den som jagar efter det som är ont går mot sin egen död.+ 20  De som har förvänt hjärta är avskyvärda för Jehova,+ men de som är klanderfria på sin väg är välbehagliga för honom.+ 21  Även om hand förenas med hand, skall den som är ond inte gå ostraffad;+ men de rättfärdigas avkomma skall slippa undan.+ 22  Som en guldring i trynet på en gris är skönhet hos en kvinna som vänder sig bort från förnuft.*+ 23  De rättfärdigas önskan leder bara till gott;+ de ondskefullas förhoppning leder till förgrymmelse.+ 24  Det finns de som sprider ut och likväl får ännu mer;+ och det finns de som håller sig tillbaka från att göra det som är rätt, men det leder bara till armod.+ 25  Den frikostiga själen* blir själv fet,+ och den som ger andra rikligt att dricka får också själv rikligt att dricka.+ 26  Den som undanhåller brödsäden, över honom uttalar folket en förbannelse, men den som låter folket köpa den, över hans huvud kommer välsignelse.+ 27  Den som letar efter det goda söker välvilja,+ men den som söker efter det onda, över honom skall det komma.+ 28  Den som förtröstar på sin rikedom, han faller;+ men de rättfärdiga grönskar som löven.+ 29  Den som gör sitt eget hus till något utstött+ får ärva vind;+ och dåren blir tjänare åt den som har ett vist hjärta. 30  Den rättfärdiges frukt är ett livets träd,+ och den som vinner själar är vis.+ 31  Se! Den rättfärdige skall få sin lön på jorden+ – hur mycket mer då den ondskefulle och syndaren!+

Fotnoter

”full vikt”. Ordagr.: ”en fullständig (vikt)sten”.
Ordagr.: ”men förrädarnas falskhet skall skövla dem”, enl. MmarginalVg.
”sitt eget”, TLXXSyVg; saknas i M.
”sin egen tillintetgörelse”, LXX.
El.: ”jordemänniska”. Hebr.: ’adhạm.
El.: ”Den som saknar ett gott motiv”. Ordagr.: ”Den som saknar hjärta”. Hebr.: chasar-lẹv.
”men den man”. Hebr.: we’ịsh.
”ande”. Hebr.: rụach; grek.: pnoēi, ”ande”, ”andedräkt”; lat.: ạnimi.
El.: ”härlighet”.
El.: ”lojal kärlek”.
falsk lön”, dvs. lön för onda gärningar. Hebr.: fe‛ullath-shạqer.
sann förtjänst”, dvs. lön för goda gärningar. Hebr.: sẹkher ’emẹth.
”Den som står fast för rättfärdighet”, genom en rättelse av M; T: ”Så som den som handlar rättfärdigt [..., så går ...]”; LXXSy (som läser ben i stället för ken): ”Rättfärdighets son (En rättfärdig son)”.
El.: ”smakfullhet”, ”god smak”.
Ordagr.: ”En välsignelsegåvas själ (En själ med en välsignelsegåva)”.