Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Ordspråksboken 10:1–32

10  Ordspråk av Salomo:+    En vis son gläder sin far,+ men en enfaldig son är sin mors sorg.+  Den ondskefulles skatter är inte till någon nytta,+ men rättfärdighet befriar från döden.+  Jehova låter inte den rättfärdiges själ gå hungrig,+ men de ondskefullas begäran stöter han bort.+  Den som arbetar med slapp hand lider brist,+ men den flitiges hand gör rik.+  Den son som handlar med insikt samlar in om sommaren; den son som handlar skamligt sover djupt i skördetiden.+  Välsignelser är för den rättfärdiges huvud,+ men de ondskefullas mun täcker över våld.*+  Minnet av den rättfärdige blir välsignat,+ men de ondskefullas namn ruttnar bort.+  Den som har ett vist hjärta tar emot förmanande bud,+ men den som har dåraktiga läppar trampas ner.+  Den som vandrar i ostrafflighet vandrar trygg,+ men den som gör sina vägar krokiga blir avslöjad.+ 10  Den som blinkar med ögat vållar smärta,+ och den som har dåraktiga läppar trampas ner.+ 11  Den rättfärdiges mun är en källa* till liv,+ men de ondskefullas mun täcker över våld.+ 12  Hat uppväcker stridigheter,+ men kärlek övertäcker alla överträdelser.+ 13  På den förståndiges läppar finner man vishet,+ men käppen är för ryggen på den som saknar ett förståndigt hjärta.*+ 14  De visa förvarar kunskap som en skatt,+ men den dåraktiges mun är fördärvet nära.+ 15  Den rikes värdefulla ting är hans starka stad.+ De ringas fördärv är deras fattigdom.+ 16  Den rättfärdiges verksamhet leder till liv;+ den ondskefulles avkastning leder till synd.+ 17  Den som håller fast vid tuktan är en stig till livet,*+ men den som överger tillrättavisning leder vilse.+ 18  Den som täcker över hat har falska läppar,+ och den som sprider ett ont rykte är enfaldig.+ 19  Där orden är många uteblir inte överträdelse,+ men den som håller sina läppar i styr handlar med insikt.+ 20  Den rättfärdiges tunga är finaste silver;+ den ondskefulles hjärta är inte mycket värt.+ 21  Den rättfärdiges läppar är herde för* många,+ men de dåraktiga dör därför att de saknar ett förståndigt hjärta.*+ 22  Jehovas välsignelse – det är den som gör rik,+ och han lägger ingen smärta därtill.*+ 23  Att bedriva tygellöshet* är som en lek för den enfaldige,+ men vishet tillhör den man som har urskillningsförmåga.+ 24  Det som den ondskefulle är förskräckt för – det skall komma över honom,+ men det som de rättfärdiga längtar efter skall ges dem.+ 25  Som när en stormvind drar förbi, så är den ondskefulle inte mer,+ men den rättfärdige är en grundval till oöverskådlig tid.+ 26  Som ättika för tänderna och som rök för ögonen, så är den late för dem som sänder honom.+ 27  Fruktan för Jehova förlänger livet,*+ men de ondskefullas tid* blir förkortad.+ 28  De rättfärdigas förväntan är glädje,+ men de ondskefullas hopp förgås.+ 29  Jehovas väg är ett fäste för den klanderfrie,+ men fördärv väntar dem som gör det som är skadligt.+ 30  Den rättfärdige skall aldrig bringas att vackla,+ men de ondskefulla får inte bo kvar på jorden.+ 31  Den rättfärdiges mun bär vishetens frukt,+ men falskhetens tunga skall skäras av.+ 32  Den rättfärdiges läppar lär känna välvilja,+ men de ondskefullas tal* är falskhet.+

Fotnoter

El.: ”men våld skall täcka de ondskefullas (gudlösas) mun”. Jfr v. 11.
El.: ”brunn”. Hebr.: meqọ̄r.
El.: ”den som saknar ett gott motiv”. Ordagr.: ”den som saknar hjärta”. Hebr.: chasar-lẹv.
”är (vandrar) på livets stig”, genom en ändring av vokalisationen i M.
”är herde för”. El.: ”vallar (vägleder, ger föda åt)”. Hebr.: jir‛ụ.
El.: ”därför att de saknar ett gott motiv”. Ordagr.: ”i avsaknad av hjärta”. Hebr.: bachasar-lẹv.
El.: ”och smärtfylld möda (ansträngning) lägger ingenting därtill”.
El.: ”skändligheter”. Hebr.: zimmạh. Se not till Gal 5:19, ”tygellöshet”.
Ordagr.: ”fogar till dagar”.
Ordagr.: ”år”.
Ordagr.: ”mun”.